DVA jazyky – JEDEN region: Partneři

DVA jazyky – JEDEN region: Partneři

Německý lead partner - Hillersche Villa

 • www.hillerschevilla.de
 • Klienebergerpl. 1, 02763 Zittau
 • Nezisková společnost založená na členství, která prosazuje demokratickou, solidární a kreativní soudržnost mezi Německem, Českou republikou a Polskem. Sociokulturní centrum, jako místo, které je mezigenerační a propojené v různých oblastech a metodách kultury, vzdělávání a sociální práce.
Villa

Český partner Geopark Ralsko o.p.s. 

 • Kuřívody 701, Ralsko
 • www.geoparkralsko.cz
 • Obecně prospěšná společnost, která je řídícím subjektem Národního geoparku Ralsko. Geopark Ralsko je ve své podstatě specifickým geoparkem. Jeho území se z převážné části nachází v územní jednotce jedné obce (je tvořeno celým katastrem města Ralsko, částí katastru města Doksy a Hamr na Jezeře). Rozkládá se na území bývalého vojenského výcvikového prostoru Ralsko, jeho celková plocha je cca 294 km2.
Geopark

Český partner České Švýcarsko o.p.s.

 • www.ceskesvycarsko.cz
 • Křinické náměstí 1161/10
 • Obecně prospěšná společnost podporující šetrný a udržitelný rozvoj turismu v regionu Národního parku České Švýcarsko (NPČŠ). Nestátní nezisková organizace, která se postupně od svého vzniku profiluje jako iniciátor rozvoje a ochrany přírodních i kulturních hodnot regionu České Švýcarsko. Byla založena v roce 2001 Správou Národního parku České Švýcarsko, Městem Krásná Lípa a Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Tilia Krásná Lípa. Od roku 2011 patří mezi zakladatele Ústecký kraj.
   
České Švýcarsko

Teilen