DVA jazyky – JEDEN region

DVA jazyky – JEDEN region

DVA jazyky - JEDEN region
ZWEI Sprachen - EINE Region

EU

Aktuality:

Od 1. 7. 2021 realizujeme tento nový projekt ve spolupráci s Hillersche Villa a Geoparkem Ralsko. Těšíme se na Vaši účast na worskhopech a školeních v rámci kterých spolu zažijeme nespočet teambuildingových aktivit, zábavy a odbouráme jazykové bariéry. 

O projektu

Název projektu: DVA jazyky - JEDEN region
Dotace: Program na podporu přeshraniční spolupráce ČR a Sasko (SN_CZ, Interreg V A) 

Číslo žádosti: 100539755
Termín realizace: 1. 7. 2021 - 31. 12. 2022
Lead partner: Hillersche Villa e.V
Partneři projektu CZ: České Švýcasko o.p.s. a Geopark Ralsko o.p.s.

Společně v našem regionu objevíme naši historii a přírodu. Jsou naplánována tři pětidenní a dvě třídenní setkání pro mladé lidi, kteří mohou prostřednictvím kreativních a interaktivních workshopů poznat sebe a svou vlast. Připravujeme také dva dvoudenní workshopy, kde se učitelé a lektoři mohou inspirovat a zdokonalovat pro svou vlastní přeshraniční práci.

Týdenní workshopy „Tvoříme společně“. Během celého týdne bude kladen důraz na teambuildingové aktivity a vzájemné interaktivní zprostředkování jazyků.

Třídenní workshop „Netradiční rozhovory“. Více  zaměřen na jazykové animace a odbourání bariér pro komunikaci.  

Školení pro učitele, lektory. Cílem je profesionalizace pracovníků a zvýšení jejich kvalifikace pro realizaci česko-německých mezikulturních setkání. 
 

Aktivity
Týdenní workshopy Třídenní workshopy Školení pro učitele, lektory

České Švýcarsko o.p.s. – tvorba naučné stezky + zároveň Hillersche Villa  - umělecká tvorba
25. – 30.4.2022 a 19. – 24.9.2022 

Geopark Ralsko o.p.s. – Land art + zároveň Hillersche Villa – umělecká tvorba
13. – 18.6.2022

České Švýcarsko o.p.s. 
polovina ledna 2022

Geopark Ralsko o.p.s.
přelom září, října 2022

České Švýcarsko o.p.s. 
26. – 27.11.2021

Hilersche Villa
11. – 12.11.2022

Týdenní workshopy „Tvoříme společně“ budou probíhat u všech partnerů projektu. V rámci jednoho týdne bude nabídka určena vždy celkem pro 24 žáků z ČR a 24 z Německa. Žáci budou rozděleni do několika skupin a budou se dle místa konání věnovat různým obsahům a tématům v duchu „proměny krajiny v enviromentálním a historickém kontextu“. Během celého týdne bude kladen důraz na teambuildingové aktivity a vzájemné interaktivní zprostředkování jazyků.

Týdenní dílny 25.4. – 30.4.2022
Naprosto úžasný týden, během kterého studenti z Čech a Německa pracovali na vzniku nové naučné stezky. V Grosshenesdorfu v dřevařské dílně studenti pro stezku vyráběli lavičky, panely na informační cedule. Mediální dílna, která byla také v Grosshenesdorfu pracovala na filmu o loupežníku, který se váže k nově vzniklé stezce. A dílna v Krásné Lípě pracovala na obsahové části informačních cedulí, manuálů, vyzkoušeli si značení. Dílny se opět otevřou v měsíci září, kdy do nich zavítají další studenti. Koncem roku se těšíme na slavnostní otevření nové unikátní naučné stezky. :-)

1

2

3

7

5

6

4

8

13

10

15

17

12

14

11

1

 

9

18

 

Třídenní workshop „Netradiční rozhovory“ bude vzhledem ke kratší časové dotaci více zaměřen na jazykové animace a odbourání bariér pro komunikaci. Nabídka bude určena vždy pro 8 žáků z ČR a 8 z Německa.

Nabídka pro lektory a pedagogy. V rámci projektu budou vypsána 2 dvoudenní školení pro pedagogy a lektory z neziskových organizací. Cílem je profesionalizace pracovníků a zvýšení jejich kvalifikace pro realizaci česko-německých mezikulturních setkání. Nabídka bude vždy určena pro 10 zájemců z ČR a 10 z Německa.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA / AKTUELLES ANGEBOT

CZ

DE


 

Partneři

Německý lead partner - Hillersche Villa

 • www.hillerschevilla.de
 • Klienebergerpl. 1, 02763 Zittau
 • Nezisková společnost založená na členství, která prosazuje demokratickou, solidární a kreativní soudržnost mezi Německem, Českou republikou a Polskem. Sociokulturní centrum, jako místo, které je mezigenerační a propojené v různých oblastech a metodách kultury, vzdělávání a sociální práce.

Český partner Geopark Ralsko o.p.s. 

 • Kuřívody 701, Ralsko
 • www.geoparkralsko.cz
 • Obecně prospěšná společnost, která je řídícím subjektem Národního geoparku Ralsko. Geopark Ralsko je ve své podstatě specifickým geoparkem. Jeho území se z převážné části nachází v územní jednotce jedné obce (je tvořeno celým katastrem města Ralsko, částí katastru města Doksy a Hamr na Jezeře). Rozkládá se na území bývalého vojenského výcvikového prostoru Ralsko, jeho celková plocha je cca 294 km2.

Český partner České Švýcarsko o.p.s.

 • www.ceskesvycarsko.cz
 • Křinické náměstí 1161/10
 • Obecně prospěšná společnost podporující šetrný a udržitelný rozvoj turismu v regionu Národního parku České Švýcarsko (NPČŠ).Nestátní nezisková organizace, která se postupně od svého vzniku profiluje jako iniciátor rozvoje a ochrany přírodních i kulturních hodnot regionu České Švýcarsko.Byla založena v roce 2001 Správou Národního parku České Švýcarsko, Městem Krásná Lípa a Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Tilia Krásná Lípa. Od roku 2011 patří mezi zakladatele Ústecký kraj.
   
Kontakty

V případě potřeby zodpovědět nějaký konkrétní požadavek, se nebojte obrátit na některého z partnerů projektu.

České Švýcarsko o.p.s.

Geopark Ralsko o.p.s.

Hillersche Villa

Sdílet

České Švýcarsko