Soutěsky řeky Kamenice

Soutěsky řeky Kamenice

Kategorie trasy
Pěšky
Časová náročnost
2,5 hod.
Délka
8.40km
Součet převýšení
147
Mapa
 

Tuto trasu je možné absolvovat pouze od Velikonoc do konce října, kdy je v provozu převoz na lodičkách v soutěskách Kamenice.

Začínáme ve Hřensku, kde se řeka Kamenice vlévá do Labe. Projdeme obcí sevřenou mezi skalnaté stráně a asi po kilometru dorazíme k podstávkovému domu, odkud začíná žlutě značená cesta hřenskými soutěskami.

Jdeme po levém břehu Kamenice, přes můstek a kamennou branou. Blížíme se k místům, kde se cesta stáčí pod přirozené i vytesané převisy. Dojdeme k přístavišti pramic nad jezem. U protějšího břehu je dobře patrný dřevěný lososí přechod. Dále se skrz Edmundovu soutěsku (dříve nazývanou Tichá soutěska) jinak než lodí nedostaneme.

Po zhruba 960 m plavby, během kterých uvidíme vodopád a od převozníka se dozvíme mnoho zajímavého o řece Kamenici a okolních skalách, z nichž téměř každá má nějaké jméno, vystoupíme a vydáme se z přístaviště levobřežní pěšinou ve stráni směrem k Divoké soutěsce. Projdeme kolem malého vodopádu a skrz dva ve skále vytesané tunely. Podél stále divočejšího koryta řeky dojdeme až k Meznímu můstku. Pokračujeme po žluté a dojdeme k dalšímu k dalšímu přístavišti nad jezem, kde si opět všimneme lososího přechodu. Znovu se nalodíme na pramici a vydáme se na plavbu Divokou soutěskou, která je o polovinu kratší než Edmundova a provoz tu není tak velký. Po svezení lodí už zbytek trasy pokračujeme pěšky.

Most nás převede na pravý břeh. U rozcestníku se oddělíme od žluté a po modré značce vystoupáme až na Mezní Louku, odkud se turistickým autobusem (linka 434) svezeme zpět do Hřenska.

Návrat lososů do řeky Kamenice

Pro přírodu Českého Švýcarska byl velkou událostí návrat lososa do řeky Kamenice. Losos patří mezi chráněné druhy, avšak ve 20. století byl na území České republiky zcela vyhuben, a to ze dvou důvodů: silné znečištění řek a stavba vodních děl (jezy, přehrady). Losos totiž podniká během svého života fantastickou cestu z rodné řeky do moře a zpět. Lososi se třou ve sladkých vodách a žijí zde do dvou let. Pak putují do moře, kde dospívají. Po dvou letech se vydávají na dlouhou pouť zpět do místa, kde se narodili, aby zde zplodili své potomky. Cesta je nebezpečná a mnoho lesosů během ní zahyne. Lososi mají unikátní schopnost podle chuti poznat správné přítoky, aby trefili zpět do své rodné řeky. Voda každého přítoku má unikátní chemické složení, které si mladí lososi při cestě do moře zapamatují.

Pro lososy je při návratu důležitá průchodnost řek – proto byly v rámci reintrodukčního programu na řece Kamenici vybudovány rybí přechody, které umožňují lososům překonat jezy, které jsou pro ně jinak obtížnou překážkou.

Snahy o návrat těchto pozoruhodných ryb probíhají od roku 1998, kdy Český rybářský svaz poprvé vypustil do říčky Kamenice malé lososy. První dospělci se do Kamenice vrátili v roce 2002. Aby byl návratový program úspěšný, musí pokračovat do doby, než lososi budou schopni založit novou generaci bez pomoci člověka. Proto byl spuštěn projekt Návrat lososů, kdy je např. možné prostřednictvím DMS adoptovat malé lososy, kteří budou vypuštěni do Kamenice.


Projekt Turistika bez hranic byl podpořen z Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 – 2013.

Turistika bez hranic

 

 

Čas potřebný na projití:
3 - 4 h

 

Nejbližší startovní stanice

Sdílet

Aktuality z Českého Švýcarska

Tuto trasu je možné absolvovat pouze od Velikonoc do konce října, kdy je v provozu převoz na lodičkách v soutěskách Kamenice.

Začínáme ve Hřensku, kde se řeka Kamenice vlévá do Labe. Projdeme obcí sevřenou mezi skalnaté stráně a asi po kilometru dorazíme k podstávkovému domu, odkud začíná žlutě značená cesta hřenskými soutěskami.

Jdeme po levém břehu Kamenice, přes můstek a kamennou branou. Blížíme se k místům, kde se cesta stáčí pod přirozené i vytesané převisy. Dojdeme k přístavišti pramic nad jezem. U protějšího břehu je dobře patrný dřevěný lososí přechod. Dále se skrz Edmundovu soutěsku (dříve nazývanou Tichá soutěska) jinak než lodí nedostaneme.

Po zhruba 960 m plavby, během kterých uvidíme vodopád a od převozníka se dozvíme mnoho zajímavého o řece Kamenici a okolních skalách, z nichž téměř každá má nějaké jméno, vystoupíme a vydáme se z přístaviště levobřežní pěšinou ve stráni směrem k Divoké soutěsce. Projdeme kolem malého vodopádu a skrz dva ve skále vytesané tunely. Podél stále divočejšího koryta řeky dojdeme až k Meznímu můstku. Pokračujeme po žluté a dojdeme k dalšímu k dalšímu přístavišti nad jezem, kde si opět všimneme lososího přechodu. Znovu se nalodíme na pramici a vydáme se na plavbu Divokou soutěskou, která je o polovinu kratší než Edmundova a provoz tu není tak velký. Po svezení lodí už zbytek trasy pokračujeme pěšky.

Most nás převede na pravý břeh. U rozcestníku se oddělíme od žluté a po modré značce vystoupáme až na Mezní Louku, odkud se turistickým autobusem (linka 434) svezeme zpět do Hřenska.

Návrat lososů do řeky Kamenice

Pro přírodu Českého Švýcarska byl velkou událostí návrat lososa do řeky Kamenice. Losos patří mezi chráněné druhy, avšak ve 20. století byl na území České republiky zcela vyhuben, a to ze dvou důvodů: silné znečištění řek a stavba vodních děl (jezy, přehrady). Losos totiž podniká během svého života fantastickou cestu z rodné řeky do moře a zpět. Lososi se třou ve sladkých vodách a žijí zde do dvou let. Pak putují do moře, kde dospívají. Po dvou letech se vydávají na dlouhou pouť zpět do místa, kde se narodili, aby zde zplodili své potomky. Cesta je nebezpečná a mnoho lesosů během ní zahyne. Lososi mají unikátní schopnost podle chuti poznat správné přítoky, aby trefili zpět do své rodné řeky. Voda každého přítoku má unikátní chemické složení, které si mladí lososi při cestě do moře zapamatují.

Pro lososy je při návratu důležitá průchodnost řek – proto byly v rámci reintrodukčního programu na řece Kamenici vybudovány rybí přechody, které umožňují lososům překonat jezy, které jsou pro ně jinak obtížnou překážkou.

Snahy o návrat těchto pozoruhodných ryb probíhají od roku 1998, kdy Český rybářský svaz poprvé vypustil do říčky Kamenice malé lososy. První dospělci se do Kamenice vrátili v roce 2002. Aby byl návratový program úspěšný, musí pokračovat do doby, než lososi budou schopni založit novou generaci bez pomoci člověka. Proto byl spuštěn projekt Návrat lososů, kdy je např. možné prostřednictvím DMS adoptovat malé lososy, kteří budou vypuštěni do Kamenice.


Projekt Turistika bez hranic byl podpořen z Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 – 2013.

Turistika bez hranic

 

 

Čas potřebný na projití:
3 - 4 h

 

Nejbližší startovní stanice