Ozvěny Ekofilmu v Krásné Lípě

Ozvěny Ekofilmu v Krásné Lípě

Kategorie
Festival
Pro koho?
Skupiny
Páry
Rodiny
Luxusní
Levné
Datum konání
Datum začátku
Datum konce
Adresa

Křinické náměstí 10
407 46 Krásná Lípa
Česko

14
50.91303610
14.51000140
2
1
0
50.91303610
14.51000140

Ozvěny Ekofilmu v Krásné Lípě

neděle 22. dubna

Od 10 hodin bude v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě probíhat promítaní filmů z mezinárodního filmového festivalu Ekofilm a uskutečni se několik besed na téma „OCHRANA OVZDUŠI“.

Konkrétní program na www.krasnalipa.cz. V rámci této akce proběhne i slavnosti vyhlášení osobnosti oceněných za přinos k udržitelnému rozvoji regionu Českého Švýcarska.

Akce bude zakončena koncertem Vladimira Merty v kulturním domě.

Stejně jako loni i letos se v rámci Ozvěn můžeme těšit na celou řadu přednášek a zajímavých setkání. V bloku Zdroje škodlivin pohovoří Ing. Josef Jadrný (MVV Energie CZ, Termizo a.s. Liberec) v přednášce „Průmyslové procesy spalování v konkurenci s lokálními topeništi v domácnostech“. „Spalovací motory jako hlavní zdroj jedovatých nanočástic“ je tématem přednášky Doc. Michala Vojtíška M.S., Ph.D. (ČVUT Praha, TU Liberec) a "Genotoxicita atmosférického aerosolu - polycyklické aromatické uhlovodíky" zas Mgr. Jana Bendla (PF UK, Ústav pro ŽP). Do části Globální dopady je zařazena přednáška „Globální změna klimatu v čase“ Mgr. Alexandera Ače, Ph.D. (Ústav výzkumu globální změny AV ČR). Východiska můžeme hledat v přednášce Doc. Mgr. Bohuslava Binky, Ph.D. (MUNI Brno) "Environmentální etika v sociokulturních kontextech".

Výtvarná soutěž „Vzduch je naše moře“

Úkolem každého soutěžícího je namalovat nebo vyrobit cokoliv, co má spojitost se vzduchem.

Soutěžícím může být jak jednotlivec, tak i skupina bez omezení věku a soutěží se ve třech kategoriích:

1. ve věku od 3 do 10 let,

2. ve věku od 11 do 15 let,

3. ve věku od 16 do 100 let.

Soutěž bude probíhat v termínu od 23. 3. 2018 do 13. 4. 2018. V tomto období se výkresy a výrobky budou shromažďovat na MěÚ Krásná Lípa, v kanceláři č. 8. Práce budou vystaveny v prostorách Aparthotelu v Krásné Lípě a dne 22. 4. 2018 ve 14 hodin proběhne slavnostní vyhodnocení soutěže.

Vědomostní kvíz „Ovzduší“

1. Kvíz je možné stáhnout (v pdf) ZDE:, nebo získat na e-mailu: drobeckova@krasnalipa.cz.

2. Ze tří nabízených odpovědí u každé otázky vyberte vždy jen jednu správnou možnost.

3. Řešení zašlete na adresu: Město Krásná Lípa, Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa, nebo e-mailem: drobeckova@krasnalipa.cz.

4. Nezapomeňte uvést své jméno, věk a adresu bydliště.

5. Obálku nebo e-mail označte viditelně heslem Vědomostní kvíz „Ovzduší“.

6. Z obdržených a správných odpovědí vylosujeme tři výherce, kteří budou odměněni.

7. UZÁVĚRKA SOUTĚŽE JE 13. dubna 2018.

 

Organizační tým:

• Město Krásná Lípa - Jan Kolář, starosta města, tel. 412 354 820, kolar@krasnalipa.cz, • Město Krásná Lípa - Jana Drobečková, místostarostka města, tel. 412 354 820, drobeckova@krasnalipa.cz, • Město Krásná Lípa - Mgr. Lucie Hanková, tajemnice městského úřadu, tel. 412 354 824, hankova@krasnalipa.cz, • Pro EKO VARNSDORF, s.r.o. - Ing. Milan Hulán, jednatel společnosti, proekovdf@volny.cz, • Správa národního parku České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce - Mgr. Richard Nagel, vedoucí oddělení veřejných vztahů, r.nagel@npcs.cz, • České Švýcarsko, o.p.s. - Ing. Jiří Tutter, ředitel, Jiri.Tutter@ceskesvycarsko.cz.

Cena
Nejbližší stanice
Stanice: Krásná Lípa, náměstí
Vzdálenost:
0,2km

Sdílet

Aktuality z Českého Švýcarska

Ozvěny Ekofilmu v Krásné Lípě

neděle 22. dubna

Od 10 hodin bude v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě probíhat promítaní filmů z mezinárodního filmového festivalu Ekofilm a uskutečni se několik besed na téma „OCHRANA OVZDUŠI“.

Konkrétní program na www.krasnalipa.cz. V rámci této akce proběhne i slavnosti vyhlášení osobnosti oceněných za přinos k udržitelnému rozvoji regionu Českého Švýcarska.

Akce bude zakončena koncertem Vladimira Merty v kulturním domě.

Stejně jako loni i letos se v rámci Ozvěn můžeme těšit na celou řadu přednášek a zajímavých setkání. V bloku Zdroje škodlivin pohovoří Ing. Josef Jadrný (MVV Energie CZ, Termizo a.s. Liberec) v přednášce „Průmyslové procesy spalování v konkurenci s lokálními topeništi v domácnostech“. „Spalovací motory jako hlavní zdroj jedovatých nanočástic“ je tématem přednášky Doc. Michala Vojtíška M.S., Ph.D. (ČVUT Praha, TU Liberec) a "Genotoxicita atmosférického aerosolu - polycyklické aromatické uhlovodíky" zas Mgr. Jana Bendla (PF UK, Ústav pro ŽP). Do části Globální dopady je zařazena přednáška „Globální změna klimatu v čase“ Mgr. Alexandera Ače, Ph.D. (Ústav výzkumu globální změny AV ČR). Východiska můžeme hledat v přednášce Doc. Mgr. Bohuslava Binky, Ph.D. (MUNI Brno) "Environmentální etika v sociokulturních kontextech".

Výtvarná soutěž „Vzduch je naše moře“

Úkolem každého soutěžícího je namalovat nebo vyrobit cokoliv, co má spojitost se vzduchem.

Soutěžícím může být jak jednotlivec, tak i skupina bez omezení věku a soutěží se ve třech kategoriích:

1. ve věku od 3 do 10 let,

2. ve věku od 11 do 15 let,

3. ve věku od 16 do 100 let.

Soutěž bude probíhat v termínu od 23. 3. 2018 do 13. 4. 2018. V tomto období se výkresy a výrobky budou shromažďovat na MěÚ Krásná Lípa, v kanceláři č. 8. Práce budou vystaveny v prostorách Aparthotelu v Krásné Lípě a dne 22. 4. 2018 ve 14 hodin proběhne slavnostní vyhodnocení soutěže.

Vědomostní kvíz „Ovzduší“

1. Kvíz je možné stáhnout (v pdf) ZDE:, nebo získat na e-mailu: drobeckova@krasnalipa.cz.

2. Ze tří nabízených odpovědí u každé otázky vyberte vždy jen jednu správnou možnost.

3. Řešení zašlete na adresu: Město Krásná Lípa, Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa, nebo e-mailem: drobeckova@krasnalipa.cz.

4. Nezapomeňte uvést své jméno, věk a adresu bydliště.

5. Obálku nebo e-mail označte viditelně heslem Vědomostní kvíz „Ovzduší“.

6. Z obdržených a správných odpovědí vylosujeme tři výherce, kteří budou odměněni.

7. UZÁVĚRKA SOUTĚŽE JE 13. dubna 2018.

 

Organizační tým:

• Město Krásná Lípa - Jan Kolář, starosta města, tel. 412 354 820, kolar@krasnalipa.cz, • Město Krásná Lípa - Jana Drobečková, místostarostka města, tel. 412 354 820, drobeckova@krasnalipa.cz, • Město Krásná Lípa - Mgr. Lucie Hanková, tajemnice městského úřadu, tel. 412 354 824, hankova@krasnalipa.cz, • Pro EKO VARNSDORF, s.r.o. - Ing. Milan Hulán, jednatel společnosti, proekovdf@volny.cz, • Správa národního parku České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce - Mgr. Richard Nagel, vedoucí oddělení veřejných vztahů, r.nagel@npcs.cz, • České Švýcarsko, o.p.s. - Ing. Jiří Tutter, ředitel, Jiri.Tutter@ceskesvycarsko.cz.

Cena
Nejbližší stanice
Stanice: Krásná Lípa, náměstí
Vzdálenost:
0,2km