Lipová u Šluknova - kostel sv. Šimona a Judy

Lipová u Šluknova - kostel sv. Šimona a Judy

Adresa
Lipová 125
Město
Lipová u Šluknova
PSČ
407 81
14
51.01286367
14.36400175
2
1
0
51.01286367
14.36400175

Lipová u Šluknova
Kostel svatých Šimona a Judy
Farní kostel
Kulturní památka

Historická charakteristika objektu:

První zmínka o kostele je datována až do druhé poloviny 15. století. V té době stále ještě patřila farnost v Lipové pod církevní správu budyšínského děkanátu. Dnešní kostel svatých Šimona a Judy nechala v letech 1691-1695 vystavět Marie Markéta hraběnka z Trautsonu. Erb Marie Markéty nalezneme na hlavním průčelí stavby spolu s erbem jejího manžela Jana Jiřího hraběte Slavaty z Chlumu a Košumberka. Stavbu vedl zednický mistr Balthasar Hille. Přesto, že byl kostel zcela dokončen až v r. 1695, odehrávaly se v něm první liturgické úkony již o dva roky dříve. Hranolová věž připojená na východní straně presbytáře byla přistavěna až v r. 1781. Hlavní oltář, dva bočí oltáře a kazatelnu navrhl v r. 1839 drážďanský dvorní sochař Franz Johann Pettrich. Sochu Ukřižovaného Krista s modlícími se anděly spolu se svým žákem Christophem Neuhäuserem i sám vytvořil. Na severní straně presbytáře je původní hlavní oltářní obraz s malbou svatých Šimona a Judy.

Zajímavosti:

Vrcholky dvou dřevěných vstupních bran do zaoltáří zdobí neobvyklé řezané relikviáře.. Charakter kostela dotvářejí netypické dřevěné empory (vyvýšené balkony) tvořící třístrannou kruchtu pro hudebníky.

Nehmotné kulturní dědictví:

V adjuvantském sboru kostela příležitostně jako malý zpíval budoucí operní skladatel a Wagnerův přítel Heinrich August Marschner (1795-1861). Marschnerové patřili k významnému hudebnickému rodu na místním salmovském panství.
V obci se narodil litoměřický biskup, pedagog a literát Antonín Ludvík Frind (1823-1881). Před r. 1945 zde existoval spolek velikonočních jezdců.

Bohoslužby: sobota - 16:00
Kontakt: administrátor R. D. Pavel Procházka; Římskokatolická farnost-arciděkanství Šluknov


www.thetris.eu

Turistický cíl byl publikován v rámci projektu:
THETRIS - THEmatic Transnational church Route development with the Involvement of local Society

Aktuality z Českého Švýcarska

Lipová u Šluknova
Kostel svatých Šimona a Judy
Farní kostel
Kulturní památka

Historická charakteristika objektu:

První zmínka o kostele je datována až do druhé poloviny 15. století. V té době stále ještě patřila farnost v Lipové pod církevní správu budyšínského děkanátu. Dnešní kostel svatých Šimona a Judy nechala v letech 1691-1695 vystavět Marie Markéta hraběnka z Trautsonu. Erb Marie Markéty nalezneme na hlavním průčelí stavby spolu s erbem jejího manžela Jana Jiřího hraběte Slavaty z Chlumu a Košumberka. Stavbu vedl zednický mistr Balthasar Hille. Přesto, že byl kostel zcela dokončen až v r. 1695, odehrávaly se v něm první liturgické úkony již o dva roky dříve. Hranolová věž připojená na východní straně presbytáře byla přistavěna až v r. 1781. Hlavní oltář, dva bočí oltáře a kazatelnu navrhl v r. 1839 drážďanský dvorní sochař Franz Johann Pettrich. Sochu Ukřižovaného Krista s modlícími se anděly spolu se svým žákem Christophem Neuhäuserem i sám vytvořil. Na severní straně presbytáře je původní hlavní oltářní obraz s malbou svatých Šimona a Judy.

Zajímavosti:

Vrcholky dvou dřevěných vstupních bran do zaoltáří zdobí neobvyklé řezané relikviáře.. Charakter kostela dotvářejí netypické dřevěné empory (vyvýšené balkony) tvořící třístrannou kruchtu pro hudebníky.

Nehmotné kulturní dědictví:

V adjuvantském sboru kostela příležitostně jako malý zpíval budoucí operní skladatel a Wagnerův přítel Heinrich August Marschner (1795-1861). Marschnerové patřili k významnému hudebnickému rodu na místním salmovském panství.
V obci se narodil litoměřický biskup, pedagog a literát Antonín Ludvík Frind (1823-1881). Před r. 1945 zde existoval spolek velikonočních jezdců.

Bohoslužby: sobota - 16:00
Kontakt: administrátor R. D. Pavel Procházka; Římskokatolická farnost-arciděkanství Šluknov


www.thetris.eu

Turistický cíl byl publikován v rámci projektu:
THETRIS - THEmatic Transnational church Route development with the Involvement of local Society