Kostel sv. Václava Šluknov

Kostel sv. Václava Šluknov

Adresa
Farní ulice
Město
Šluknov
PSČ
40777
14
51.0044972
14.4519655
2
1
0
51.00449720
14.45196550

Kostel sv. Václava

První zmínka o kostele je datována do r.1359. Dnešní podobu získal po několika požárech až na počátku 18. století. Majitel panství Filip Zikmund hrabě z Dietrichsteinu zadal stavbu jednolodního kostela r. 1711 staviteli Zachariasi Hoffmannovi z Lipové. V letech 1717-1722 vyrostla mohutná hlavní věž. Realizoval ji Z. Hoffmann podle návrhu vynikajícího rakouského architekta Johanna Bernharda Fischera z Erlachu. Známý tvůrce fresek Václav Vavřinec Reiner z Prahy namaloval v r. 1737 pro kostel obraz Sen svatého Jakuba, který je od r. 2003 umístěn v Galerii a muzeu litoměřické diecéze. Na sochařské výzdobě interiéru kostela se v letech 1721-1737 podílel Josef Klein z České Kamenice, jmenovaný r. 1736 pražským dvorním sochařem. Ten zhotovil původní hlavní oltář, boční oltáře, u a křtitelnici. Dodnes můžeme obdivovat jeho bohatě zdobenou kazatelnu. Pravý oltářík je zasvěcen sv. Janu Nepomuckému, levý Panně Marii. V interiéru kostela se nachází dva historické kamenné náhrobníky. Jedním z nich je náhrobník kněze Arnošta ze Schleinitz z r.1548, probošta pražské a míšeňské kapituly, pána na Tolštejně a Šluknově, druhý je ze 17. stol. a patří Karlu Adamu hraběti z Mansfeldu a Marii Terezii Ignácii hraběnce z Dietrichsteinu. Tragický osud hraběnky Marie Terezie (1639-1658) posloužil jako předobraz Bílé paní šluknovské.

Nehmotné kulturní dědictví:

Jako první na panství Ditrichsteinů je doložen od r. 1669 působící sbor adjuvantů „Chor-Adjuvanten“ ve Šluknově a Jiříkově (později i v Chřibské a v Jiřetíně p. J.). Adjuvanté bylo bratrstvo hudebních pomocníků na kůrech barokních kostelů, kteří zpívali církevní skladby a také pečovali o hudební nástroje nebo o opisy hudebnin.

Zajímavosti:

V kostele svatého Václava byly r. 1666 postaveny první kostelní jesličky ve Šluknovském výběžku. Ve výklenku před oltářem sv. Barbory se dodnes na ploše 16 m² staví kostelní betlém, zhotovený r. 1932 místními řezbáři. Z let 1939-1940 pochází třímanuálové elektropneumatické varhany od žitavské firmy A. Schuster a syn. Památkově chráněný nástroj patří kvalitou zvuku mezi nejvýznamnější díla svého druhu na území Litoměřické diecéze.

Aktuality z Českého Švýcarska

Kostel sv. Václava

První zmínka o kostele je datována do r.1359. Dnešní podobu získal po několika požárech až na počátku 18. století. Majitel panství Filip Zikmund hrabě z Dietrichsteinu zadal stavbu jednolodního kostela r. 1711 staviteli Zachariasi Hoffmannovi z Lipové. V letech 1717-1722 vyrostla mohutná hlavní věž. Realizoval ji Z. Hoffmann podle návrhu vynikajícího rakouského architekta Johanna Bernharda Fischera z Erlachu. Známý tvůrce fresek Václav Vavřinec Reiner z Prahy namaloval v r. 1737 pro kostel obraz Sen svatého Jakuba, který je od r. 2003 umístěn v Galerii a muzeu litoměřické diecéze. Na sochařské výzdobě interiéru kostela se v letech 1721-1737 podílel Josef Klein z České Kamenice, jmenovaný r. 1736 pražským dvorním sochařem. Ten zhotovil původní hlavní oltář, boční oltáře, u a křtitelnici. Dodnes můžeme obdivovat jeho bohatě zdobenou kazatelnu. Pravý oltářík je zasvěcen sv. Janu Nepomuckému, levý Panně Marii. V interiéru kostela se nachází dva historické kamenné náhrobníky. Jedním z nich je náhrobník kněze Arnošta ze Schleinitz z r.1548, probošta pražské a míšeňské kapituly, pána na Tolštejně a Šluknově, druhý je ze 17. stol. a patří Karlu Adamu hraběti z Mansfeldu a Marii Terezii Ignácii hraběnce z Dietrichsteinu. Tragický osud hraběnky Marie Terezie (1639-1658) posloužil jako předobraz Bílé paní šluknovské.

Nehmotné kulturní dědictví:

Jako první na panství Ditrichsteinů je doložen od r. 1669 působící sbor adjuvantů „Chor-Adjuvanten“ ve Šluknově a Jiříkově (později i v Chřibské a v Jiřetíně p. J.). Adjuvanté bylo bratrstvo hudebních pomocníků na kůrech barokních kostelů, kteří zpívali církevní skladby a také pečovali o hudební nástroje nebo o opisy hudebnin.

Zajímavosti:

V kostele svatého Václava byly r. 1666 postaveny první kostelní jesličky ve Šluknovském výběžku. Ve výklenku před oltářem sv. Barbory se dodnes na ploše 16 m² staví kostelní betlém, zhotovený r. 1932 místními řezbáři. Z let 1939-1940 pochází třímanuálové elektropneumatické varhany od žitavské firmy A. Schuster a syn. Památkově chráněný nástroj patří kvalitou zvuku mezi nejvýznamnější díla svého druhu na území Litoměřické diecéze.