Edmundova a Divoká soutěska

Edmundova a Divoká soutěska

Kategorie cíle
Příroda
Město
Hřensko
Země
Česká republika
Otvírací doba

Edmundova soutěska, je otevřena denně

16.05.2020 - 04.10. 2020 od 09:00 do 18:00 hod.
05.10.2020 - 01.11. 2020 od 09:00 do 17:00 hod.

V Edmundově soutěsce poslední loď jezdí směr Hřensko v 18:00 hod. a směr Mezná v 17:30 hod. Od 05.10. 2020 jsou pak poslední odjezdové časy o jednu hodinu kratší, směr Hřensko 17:00 hod, směr Mezná 16:30 hod.

Divoká soutěska, je otevřena denně

16.05.2020 - 04.10. 2020 od 09:00 do 17:00 hod.
05.10.2020 - 01.11. 2020 od 09:00 do 16:00 hod.

V Divoké soutěsce poslední loď jezdí směr Hřensko v 17:00 hod. a směr Mezná v 16:30 hod. Od 5.10. 2020 jsou pak poslední odjezdové časy o jednu hodinu kratší, směr Hřensko 16:00 hod, směr Mezná 15:30 hod.

PLAVBA NA LODIČKÁCH SE NEOBJEDNÁVÁ !!!

Kapacita jedné lodičky: 25 osob

Upozornění: Kočárky zdarma, jízdní kola se nepřepravují

14
50.87461200
14.24565620
2
1
0
50.87461200
14.24565620

Edmundova a Divoká soutěska

Edmundova (Tichá) soutěska

Patří k nejcennějším a nejzajímavějším částem Českého Švýcarska. Je pojmenovaná po knížeti Edmundu Clary-Aldringenovi. V hluboké soutěsce říčky Kamenice s vysokými pískovcovými stěnami lze velmi názorně pozorovat tzv. zvrat vegetačních stupňů, který se uplatňuje v důsledku klimatické inverze. Znamená to, že v důsledku hromadění studeného vzduchu rostou na dně soutěsky v nadmořské výšce okolo pouhých 150 m chladnomilné druhy, například violka dvoukvětá, vranec jedlový nebo čípek objímavý, které jinak nacházíme v horských, případně podhorských polohách. Na hranách pískovcových stěn se vyskytuje rojovník bahenní, charakteristický rostlinný druh Českosaského Švýcarska. K typickým obyvatelům soutěsky patří také ledňáček říční, skorec vodní, konipas horský, čáp černý, netopýr vodní, vzácně též vydra říční. Z bezobratlých živočichů se zde vyskytují druhy charakteristické pro horské a inverzní polohy. Část rokle je přístupná pouze jízdou na pramicích, jejichž provoz byl zahájen roku 1890. Edmundova soutěska je dostupná pěšky z Hřenska, dále pak na ni navazuje:

Divoká soutěska

Působivá přírodní partie úzké soutěsky řeky Kamenice, částečně přístupná jen převozem na pramicích. Flóra i fauna je obdobná jako v Edmundově soutěsce. Pro jízdu na pramicích a pěší turistiku byla soutěska upravena v roce 1898 zásluhou Horského spolku pro České Švýcarsko Gebirgsverein für die Böhmische Schweiz, založený roku 1878 v Děčíně) a knížete Edmunda Clary-Aldringena.

Upozornění: Kočárky zdarma, jízdní kola se nepřepravují.

Provozní doba a ceník: Aktuální informace najdete na https://www.hrensko.cz/inpage/informace/

DIVOKÁ SOUTĚSKA A EDMUNDOVA SOUTĚSKA budou otevřeny od: 16.05. 2020 za podmínek použití roušky a odstupu 2 m, dle aktuálních vládních pokynů.

Cena

Ceník vstupného v Edmundově soutěsce:

dospělí - 120,- Kč
děti (od 3 do 15 let) - 50,- Kč
důchodci - 50,- Kč
ZP/ZPP - zdarma
pes, pouze s náhubkem - zdarma

Ceník vstupného v Divoké soutěsce:

dospělí - 80,- Kč
děti (od 3 do 15 let) - 40,- Kč
důchodci - 40,- Kč
ZP/ZPP - zdarma
pes (pouze s náhubkem) - zdarma

Nejbližší stanice
Stanice: Hřenský expres - Střed
Vzdálenost:
0,1km
Stanice: Hřensko, střed
Vzdálenost:
0,4km

Sdílet

Aktuality z Českého Švýcarska

Edmundova a Divoká soutěska

Edmundova (Tichá) soutěska

Patří k nejcennějším a nejzajímavějším částem Českého Švýcarska. Je pojmenovaná po knížeti Edmundu Clary-Aldringenovi. V hluboké soutěsce říčky Kamenice s vysokými pískovcovými stěnami lze velmi názorně pozorovat tzv. zvrat vegetačních stupňů, který se uplatňuje v důsledku klimatické inverze. Znamená to, že v důsledku hromadění studeného vzduchu rostou na dně soutěsky v nadmořské výšce okolo pouhých 150 m chladnomilné druhy, například violka dvoukvětá, vranec jedlový nebo čípek objímavý, které jinak nacházíme v horských, případně podhorských polohách. Na hranách pískovcových stěn se vyskytuje rojovník bahenní, charakteristický rostlinný druh Českosaského Švýcarska. K typickým obyvatelům soutěsky patří také ledňáček říční, skorec vodní, konipas horský, čáp černý, netopýr vodní, vzácně též vydra říční. Z bezobratlých živočichů se zde vyskytují druhy charakteristické pro horské a inverzní polohy. Část rokle je přístupná pouze jízdou na pramicích, jejichž provoz byl zahájen roku 1890. Edmundova soutěska je dostupná pěšky z Hřenska, dále pak na ni navazuje:

Divoká soutěska

Působivá přírodní partie úzké soutěsky řeky Kamenice, částečně přístupná jen převozem na pramicích. Flóra i fauna je obdobná jako v Edmundově soutěsce. Pro jízdu na pramicích a pěší turistiku byla soutěska upravena v roce 1898 zásluhou Horského spolku pro České Švýcarsko Gebirgsverein für die Böhmische Schweiz, založený roku 1878 v Děčíně) a knížete Edmunda Clary-Aldringena.

Upozornění: Kočárky zdarma, jízdní kola se nepřepravují.

Provozní doba a ceník: Aktuální informace najdete na https://www.hrensko.cz/inpage/informace/

DIVOKÁ SOUTĚSKA A EDMUNDOVA SOUTĚSKA budou otevřeny od: 16.05. 2020 za podmínek použití roušky a odstupu 2 m, dle aktuálních vládních pokynů.

Cena

Ceník vstupného v Edmundově soutěsce:

dospělí - 120,- Kč
děti (od 3 do 15 let) - 50,- Kč
důchodci - 50,- Kč
ZP/ZPP - zdarma
pes, pouze s náhubkem - zdarma

Ceník vstupného v Divoké soutěsce:

dospělí - 80,- Kč
děti (od 3 do 15 let) - 40,- Kč
důchodci - 40,- Kč
ZP/ZPP - zdarma
pes (pouze s náhubkem) - zdarma

Nejbližší stanice
Stanice: Hřenský expres - Střed
Vzdálenost:
0,1km
Stanice: Hřensko, střed
Vzdálenost:
0,4km