O regionální značce

O regionální značce

Regionální značení produktů a zážitků 

Regionální značka „ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt®“ je udělována již od roku 2010.
Oblast, které se už více než dvě stě let říká Českosaské Švýcarsko, je proslulá svými přírodními krásami. Uprostřed úchvatných skal a roklí, na krajích hlubokých lesů, na svažitých loukách a v údolích potoků a řek ale od nepaměti žili lidé, kteří svými životy charakter krajiny dotvářeli.  Fortel jejich řemesel a postupně se rozvíjející průmyslová výroba – od malých dílen a manufaktur až po velké a slavné továrny – dala základ tradici regionální řemeslné dovednosti, která se v kraji udržuje dodnes a v posledních letech dokonce viditelně a utěšeně rozkvétá. A je opravdu nač navazovat – Českosaské Švýcarsko, to nebyli jen bezejmenní fachmani a kumštýři, byly to i slavné a prestižní značky. Takové „jégrovky“ jsou pojmem dodnes, stejně jako Schichtovo mýdlo s jelenem, punčochy z varnsdorfské Elite, křehká krása z chřibské sklárny…

Značení místních produktů

Značení místních produktů je iniciativa, která slouží ke zviditelnění ekologicky šetrné a kvalitní produkce a služeb  v rámci určitého vymezeného území.
Logo - Regionální podukt Českého Švýarska

Značení výrobků funguje od r. 2005, značení služeb v cestovním ruchu od r. 2008, v roce 2012 se přidaly první certifikované zážitky.
Hlavním cílem regionálního značení je zviditelnit jednotlivé regiony (jak tradiční, známé např. svou zachovalou přírodou, zdravým prostředím, lidovými tradicemi, tak i „nové“ či zapomenuté), a upozornit na zajímavé produkty, které zde vznikají.

Asociace regionálních značek

Do systému regionálních značek, který od roku 2008 zastřešuje Asociace regionálních značek, z.s. (dále ARZ), se zapojilo již 28 regionů – Krkonoše, Šumava, Beskydy, Moravský kras, Orlické hory, Moravské Kravařsko, Górolsko Swoboda, Vysočina, Polabí, Podkrkonoší, Haná, Českosaské Švýcarsko, Jeseníky, Prácheňsko, Broumovsko, Kraj blanických rytířů, Železné hory, Moravská brána, Zápraží, Znojemsko, Toulava, Opavské Slezsko, Krušnohoří, Kraj Pernštejnů, České středohoří, Poohří a Kutnohorsko.
V návaznosti na značení výrobků se v některých regionech značení používá i k podpoře vybraných ubytovacích a stravovacích zařízení, jinde se značí i „zážitky“.

Principy udělování značek

Regionální produkty České Švýcarsko - německé logoARZ je založena na jednotných principech a pravidlech udělování značky ve všech členských regionech a jednotném grafickém stylu všech značek i propagačních materiálů. Značení podporuje řemeslné výrobky, potraviny a přírodní produkty šetrné k životnímu prostředí, se zaručeným původem z daného území a s vazbou k tomuto území vyjádřenou naplněním (některého nebo všech) specifických kritérií týkajících se tradice, podílu ruční práce, podílu místních surovin a specifičnosti pro daný region. U služeb a zážitků se hodnotí celkový přístup provozovatele s důrazem na regionální charakter – tj. využívání místních produktů, nabídka programů seznamujících s regionem a ekologická šetrnost. Základní podmínkou pro udělení regionální značky je plnění zákonných předpisů a norem pro daný provoz (hygienické a technické normy, bezpečnost práce apod.).

Koordinace na úrovni regionu

V každém regionu působí regionální koordinátor, který zajišťuje správu dané značky, komunikuje s místními výrobci a s ARZ. Značku výrobkům uděluje nezávislá certifikační komise (v každém regionu samostatná) po splnění jednotných pravidel.

 

Značka ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt®

V našem regionu se můžete setkat s výrobky označenými speciálním logem ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt® Chcete-li poznat charakteristické zajímavosti regionu, pomohou vám také certifikované zážitky. Značka napovídá, že výrobky i zážitky prošly procesem certifikace, který zákazníkovi garantuje jejich skutečný původ v Českosaském Švýcarsku.

Značení místních výrobků je jednou z možností, jak propojit ochranu přírody s hospodařením člověka.

Značení se provádí na území, které vedle Národního parku České Švýcarsko a jeho německé sesterské oblasti Nationalpark Sächsische Schweiz zahrnuje i přilehlé části okresu Děčín.

 

Co musí splňovat značené výrobky?

Místní původ není jedinou podmínkou pro udělení značky. Značené výrobky musí přispívat k dobrému jménu regionu, proto musí být také:

• dostatečně kvalitní
šetrné vůči životnímu prostředí
jedinečné ve vztahu k regionu – vyrobené tradiční technologií, ručně nebo z místních surovin, výjimečné svou vysokou kvalitou.

Co musí splňovat značené zážitky?

•    splňovat zákonné normy a předpisy,
•    respektovat životní prostředí,
•    být jedinečné ve vztahu k regionu – tj. obnovovat tradici nebo přinášet nové možnosti poznání přírody, historie a života v regionu.
 

Co vyjadřuje motiv regionální značky Českosaské Švýcarsko?

Logo značky odkazuje na typické pískovcové útvary, které symbolizují zdejší bohatou přírodu.

Co je cílem regionální značky?

Cílem značení je zviditelnit tento jedinečný region a pomoci zdejším výrobcům a provozovatelům turistických služeb a zážitků. Značka usnadní orientaci zákazníkům – a to jak turistům, kteří si chtějí odvézt suvenýr s garancí původu v Českosaském Švýcarsku, tak místním obyvatelům, kteří chtějí nákupem podpořit ekonomiku zdejšího regionu. Značka pomáhá odlišit produkty s garantovaným původem a kvalitou.

Nákupem certifikovaného produktu či návštěvou certifikovaného zážitku přispějete k udržitelnému rozvoji regionu.

 

POPLATKY

S přijímáním žádostí, vydáním certifikátu a užíváním značky jsou spojeny následující poplatky:

 

Jak vysoký je registrační poplatek?

2.000,- Kč - je určen k pokrytí nákladů spojených s vyřizováním a posuzováním žádosti a udělením značky. Hradí se při předání certifikátu a podpisu smlouvy a je příjmem koordinátora značky - MAS Český sever,z.s..Registrační poplatek může být snížen na 500,- Kč pro toho výrobce, který je již držitelem certifikátu a žádá o nový (pro jiný svůj výrobek nebo před uplynutím platnosti certifikátu).

Jak vysoký je poplatek za užívání značky?

500,- Kč ročně pro drobné živnostníky (OSVČ) bez zaměstnanců, 1.000,- Kč pro firmy s méně než 10 zaměstnanci a neziskové organizace a 2.000,- Kč ročně pro firmy s 10 a více zaměstnanci. Pro stanovení výše poplatku je rozhodující počet zaměstnanců k tomuto datu. Z poplatku je hrazena propagace, marketing a prezentace značky a je příjmem koordinátora značky - MAS Český sever, z.s.

Kontakty a jak získat značku?

Jestliže své výrobky vyrábíte na území Českosaského Švýcarska, přesvědčte se, zda splňujete certifikační kritéria, která naleznete ke stažení níže. Pokud ano, kontaktujte Danu Štefáčkovou, regionální koordinátorku značky a vyplňte žádost o značku (viz níže formulář Žádost o udělení značky). Formulář zašlete na adresu:

Mgr. DANA ŠTEFÁČKOVÁ
koordinátor regionální značky
 

MAS Český sever, z.s.
Národní 486, 407 47 Varnsdorf
GMS: +420 702 117 891
E-mail: stefackova@masceskysever.cz 
Web: www.masceskysever.cz nebo www.regionalni-znacky.cz

Fcb: Českosaské-Švýcarsko-regionální-produkt

cid:image001.jpg@01D593CD.EEACABD0

Pro region srdcem, hlavou, zkušenostmi!

 

K žádosti je nutné přiložit také vzorek výrobku. Pokud jej nemůžete nebo nechcete zaslat spolu s žádostí, kontaktujte regionální koordinátorku, se kterou se můžete domluvit na jiném způsobu předání.

Vaše žádost bude posouzena Certifikační komisí. Certifikační komise projednává doručené žádosti 2x ročně – jaro, podzim. Termíny zasedání Vám sdělí koordinátorka.
Po schválení Vaší žádosti certifikační komisí Vám bude udělen certifikát, který Vás opravňuje k užívání značky, a to na dobu 2 let (poté musíte žádost podat znovu). Při vydání certifikátu s Vámi sdružení uzavře smlouvu o užívání značky.

POPLATKY

S přijímáním žádostí, vydáním certifikátu a užíváním značky jsou spojeny následující poplatky:

mapa 28 regionů - držitelů RZ
Mapa regionálních produktů ČR

Katalog regionálních produtků Českého Švýcarska

Sdílet