Jiříkov

Jiříkov

Kategorie cíle
Obec
Lokalita
Náměstí 464
Město
Jiříkov
PSČ
407 53
Země
Česká republika
Otvírací doba

-

14
50.99337140
14.56834880
2
1
0
50.99337140
14.56834880

Město Jiříkov se nachází v těsné blízkosti státní hranice s Německem v severovýchodní části Šluknovského výběžku. Je položeno v mělkém údolí Jiříkovského potoka v nadmořské výšce 365 m a rozprostírá se na ploše o 13,32 km2. Počet obyvatel v současné době přesahuje 4 tisíce duší.

Obec je tvořena čtyřmi částmi: Starý Jiříkov, Nový Jiříkov, Loučné a Filipov. Založení Starého Jiříkova lze datovat do počátku 14. století, nicméně první zmínka pochází až z roku 1346, nikoliv však v českém, ale v německém názvu Iorgswalde, později Georgswalde. Obce Nový Jiříkov a Filipov byly založeny roku 1681 Filipem Zikmundem z Diettrichsteinu. Jako poslední byla založena obec Loučné, a to východně od Starého Jiříkova okolo roku 1730. Společně jako Georgswalde, tedy spojení všech čtyř obcí, můžeme zaznamenat poprvé roku 1849.

Nejvýznamnější momenty v historii obce jsou spojeny s roky 1753 a 1914. V prvním případě byl Jiříkov povýšen na městys s právem týdenních trhů na plátno. V druhém případě byl povýšen Františkem Josefem I. na město, v jehož znaku je zobrazen sv. Jiří v boji s drakem.

Městu dominovala v historii podomácká a manufakturní výroba. Jednalo se hlavně o zpracování lnu a výrobu plátna. Významnou osobností v této oblasti byl obchodník Ch. Salomon. V technickém pokroku související s průmyslovou revolucí zde vznikají firmy nadregionální úrovně. Příkladem lze uvést firmu May-Holfeld. Vedle těchto odvětví se začal prosazovat i sklářský a strojírenský průmysl. V roce 1900 zde dominuje výroba hudebních nástrojů. Bohužel průmyslová sláva tohoto období se nepřenesla do dnešních dnů.   

Mezi nejvýznamnější rodáky města patří například P. Johann Georg Göttlich (1771-1843). Byl jedním z prvních botaniků-floristů severních Čech a průkopníkem ovocnářství. Dále kronikář a historik Šluknovského výběžku Robert Johann Lahmer (1846-1899). Opomenout nelze ani výrobce klavírů a harmonií Franze Caesara Foerstera.

Co bystě měli vidět

Kostel sv. Jiří - dominantou města Jiříkova je zdejší kostel sv. Jiří, který se nachází na náměstí. Byl postaven v letech 1724-1728 nákladem Aloise Tomáše Rajmunda z Harrachu podle plánů J.L. Hildebrandta. Nicméně samotným stavitelem této církevní památky byl J. J. Eichbauer, nevlastní bratr K. I. Dientzenhofera. Jedná se o barokní jednolodní obdélnou stavbu s polokruhově ukončeným presbytářem a hranolovou věží na západním průčelí. Kolem kostela se nachází malé výklenkové barokní kapličky s křížovou cestou. Zároveň je obklopen hřbitovem s márnicí z roku 1729. Na hřbitově se nachází hrob zdejšího významného rodáka P. Johanna Georga Göttlicha (1771 – 1843). Součástí celého komplexu je barokní fara s mansardovou střechou a přilehlým parkem. Pod hřbitovní zdí lze poté obdivovat sousoší sv. Jana Nepomuckého se sv. Karlem Boromejským a sv. Floriánem z roku 1769.

Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů - v místní části Filipov je významnou památkou nejen města, ale i celého regionu, neboť díky opakujícím se zprávám o uzdravení nemocných na přímluvu Matky Boží byl nazýván jako „Lurdy severních Čech“. Byl dostavěn roku 1885 v pseudorománském slohu dle plánů architekta F. Hutzlera z Vídně. Svého významu chrám nabyl roku 1926, kdy byl papežem Piem XI. povýšen na „baziliku minor“. Připomíná zázrak zjevení Panny Marie a zázračné uzdravení Magdalény Kadeové. Konají se zde pravidelné každotýdenní bohoslužby, a každý rok je zde poutní bohoslužba 13. 1. ve 4 hodiny ráno. V sousedství kostela se nachází dnes již bývalý klášter.

„Švédský sloup“ - z roku 1704 v Mánesově ulici je nejstarší dochovanou památkou Jiříkova. Podle pověsti připomíná událost, kdy zdejší sedlák zapřel švédským vojskům zásoby a byl zato potrestán na hrdle.

Podstávkové domy - samotná obec se může pochlubit i hodnotnou lidovou architekturou. Šluknovský výběžek je označován jako „krajina podstávkových domů,“ a tak i samotné město je jednou z lokalit, kde se můžeme s těmito domy setkat. Většina dnes stojících objektů pochází z 18. a 19. století a jsou příkladem společného mísení se německého hrázděného domu se slovanským roubeným domem.  

Jiříkovské muzejní provizorium - neboli Jiříkovská světnička, návštěvníci zde mohou vidět staré oddací listy, vysvědčení, staré pohlednice a fotografie a další dobové předměty z počátku 20. století. Otevřeno Po - Pá (kromě úterý) 16:00 - 17:00, sobota dopoledne - nebo po dohodě.

Víte, že..

...od roku 1873, kdy začal jezdit vlak do Georgswalde-Jiříkova, bylo nádraží na území sousedního státu v saském Ebersbachu až do roku 1933, tedy plných 60 let?

...první prototypy tryskových stavů dle patentu ing. Svatého z Liberce byly vyrobeny v roce 1953 v jiříkovském závodě Textilstav (později Elitex)?

...již v roce 1820 vznikla v Georgswalde – Jiříkově textilní výroba specifického zaměření, církevních ornátů, oltářních přehozů a oblečení pro ministranty podnikatele Floriana Holfelda? Ještě dnes se používají v kostelích na Šluknovsku. Krásně vyšívané lze spatřit s originálním firemním štítkem výrobce třeba v kostele v Království u Šluknova.

Kam na výlet

Pěšky

Dolní Jiříkov, Švédský sloup  (1704), Šluknovský kopec, Kotonův pomník, Černý rybník. Odbočka na Jitrovník. Krásné lesy a vyhlídky na Lužické hory, Tolštejn, Jedlovou. Zpět Království, Jiříkov po silnici (2,5 – 3 hod.)

Po silnici na Filipov,  v zahradě zdravotního střediska strom liliovník tulipánokvětý (kvete červen, zač. července). Zastávka, polní cesta k Filipovské bazilice. Vrch Vyhlídka (dříve Butterberg) a Bismarkova věž u hranic v Sasku – Neugersdorfu. Po silnici k restauraci Zámeček a lesní cestou na Hartu a zpět do Jiříkova (2,5 – 3 hod.)

Do Ebersbachu a výstup na kopec Schlechtenberg s rozhlednou. Na kopci Humboldtovo muzeum. U kostela v Ebersbachu koupaliště, nedaleko muzeum kávy. Na cestě zpět u hranic obchodní centra LIDL, KIK, ALDI a přes křižovatku restaurace ADRIANA v Jiříkově (2,5-3 hod.)

Na kole nebo autem

Zámek Šluknov, arboretum Kunratice, Brtníky křížová cesta.Vlčí Hora rozhledna a studánka Veronika.Na kopci kvete v květnu až červnu měsíčnice vytrvalá. Köglerova geologická mapa v Zahradách, Staré Křečany, za viaduktem 200 m vlevo vzácný smrk hadí. Rumburk Loreta, Jiříkov (30 km).

Rumburk Loreta, Krásná Lípa- Dům Českého Švýcarska.Kamenná Horka, dvojitý kříž a krásný výhled na Lužické pohoří. Doubice, Stará hospoda se sochami pohádkových bytostí ze dřeva i z kamene. Kyjov, přehrada a koupání, pěšky do Kyjovského údolí. Zpět Krásná Lípa, Rumburk, Jiříkov (35 km).

Ubytování / stravování

Hotel Waldstein, Filipov 180, 407 53 Jiříkov, Tel: +420 412335386, +420 604335406, Email: waldin@email.cz (link sends e-mail)

Penzion restaurace Adriana, 9. května 679, Jiříkov 40753, bily.vdf@tiscali.cz (link sends e-mail)

Terasa na Vyhlídce Filipov, Na Vyhlídce 1049, 40753 Jiříkov, Tel: +420 606 345 447 +420 722 908 255, email: terasa.vyhlidka@gmail.com (link sends e-mail)

Cukrárna, skoro ve středu města, v ul. Čapkova 473, Jiříkov 407 53 Vám nabídne útulné posezení při kávě a zákusku.

 

 

 

 

Cena

-

Sdílet

Aktuality z Českého Švýcarska

Město Jiříkov se nachází v těsné blízkosti státní hranice s Německem v severovýchodní části Šluknovského výběžku. Je položeno v mělkém údolí Jiříkovského potoka v nadmořské výšce 365 m a rozprostírá se na ploše o 13,32 km2. Počet obyvatel v současné době přesahuje 4 tisíce duší.

Obec je tvořena čtyřmi částmi: Starý Jiříkov, Nový Jiříkov, Loučné a Filipov. Založení Starého Jiříkova lze datovat do počátku 14. století, nicméně první zmínka pochází až z roku 1346, nikoliv však v českém, ale v německém názvu Iorgswalde, později Georgswalde. Obce Nový Jiříkov a Filipov byly založeny roku 1681 Filipem Zikmundem z Diettrichsteinu. Jako poslední byla založena obec Loučné, a to východně od Starého Jiříkova okolo roku 1730. Společně jako Georgswalde, tedy spojení všech čtyř obcí, můžeme zaznamenat poprvé roku 1849.

Nejvýznamnější momenty v historii obce jsou spojeny s roky 1753 a 1914. V prvním případě byl Jiříkov povýšen na městys s právem týdenních trhů na plátno. V druhém případě byl povýšen Františkem Josefem I. na město, v jehož znaku je zobrazen sv. Jiří v boji s drakem.

Městu dominovala v historii podomácká a manufakturní výroba. Jednalo se hlavně o zpracování lnu a výrobu plátna. Významnou osobností v této oblasti byl obchodník Ch. Salomon. V technickém pokroku související s průmyslovou revolucí zde vznikají firmy nadregionální úrovně. Příkladem lze uvést firmu May-Holfeld. Vedle těchto odvětví se začal prosazovat i sklářský a strojírenský průmysl. V roce 1900 zde dominuje výroba hudebních nástrojů. Bohužel průmyslová sláva tohoto období se nepřenesla do dnešních dnů.   

Mezi nejvýznamnější rodáky města patří například P. Johann Georg Göttlich (1771-1843). Byl jedním z prvních botaniků-floristů severních Čech a průkopníkem ovocnářství. Dále kronikář a historik Šluknovského výběžku Robert Johann Lahmer (1846-1899). Opomenout nelze ani výrobce klavírů a harmonií Franze Caesara Foerstera.

Co bystě měli vidět

Kostel sv. Jiří - dominantou města Jiříkova je zdejší kostel sv. Jiří, který se nachází na náměstí. Byl postaven v letech 1724-1728 nákladem Aloise Tomáše Rajmunda z Harrachu podle plánů J.L. Hildebrandta. Nicméně samotným stavitelem této církevní památky byl J. J. Eichbauer, nevlastní bratr K. I. Dientzenhofera. Jedná se o barokní jednolodní obdélnou stavbu s polokruhově ukončeným presbytářem a hranolovou věží na západním průčelí. Kolem kostela se nachází malé výklenkové barokní kapličky s křížovou cestou. Zároveň je obklopen hřbitovem s márnicí z roku 1729. Na hřbitově se nachází hrob zdejšího významného rodáka P. Johanna Georga Göttlicha (1771 – 1843). Součástí celého komplexu je barokní fara s mansardovou střechou a přilehlým parkem. Pod hřbitovní zdí lze poté obdivovat sousoší sv. Jana Nepomuckého se sv. Karlem Boromejským a sv. Floriánem z roku 1769.

Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů - v místní části Filipov je významnou památkou nejen města, ale i celého regionu, neboť díky opakujícím se zprávám o uzdravení nemocných na přímluvu Matky Boží byl nazýván jako „Lurdy severních Čech“. Byl dostavěn roku 1885 v pseudorománském slohu dle plánů architekta F. Hutzlera z Vídně. Svého významu chrám nabyl roku 1926, kdy byl papežem Piem XI. povýšen na „baziliku minor“. Připomíná zázrak zjevení Panny Marie a zázračné uzdravení Magdalény Kadeové. Konají se zde pravidelné každotýdenní bohoslužby, a každý rok je zde poutní bohoslužba 13. 1. ve 4 hodiny ráno. V sousedství kostela se nachází dnes již bývalý klášter.

„Švédský sloup“ - z roku 1704 v Mánesově ulici je nejstarší dochovanou památkou Jiříkova. Podle pověsti připomíná událost, kdy zdejší sedlák zapřel švédským vojskům zásoby a byl zato potrestán na hrdle.

Podstávkové domy - samotná obec se může pochlubit i hodnotnou lidovou architekturou. Šluknovský výběžek je označován jako „krajina podstávkových domů,“ a tak i samotné město je jednou z lokalit, kde se můžeme s těmito domy setkat. Většina dnes stojících objektů pochází z 18. a 19. století a jsou příkladem společného mísení se německého hrázděného domu se slovanským roubeným domem.  

Jiříkovské muzejní provizorium - neboli Jiříkovská světnička, návštěvníci zde mohou vidět staré oddací listy, vysvědčení, staré pohlednice a fotografie a další dobové předměty z počátku 20. století. Otevřeno Po - Pá (kromě úterý) 16:00 - 17:00, sobota dopoledne - nebo po dohodě.

Víte, že..

...od roku 1873, kdy začal jezdit vlak do Georgswalde-Jiříkova, bylo nádraží na území sousedního státu v saském Ebersbachu až do roku 1933, tedy plných 60 let?

...první prototypy tryskových stavů dle patentu ing. Svatého z Liberce byly vyrobeny v roce 1953 v jiříkovském závodě Textilstav (později Elitex)?

...již v roce 1820 vznikla v Georgswalde – Jiříkově textilní výroba specifického zaměření, církevních ornátů, oltářních přehozů a oblečení pro ministranty podnikatele Floriana Holfelda? Ještě dnes se používají v kostelích na Šluknovsku. Krásně vyšívané lze spatřit s originálním firemním štítkem výrobce třeba v kostele v Království u Šluknova.

Kam na výlet

Pěšky

Dolní Jiříkov, Švédský sloup  (1704), Šluknovský kopec, Kotonův pomník, Černý rybník. Odbočka na Jitrovník. Krásné lesy a vyhlídky na Lužické hory, Tolštejn, Jedlovou. Zpět Království, Jiříkov po silnici (2,5 – 3 hod.)

Po silnici na Filipov,  v zahradě zdravotního střediska strom liliovník tulipánokvětý (kvete červen, zač. července). Zastávka, polní cesta k Filipovské bazilice. Vrch Vyhlídka (dříve Butterberg) a Bismarkova věž u hranic v Sasku – Neugersdorfu. Po silnici k restauraci Zámeček a lesní cestou na Hartu a zpět do Jiříkova (2,5 – 3 hod.)

Do Ebersbachu a výstup na kopec Schlechtenberg s rozhlednou. Na kopci Humboldtovo muzeum. U kostela v Ebersbachu koupaliště, nedaleko muzeum kávy. Na cestě zpět u hranic obchodní centra LIDL, KIK, ALDI a přes křižovatku restaurace ADRIANA v Jiříkově (2,5-3 hod.)

Na kole nebo autem

Zámek Šluknov, arboretum Kunratice, Brtníky křížová cesta.Vlčí Hora rozhledna a studánka Veronika.Na kopci kvete v květnu až červnu měsíčnice vytrvalá. Köglerova geologická mapa v Zahradách, Staré Křečany, za viaduktem 200 m vlevo vzácný smrk hadí. Rumburk Loreta, Jiříkov (30 km).

Rumburk Loreta, Krásná Lípa- Dům Českého Švýcarska.Kamenná Horka, dvojitý kříž a krásný výhled na Lužické pohoří. Doubice, Stará hospoda se sochami pohádkových bytostí ze dřeva i z kamene. Kyjov, přehrada a koupání, pěšky do Kyjovského údolí. Zpět Krásná Lípa, Rumburk, Jiříkov (35 km).

Ubytování / stravování

Hotel Waldstein, Filipov 180, 407 53 Jiříkov, Tel: +420 412335386, +420 604335406, Email: waldin@email.cz (link sends e-mail)

Penzion restaurace Adriana, 9. května 679, Jiříkov 40753, bily.vdf@tiscali.cz (link sends e-mail)

Terasa na Vyhlídce Filipov, Na Vyhlídce 1049, 40753 Jiříkov, Tel: +420 606 345 447 +420 722 908 255, email: terasa.vyhlidka@gmail.com (link sends e-mail)

Cukrárna, skoro ve středu města, v ul. Čapkova 473, Jiříkov 407 53 Vám nabídne útulné posezení při kávě a zákusku.

 

 

 

 

Cena

-