Destinační fond

Destinační fond

Destinační fond (DF) je komunikační a rozvojová platforma, která sdružuje aktéry cestovního ruchu, státní správu, územní samosprávy a orgány ochrany přírody v podobě fyzických i právnických osob. DF představuje společný finanční zdroj pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu, do kterého přispívají členové z regionu Českého Švýcarska. Účelem DF je propagace a vzájemná diskuze nad důležitými otázkami destinace České Švýcarsko mezi zainteresovanými členy.

Deklarace Destinačního fondu Českého Švýcarska* (PDF, 1 MB)
* platná od 1. 1. 2022, v roce 2021 platí stávající deklarace

 

Členství v Destinačním fondu pro:

Soukromé subjekty

Členství v Destinačním fondu pro soukromé subjekty je formou participace na komunikační a rozvojové platformě, která sdružuje podnikatele a firmy v regionu Českého Švýcarska za účelem společného financování propagace cestovního ruchu, jeho udržitelného rozvoje a společného ovlivňování klíčových změn v oblasti.

Nabídka členství

Vyberte si úroveň členství podle svých možností a preferencí z níže uvedené nabídky. Mimo vstupenky do elitního “gentleman's clubu” Destinačního fondu Českého Švýcarska získáváte automaticky i zajímavé plnění spojené s konkrétní úrovní - MINI, STANDARD nebo PREMIUM. Členstvím současně podporujete rozvoj klíčových aspektů udržitelného cestovního ruchu v regionu Českého Švýcarska, jmenovitě:

  • Rozvoj turistické dopravy
  • Přeshraniční spolupráci destinací
  • Koordinaci značení a budování turistických cest
  • Podpora informační sítě pro turisty a výletníky
  • Rozvoj lokální mikroekonomiky prostřednictvím podpory regionálních produktů
  • Vzájemná marketingová podpora členů

 

1

4 990 Kč bez DPH
nabídka pro rok 2021

 

2

13 500 Kč bez DPH
nabídka pro rok 2021

3

22 990 Kč bez DPH
nabídka pro rok 2021

Obce a města

Členství v Destinačním fondu je formou participace obcí a měst na komunikační a rozvojové platformě, zřízené za účelem společného financování propagace cestovního ruchu, jeho udržitelného rozvoje a společného ovlivňování klíčových změn v oblasti.

Nabídka členství

Výše příspěvku do DF pro obce a města je odstupňována dle počtu obyvatel, viz tabulka níže. Mimo plnění, které je zobrazeno přehledně ve sloupci, je Destinační fond platformou s výrazným morálním přesahem. Z jeho činnosti benefitují jak obyvatelé obcí a měst, tak také podnikatelé, firmy, zaměstnanci v oboru cestovního ruchu a v neposlední řadě i návštěvníci destinace.

počet obyvatel 2021 - částka bez DPH 2022 - částka bez DPH
do 2999 13 306 Kč 15 000 Kč
3000 -  9999 21 860 Kč 24 000 Kč
10 000 - 19 999 36 116 Kč 41 000 Kč
20 000 - 79 999   68 000 Kč
nad 80 000   83 000 Kč

 

1

Kontaktní osoba

temp Martina Janečková
777 819 913
martina.janeckova@ceskesvycarsko.cz

 

Poradní sbor

Markéta Lakomá, vedoucí městského informačního centra Děčín 
Ing. Jitka Voglová, starostka obce Srbská Kamenice 
Ing. Jan Papajanovský, starosta města Česká Kamenice 
Ing. Jan Kolář, starosta města Krásná Lípa 
Ing. Roman Forfera, starosta obce Rybniště
Ing. Marek Kny, starosta obce Jetřichovice 
Ing. Emil Bláha, MBA, majitel wellness penzionu a restaurace Balnika Mikulášovice 
Ing. Jaroslav Novotný, společnost Event Time s.r.o. Děčín
Ing. Martin Růžička, společnost Nobilis Tilia Vlčí Hora 
Jiří Dužár, společnost Bohemian Coffee House Rumburk
Sven Czastka, společnost Active Point Děčín 
Vít Slezák, společnost Northern Hikes Děčín 

Sdílet

České Švýcarsko