Destinační fond

Destinační fond

Destinační fond (DF) je komunikační a rozvojová platforma, která sdružuje aktéry cestovního ruchu, státní správu, územní samosprávy a orgány ochrany přírody v podobě fyzických i právnických osob. DF představuje společný finanční zdroj pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu, do kterého přispívají členové z regionu Českého Švýcarska. Účelem DF je propagace a vzájemná diskuze nad důležitými otázkami destinace České Švýcarsko mezi zainteresovanými členy.

Deklarace Destinačního fondu Českého Švýcarska* (PDF, 1 MB)
* platná od 1. 1. 2022, v roce 2021 platí stávající deklarace

 

Členství v Destinačním fondu pro:

Soukromé subjekty

Členství v Destinačním fondu pro soukromé subjekty je formou participace na komunikační a rozvojové platformě, která sdružuje podnikatele a firmy v regionu Českého Švýcarska za účelem společného financování propagace cestovního ruchu, jeho udržitelného rozvoje a společného ovlivňování klíčových změn v oblasti.

Nabídka členství

Vyberte si úroveň členství podle svých možností a preferencí z níže uvedené nabídky. Mimo vstupenky do elitního “gentleman's clubu” Destinačního fondu Českého Švýcarska získáváte automaticky i zajímavé plnění spojené s konkrétní úrovní - MINI, STANDARD nebo PREMIUM. Členstvím současně podporujete rozvoj klíčových aspektů udržitelného cestovního ruchu v regionu Českého Švýcarska, jmenovitě:

  • Rozvoj turistické dopravy
  • Přeshraniční spolupráci destinací
  • Koordinaci značení a budování turistických cest
  • Podpora informační sítě pro turisty a výletníky
  • Rozvoj lokální mikroekonomiky prostřednictvím podpory regionálních produktů
  • Vzájemná marketingová podpora členů

 

1

4 990 Kč bez DPH
nabídka pro rok 2021

 

2

13 500 Kč bez DPH
nabídka pro rok 2021

3

22 990 Kč bez DPH
nabídka pro rok 2021

Obce a města

Členství v Destinačním fondu je formou participace obcí a měst na komunikační a rozvojové platformě, zřízené za účelem společného financování propagace cestovního ruchu, jeho udržitelného rozvoje a společného ovlivňování klíčových změn v oblasti.

Nabídka členství

Výše příspěvku do DF pro obce a města je odstupňována dle počtu obyvatel, viz tabulka níže. Mimo plnění, které je zobrazeno přehledně ve sloupci, je Destinační fond platformou s výrazným morálním přesahem. Z jeho činnosti benefitují jak obyvatelé obcí a měst, tak také podnikatelé, firmy, zaměstnanci v oboru cestovního ruchu a v neposlední řadě i návštěvníci destinace.

počet obyvatel 2021 - částka bez DPH 2022 - částka bez DPH
do 2999 13 306 Kč 15 000 Kč
3000 -  9999 21 860 Kč 24 000 Kč
10 000 - 19 999 36 116 Kč 41 000 Kč
20 000 - 79 999   68 000 Kč
nad 80 000   83 000 Kč

 

1

Kontaktní osoba

temp Martina Janečková
777 819 913
martina.janeckova@ceskesvycarsko.cz

 

Sdílet

České Švýcarsko