DVA JAZYKY – JEDEN REGION: Aktivity

DVA JAZYKY – JEDEN REGION: Aktivity

Týdenní workshopy Třídenní workshopy Školení pro učitele, lektory

České Švýcarsko o.p.s. – tvorba naučné stezky + zároveň Hillersche Villa  - umělecká tvorba
25. – 30.4.2022 a 19. – 24.9.2022 

Geopark Ralsko o.p.s. – Land art + zároveň Hillersche Villa – umělecká tvorba
13. – 18.6.2022

České Švýcarsko o.p.s. 
polovina ledna 2022

Geopark Ralsko o.p.s.
přelom září, října 2022

České Švýcarsko o.p.s. 
26. – 27.11.2021

Hilersche Villa
11. – 12.11.2022

Týdenní workshopy „Tvoříme společně“ budou probíhat u všech partnerů projektu.

V rámci jednoho týdne bude nabídka určena vždy celkem pro 24 žáků z ČR a 24 z Německa. Žáci budou rozděleni do několika skupin a budou se dle místa konání věnovat různým obsahům a tématům v duchu „proměny krajiny v enviromentálním a historickém kontextu“.

Během celého týdne bude kladen důraz na teambuildingové aktivity a vzájemné interaktivní zprostředkování jazyků.

25. 4. – 30. 4. 2022 - Týdenní dílny

Naprosto úžasný týden, během kterého studenti z Čech a Německa pracovali na vzniku nové naučné stezky. V Grosshennersdorfu v dřevařské dílně studenti pro stezku vyráběli lavičky, panely na informační cedule.

Mediální dílna, která byla také v Grosshennersdorfu pracovala na filmu o loupežníku, který se váže k nově vzniklé stezce. A dílna v Krásné Lípě pracovala na obsahové části informačních cedulí, manuálů, vyzkoušeli si značení. Dílny se opět otevřou v měsíci září, kdy do nich zavítají další studenti.

01

02

03

04

05

06

06 06 06 06 06 06
06 06 06 06 06 06

19. 9. – 24. 9. 2022 - Týdenní dílny II. část

A je to za námi. Druhá část týdenních dílen, kdy se opět setkali studenti z Čech a Německa, aby pokračovali v práci na vzniku nové unikátní naučné stezky. V Grosshennersdorfu vznikly pro naučnou stezku sochy, lavičky a podstavce pro informační destičky.  

Mediální dílna, která byla také v Grosshennersdorfu pracovala opět na filmu, který pojednává o historických událostech z okolí Vlčí hory, kudy naučná stezka povede. No a dílna v Krásné Lípě dopracovávala obsahové části informačních cedulí, pracovních listů a podkladů pro nově vzniklé webové stránky, které jsou nedílnou součástí naučné stezky. Jsou důležité, jelikož je koncept naučné stezky navržen tak, abyste se vydali na její prozkoumání osobně, ale abyste ji mohli také navštívit online. 

Jelikož je práce nad hlavu a je potřeba vše graficky doladit, vytisknout, některé kůly zakopat do země, proto slavnostní otevření naučné stezky plánujeme až na jaro roku 2023. Máte se ale opravdu na co těšit. :-)
 

01

02

03

04

05

06

06 06 06 06 06 06

Třídenní workshop „Netradiční rozhovory“ bude vzhledem ke kratší časové dotaci více zaměřen na jazykové animace a odbourání bariér pro komunikaci. Nabídka bude určena vždy pro 8 žáků z ČR a 8 z Německa.

30. 5. – 1. 6. 2022 - Třídenní workshop

Tři dny setkání žáků z Krásné Lípy a Zittau se zaměřením na ekologii. Tři dny nového přátelství, komunikace v cizích jazycích.

Hry, tvoření, legrace, to vše namíchané v jednom koktejlu, koktejlu přeshraničního setkání. Je to za námi a bylo to báječné!

02

03

Manuály z online a fyzického školení
Online - und physische handout:

Manual_Handout_fyzicky_seminar_CZ.pdf (1,1 MB)
Manual_Handout_physisch_seminar_DE.pdf (1,1 MB)
Manual_Handout_online_seminar_CZ.pdf (850 KB)
Manual_Handout_online_seminar_DE.pdf (860 KB)
Handout_podzim_CZ_final.pdf (912 KB)
Handout-Herbst_DE_final.pdf (343KB)

Nabídka pro lektory a pedagogy. V rámci projektu budou vypsána 2 dvoudenní školení pro pedagogy a lektory z neziskových organizací. Cílem je profesionalizace pracovníků a zvýšení jejich kvalifikace pro realizaci česko-německých mezikulturních setkání. Nabídka bude vždy určena pro 10 zájemců z ČR a 10 z Německa.

Ve dnech 13. – 14. 05. 2022 proběhly dva dny nabité teambuildingovými aktivitami a animačními programy v rámci mezinárodního setkání pedagogů a mimoškolních pracovníků s mládeží. Lektoři Judith Rösch a Jaroslav Šup účastníkům osobně ukázali spoustu podnětů, jak s mládeží pracovat. Předali jim také své zkušenosti z praxe a dali účastníkům prostor podělit se o své zkušenosti.

Díky pěknému počasí mohly aktivity probíhat jak uvnitř, tak venku, díky tomu měli účastníci opravdu možnost poznat širokou škálu různorodých aktivit, které mohou ve své praxi využít.

Bylo moc příjemné, setkat se s některými účastníky, které jsme v listopadu 2021 viděli pouze online. Budeme se těšit na další setkání v listopadu 2022 v rámci druhé části školení, tentokrát u partnerů projektu Hillersche Villa v Německu :-)

01

02

03

04

06 06 06 06

 

V pátek 4. a v sobotu 5. listopadu 2022 proběhla druhá část semináře pro pedagogy. Nejen, že jsme se setkali s některými účastníky, kteří byli součástí semináře již v květnu 2022 v Krásné Lípě, ale potkali jsme se i s novými. Díky tomu vznikla nádherně různorodá skupina lidí, kteří díky svým zaměřením a zkušenostem dokázali také předat spoustu informací.

Dva dny byly vedeny lektory Kristýnou Šoukalovou a Mathiasem Straubem, o tlumočení se postaral Jiří Olišar. Tentokrát jsme se nepotkali v Krásné Lípě, ale u partnera projektu, Hillersche Villa, v Großhennersdorfu.

Nechyběly teambuildingové, rozehřívací hry, spousta informací jak a kde získat finanční prostředky na realizaci projektů. Sami účastníci měli také spoustu zkušeností, které si vzájemně předávali. Vznikla také nová partnerství, která slibují vznik nových přeshraničních projektů. Česko-německá partnerství mají opravdu smysl a jsme rádi, že jsme je projektem „Dva jazyky – Jeden region mohli ještě více prohloubit a rozšířit o nich povědomí.“ :-)

01

02

03

04

06 06 06 06

 

AKTUÁLNÍ NABÍDKA / AKTUELLES ANGEBOT

CZ

DE


 

Sdílet