Šluknov

Šluknov

Kategorie cíle
Obec
PSČ
40777
Země
Česká republika
Otvírací doba

Celoročně přístupné

 

14
51.00369250
14.45259920
2
1
0
51.00369250
14.45259920

Město Šluknov je nejsevernějším městem České republiky, ležícím v kraji Ústeckém na 51000‘ severní šířky a 14027‘ východní délky v nadmořské výšce 350 m. n. m. Je svou rozlohou s téměř 47,5 km² druhým největším městem okresu Děčín, má přibližně 5.500 obyvatel a jeho součástí jsou městské části s pohádkovými názvy: Císařský, Království, Nové Hraběcí, Rožany, Královka, Kunratice, Fukov a Harrachov. Město Šluknov je přirozeným centrem Šluknovského výběžku, který je po něm také pojmenován.

První písemný doklad potvrzující existenci Šluknova nacházíme již roku 1281. Prvními majiteli Šluknovského panství byli Berkové z Dubé. Právě na žádost Hynka Berky z Dubé byl Šluknov v roce 1359 povýšen na město. Dalšími majiteli panství byli Šlejnicové, Mansfeldové, Dittrichštejnové a Harrachové, posledním majitelem byl Ervín Leopold Nostic – Rieneck.

Po 2. světové válce bylo panství jako německý majetek zkonfiskováno a vlastníkem se stalo město Šluknov.

V dosahu jsou chráněné krajinné oblasti Lužické hory, Labské pískovce a nejmladší národní park v České republice – Národní park České Švýcarsko, který spolu s Národním parkem Saské Švýcarsko na německé straně patří svým charakterem k nejunikátnějším místům celé Evropy. Šluknovsko v minulosti patřilo k nejhustěji osídleným místům České republiky, s hojně rozšířeným průmyslem - ve městě se rozvíjelo zemědělství, řemesla, tkalcovství, pivovarství i chov dobytka, v 15. století také těžba zlata, stříbra, mědi a uhlí. Tyto doby jsou nenávratně pryč. Největší ránu rozmachu města zasadil požár v roce 1838, z jehož následků se město již nikdy zcela nevzpamatovalo. Kromě požárů však postihovaly město i morové rány a světové války.

V současnosti nabízí malebnou krajinu pro klidnou dovolenou. Šluknovskou pahorkatinu s nepříliš vysokými kopci je ideální projet v sedle kola. Dobře značená síť turistických i cyklistických cest umožňuje pohodlně poznat nejcennější krajinné a přírodní krásy s množstvím přírodních zajímavostí, kulturních památek a rozhleden. Šluknovský výběžek nabízí putování po rozhlednách, jen v tomto výběžku se jich nachází šest (Tanečnice u Mikulášovic, Dymník u Rumburku, Vlčí Hora u Krásné Lípy, Hrádek u Varnsdorfu, Jedlová u Jiřetína pod Jedlovou a Studenec u Lísky), turista však může nadále pokračovat do blízkého Saska, kde jsou k vidění další rozhledny.

Množství dochovaných památkově chráněných objektů nabízí procházku za architekturou od baroka po moderní architekturu 20. století. V regionu se nachází i řada technických památek. Za pozornost stojí také řada pozoruhodných kostelů. V krajině se dochovalo nebývalé množství křížů, Božích muk a soch svatých, ve městě pak celá řada charakteristických staveb typických pro nejsevernější Čechy a oblast Horní Lužice v Sasku – podstávkových tkalcovských domků. Dosud se těchto domů na Šluknovsku dochovalo na 2.500, řada z nich je památkově chráněná. Bezesporu nejvýznamnější památkou města je zrekonstruovaný renesanční Šluknovský zámek.

Co byste měli vidět

Šluknovský zámek - s přilehlým parkem v anglickém stylu je situován na okraji intravilánu města Šluknova mimo středověké jádro, přibližně 200 m od náměstí Míru severovýchodním směrem, v ulici Zámecké. Zámek byl vybudován v letech 1566 - 1573 Arnoštem ze Šlejnic a v průběhu své historie byl v majetku mnoha šlechtických rodů. Od roku 1945 je jeho vlastníkem město Šluknov. Po velkém požáru zámku v roce 1986 a následném dvacetiletém chátrání se městu podařilo to, v co již nikdo ani nedoufal neprodat chátrající zámek některému z mnoha zájemců a krůček po krůčku ho postupně opravovat, získávat finanční dotace a nakonec celý zámek slavnostně otevřít. Stalo se tak v červnu roku 2007 a od té doby je zámek v celé své obnovené kráse otevřen veřejnosti. Zámek je rovněž obklopen zrekonstruovaným zámeckým parkem v anglickém stylu. Dnes má zámek i svůj prohlídkový okruh, v jehož rámci jsou pro návštěvníky otevřeny téměř všechny prostory zámku, včetně dobových místností s původními exponáty. Prohlídky s průvodcem se konají celoročně, a to každý den v týdnu, včetně sobot a nedělí, od 10.00 do 16.00 hodin, vždy v každou celou hodinu. V přízemí zámku je pro návštěvníky k dispozici Regionální informační centrum s veřejným internetem, které poskytuje své služby všem turistům a návštěvníkům města. Za návštěvu stojí rovněž vynikající zámecká cukrárna, jejíž sladké zákusky získaly značku regionálního produktu. Zámek ožívá svatebními a jinými slavnostními obřady, pravidelnými výstavami, jednáními zastupitelstva města i dalšími kulturními akcemi, z nichž tou nejvýznamnější jsou již tradiční Zámecké slavnosti, konané zámku a zámeckém parku vždy poslední červnový víkend. Zámek své důstojné a krásné prostory nabízí rovněž k pronajmutí.

Arciděkanský kostel sv. Václava - se nachází se pod severní částí náměstí Míru v ulici Farní. Jedná se o jednolodní barokní kostel sv. Václava z let 1711 - 1714, který postavil Zachariáš Hoffmann z Lipové. Při požáru města v roce 1710 kostel lehl popelem. Postaven byl znovu v roce 1722. Uvnitř kostela je uložen sarkofág z roku 1548 patřící Arnoštovi ze Šlejnic – tehdejšímu majiteli Šluknovského panství. Hlavní oltářní obraz je ukázkou práce pana Schmidta z Kramsu, vlastní chrám je pak vyzdoben dřevořezbami a sochami českých světců. Kostel byl znovu vysvěcen po rekonstrukci v roce 1993. Kamenná empírová kašna Je datována rokem 1794 a její autor není znám. Nachází se na náměstí Míru a je sestavena z dvoustupňového oválného žulového schodiště a masivní žulové mísy z jednoho kusu kamene, v níž je pískovcový obelisk se dvěma chrliči.

Sloup Nejsvětější trojice (sv. Václav, sv. Florián, sv. Jan Nepomucký) – barokní sloup z roku 1752 pochází z dílny sochaře Josefa Kleina, rodáka z České Kamenice. Sloup, nacházející se na náměstí Míru, je vysekán z pískovce a jeho výška je 8,8 m.

Křížová cesta - její výstavba probíhala v letech 1738 – 1756, kdy byla vysvěcena. Součástí je XII. zastavení, z nichž posledním zastavením je kaple Kalvárie na vrcholu cesty. V této kapli je umístěno kamenné sousoší Kalvárie – Ukřižovaný Kristus, P. Marie, Maří Magdaléna a Apoštol Jan. Dalšími objekty jsou kaple Bičování, Poslední večeře páně a Žalář Krista. Součástí areálu křížové cesty je Getsemanská zahrada. Jedná se o ucelený soubor pískovcových soch ležících apoštolů sv. Petra, Jakuba a Jana, klečícího Krista a anděla s kalichem. Dále zde naleznete pomník padlým a nezvěstným z 1. a 2. světové války, památníček Fridrichu Schillerovi a také tři stromové aleje. Celková rekonstrukce probíhala v letech 1998 – 2005.

Javorová brána - tento zvláštní přírodní útvar dvou srostlých stromů naleznete v městské části Rožany. Legenda praví že při narození dvou synů majitel pozemků vysadil dva javory. Nadešla doba, kdy otec své potomky musel poslat do 1. světové války. Jeden ze synů v ní padl. Bolestnou ztrátu otec symbolizoval svým činem. Dva vyrůstající javory k sobě svázal tak, že ze dvou kmenů se vytvořila jediná rozložitá koruna, jakýsi symbol splynutí, sounáležitosti těch, které jsme oplakali a těch, do nichž vkládáme nové naděje a víru. Arboretum Kunratice Parková sbírka živých dřevin, obsahující téměř 3000 jedinců. Nejsevernější arboretum v České republice o rozloze 4,2 ha patří SLŠ a SOŠS Šluknov.

Víte, že…

… Dějiny Šluknova opřádá řada tajemných příběhů. Nejznámější je bezesporu příběh o Bílé paní Šluknovského zámku, přízraku překrásné hraběnky Marie Terezie Dittrichštejnové, manželky hraběte Karla Adama z Mansfeldu. Ten svou hraběnku nevýslovně miloval a nepřál si, aby se někdo jiný se kochal její krásou, a tak hrabě svou milovanou zamykal do malé komnaty ve druhém patře zámku. Nebohé šlechtičně zde dělal jedinou společnost kolovrat, na kterém žena celé dny předla. Chování hraběte však bylo velmi nevyzpytatelné, někdy byl něžný a plný lásky, jindy zase zádumčivý a vzteklý, že i něžné slůvko hraběnky jej dokázalo rozčílit do nepříčetnosti. Jednoho dne, kdy na něj padla zlá chvíle, vtrhl do komnat za svou hraběnkou, která právě předla na svém kolovratu. V záchvatu žárlivosti i na samotný kolovrat, mrštil jej z okna, a když mu v tom chtěla hraběnka zabránit, shodil ji z otevřeného okna. Naneštěstí byl na zemi pod oknem velký kámen, o který se nešťastná hraběnka uhodila do hlavy a na místě zemřela. Žárlivec, hnaný výčitkami svědomí, zmizel ještě té noci. Utíkal prý kamsi k Budyšínu, pak se přidal k žoldnéřskému houfu a zemřel při obléhání Brém. Duch jeho zabité překrásné ženy prý dodnes bloudí komnatami Šluknovského zámku v podobě Bílé paní.

Co byste měli zažít

Ve Šluknově se každoročně, vždy poslední červnový víkend, konají tradiční Zámecké slavnosti vždy v určitém stylu. Slavnostmi, které mají již regionální i příhraniční charakter, žije v areálu zámku i zámeckého parku celé město i region. Páteční večer s dobovým průvodem a večerním koncertem v zámeckém parku slavnosti zahajuje. V sobotu se mohou návštěvníci po celý den těšit na dobové trhy, řemesla, rytířská klání, dobové tance i kapely, kejklíře, dobovou krčmu, dětské soutěže a mnoho dalšího. Otevřen je rovněž celý zámek s nabídkou výstav a prohlídek. Sobotní slavnostní den je pak zakončen večerním koncertem známých interpretů a slavnostním ohňostrojem. Velmi zajímavé jsou take zimní zámecké večery na zámecké půdě.

Kam za kulturou

Dům kultury ve Šluknově pořádá různé kulturní či společenské akce (výstavy, plesy, karnevaly pro děti, odpoledne s dechovkou, pálení čarodějnic, Pohádkový les, roizsvícení vánočního stromu aj.), je zde vytvořeno i zázemí pro další aktivní vyžití (cvičení na trampolínkách, zumba, aerobic, orientální tance). Rovněž tak Šluknovský zámek pořádá různé kulturní či společenské akce, nabízí prohlídku zámku s průvodcem, zajímavé výstavy a mimo turistickou sezónu také zámecké večery na zámecké půdě s netradiční noční prohlídkou, doprovázenou živými obrazy a vyprávěným příběhem, zakončenou kulturním programem (koncert, divadlo) na zámecké půdě, kde je pro návštěvníky připravena zámecká čajovna se značkovými čaji.

Kam za sportem, relaxací a zábavou

Na sportovní stadion Slávy Novotného s travnatým fotbalovým hřištěm, tenisovými i olejbalovými kurty, saunou a restaurací; dále pak také do Squash centra (2 kurty, sauna, solárium, stolní tenis), nebo na bowling do místní Pizzerie, či kuželky do kuželkárny. V městské části Království lze navštívit místní Ranč K („Konírna“), který nabízí jízdy na koních, výukové hodiny s cvičitelem, prohlídku stájí, ale i příjemné posezení v Country klubu „Na Konírně“. Konají se zde rovněž každoročně rodea. Pro svůj odpočinek, relaxaci a zdraví jistě uvítáte pobyt v místní solné jeskyni.

Cena

Sdílet

Aktuality z Českého Švýcarska

Město Šluknov je nejsevernějším městem České republiky, ležícím v kraji Ústeckém na 51000‘ severní šířky a 14027‘ východní délky v nadmořské výšce 350 m. n. m. Je svou rozlohou s téměř 47,5 km² druhým největším městem okresu Děčín, má přibližně 5.500 obyvatel a jeho součástí jsou městské části s pohádkovými názvy: Císařský, Království, Nové Hraběcí, Rožany, Královka, Kunratice, Fukov a Harrachov. Město Šluknov je přirozeným centrem Šluknovského výběžku, který je po něm také pojmenován.

První písemný doklad potvrzující existenci Šluknova nacházíme již roku 1281. Prvními majiteli Šluknovského panství byli Berkové z Dubé. Právě na žádost Hynka Berky z Dubé byl Šluknov v roce 1359 povýšen na město. Dalšími majiteli panství byli Šlejnicové, Mansfeldové, Dittrichštejnové a Harrachové, posledním majitelem byl Ervín Leopold Nostic – Rieneck.

Po 2. světové válce bylo panství jako německý majetek zkonfiskováno a vlastníkem se stalo město Šluknov.

V dosahu jsou chráněné krajinné oblasti Lužické hory, Labské pískovce a nejmladší národní park v České republice – Národní park České Švýcarsko, který spolu s Národním parkem Saské Švýcarsko na německé straně patří svým charakterem k nejunikátnějším místům celé Evropy. Šluknovsko v minulosti patřilo k nejhustěji osídleným místům České republiky, s hojně rozšířeným průmyslem - ve městě se rozvíjelo zemědělství, řemesla, tkalcovství, pivovarství i chov dobytka, v 15. století také těžba zlata, stříbra, mědi a uhlí. Tyto doby jsou nenávratně pryč. Největší ránu rozmachu města zasadil požár v roce 1838, z jehož následků se město již nikdy zcela nevzpamatovalo. Kromě požárů však postihovaly město i morové rány a světové války.

V současnosti nabízí malebnou krajinu pro klidnou dovolenou. Šluknovskou pahorkatinu s nepříliš vysokými kopci je ideální projet v sedle kola. Dobře značená síť turistických i cyklistických cest umožňuje pohodlně poznat nejcennější krajinné a přírodní krásy s množstvím přírodních zajímavostí, kulturních památek a rozhleden. Šluknovský výběžek nabízí putování po rozhlednách, jen v tomto výběžku se jich nachází šest (Tanečnice u Mikulášovic, Dymník u Rumburku, Vlčí Hora u Krásné Lípy, Hrádek u Varnsdorfu, Jedlová u Jiřetína pod Jedlovou a Studenec u Lísky), turista však může nadále pokračovat do blízkého Saska, kde jsou k vidění další rozhledny.

Množství dochovaných památkově chráněných objektů nabízí procházku za architekturou od baroka po moderní architekturu 20. století. V regionu se nachází i řada technických památek. Za pozornost stojí také řada pozoruhodných kostelů. V krajině se dochovalo nebývalé množství křížů, Božích muk a soch svatých, ve městě pak celá řada charakteristických staveb typických pro nejsevernější Čechy a oblast Horní Lužice v Sasku – podstávkových tkalcovských domků. Dosud se těchto domů na Šluknovsku dochovalo na 2.500, řada z nich je památkově chráněná. Bezesporu nejvýznamnější památkou města je zrekonstruovaný renesanční Šluknovský zámek.

Co byste měli vidět

Šluknovský zámek - s přilehlým parkem v anglickém stylu je situován na okraji intravilánu města Šluknova mimo středověké jádro, přibližně 200 m od náměstí Míru severovýchodním směrem, v ulici Zámecké. Zámek byl vybudován v letech 1566 - 1573 Arnoštem ze Šlejnic a v průběhu své historie byl v majetku mnoha šlechtických rodů. Od roku 1945 je jeho vlastníkem město Šluknov. Po velkém požáru zámku v roce 1986 a následném dvacetiletém chátrání se městu podařilo to, v co již nikdo ani nedoufal neprodat chátrající zámek některému z mnoha zájemců a krůček po krůčku ho postupně opravovat, získávat finanční dotace a nakonec celý zámek slavnostně otevřít. Stalo se tak v červnu roku 2007 a od té doby je zámek v celé své obnovené kráse otevřen veřejnosti. Zámek je rovněž obklopen zrekonstruovaným zámeckým parkem v anglickém stylu. Dnes má zámek i svůj prohlídkový okruh, v jehož rámci jsou pro návštěvníky otevřeny téměř všechny prostory zámku, včetně dobových místností s původními exponáty. Prohlídky s průvodcem se konají celoročně, a to každý den v týdnu, včetně sobot a nedělí, od 10.00 do 16.00 hodin, vždy v každou celou hodinu. V přízemí zámku je pro návštěvníky k dispozici Regionální informační centrum s veřejným internetem, které poskytuje své služby všem turistům a návštěvníkům města. Za návštěvu stojí rovněž vynikající zámecká cukrárna, jejíž sladké zákusky získaly značku regionálního produktu. Zámek ožívá svatebními a jinými slavnostními obřady, pravidelnými výstavami, jednáními zastupitelstva města i dalšími kulturními akcemi, z nichž tou nejvýznamnější jsou již tradiční Zámecké slavnosti, konané zámku a zámeckém parku vždy poslední červnový víkend. Zámek své důstojné a krásné prostory nabízí rovněž k pronajmutí.

Arciděkanský kostel sv. Václava - se nachází se pod severní částí náměstí Míru v ulici Farní. Jedná se o jednolodní barokní kostel sv. Václava z let 1711 - 1714, který postavil Zachariáš Hoffmann z Lipové. Při požáru města v roce 1710 kostel lehl popelem. Postaven byl znovu v roce 1722. Uvnitř kostela je uložen sarkofág z roku 1548 patřící Arnoštovi ze Šlejnic – tehdejšímu majiteli Šluknovského panství. Hlavní oltářní obraz je ukázkou práce pana Schmidta z Kramsu, vlastní chrám je pak vyzdoben dřevořezbami a sochami českých světců. Kostel byl znovu vysvěcen po rekonstrukci v roce 1993. Kamenná empírová kašna Je datována rokem 1794 a její autor není znám. Nachází se na náměstí Míru a je sestavena z dvoustupňového oválného žulového schodiště a masivní žulové mísy z jednoho kusu kamene, v níž je pískovcový obelisk se dvěma chrliči.

Sloup Nejsvětější trojice (sv. Václav, sv. Florián, sv. Jan Nepomucký) – barokní sloup z roku 1752 pochází z dílny sochaře Josefa Kleina, rodáka z České Kamenice. Sloup, nacházející se na náměstí Míru, je vysekán z pískovce a jeho výška je 8,8 m.

Křížová cesta - její výstavba probíhala v letech 1738 – 1756, kdy byla vysvěcena. Součástí je XII. zastavení, z nichž posledním zastavením je kaple Kalvárie na vrcholu cesty. V této kapli je umístěno kamenné sousoší Kalvárie – Ukřižovaný Kristus, P. Marie, Maří Magdaléna a Apoštol Jan. Dalšími objekty jsou kaple Bičování, Poslední večeře páně a Žalář Krista. Součástí areálu křížové cesty je Getsemanská zahrada. Jedná se o ucelený soubor pískovcových soch ležících apoštolů sv. Petra, Jakuba a Jana, klečícího Krista a anděla s kalichem. Dále zde naleznete pomník padlým a nezvěstným z 1. a 2. světové války, památníček Fridrichu Schillerovi a také tři stromové aleje. Celková rekonstrukce probíhala v letech 1998 – 2005.

Javorová brána - tento zvláštní přírodní útvar dvou srostlých stromů naleznete v městské části Rožany. Legenda praví že při narození dvou synů majitel pozemků vysadil dva javory. Nadešla doba, kdy otec své potomky musel poslat do 1. světové války. Jeden ze synů v ní padl. Bolestnou ztrátu otec symbolizoval svým činem. Dva vyrůstající javory k sobě svázal tak, že ze dvou kmenů se vytvořila jediná rozložitá koruna, jakýsi symbol splynutí, sounáležitosti těch, které jsme oplakali a těch, do nichž vkládáme nové naděje a víru. Arboretum Kunratice Parková sbírka živých dřevin, obsahující téměř 3000 jedinců. Nejsevernější arboretum v České republice o rozloze 4,2 ha patří SLŠ a SOŠS Šluknov.

Víte, že…

… Dějiny Šluknova opřádá řada tajemných příběhů. Nejznámější je bezesporu příběh o Bílé paní Šluknovského zámku, přízraku překrásné hraběnky Marie Terezie Dittrichštejnové, manželky hraběte Karla Adama z Mansfeldu. Ten svou hraběnku nevýslovně miloval a nepřál si, aby se někdo jiný se kochal její krásou, a tak hrabě svou milovanou zamykal do malé komnaty ve druhém patře zámku. Nebohé šlechtičně zde dělal jedinou společnost kolovrat, na kterém žena celé dny předla. Chování hraběte však bylo velmi nevyzpytatelné, někdy byl něžný a plný lásky, jindy zase zádumčivý a vzteklý, že i něžné slůvko hraběnky jej dokázalo rozčílit do nepříčetnosti. Jednoho dne, kdy na něj padla zlá chvíle, vtrhl do komnat za svou hraběnkou, která právě předla na svém kolovratu. V záchvatu žárlivosti i na samotný kolovrat, mrštil jej z okna, a když mu v tom chtěla hraběnka zabránit, shodil ji z otevřeného okna. Naneštěstí byl na zemi pod oknem velký kámen, o který se nešťastná hraběnka uhodila do hlavy a na místě zemřela. Žárlivec, hnaný výčitkami svědomí, zmizel ještě té noci. Utíkal prý kamsi k Budyšínu, pak se přidal k žoldnéřskému houfu a zemřel při obléhání Brém. Duch jeho zabité překrásné ženy prý dodnes bloudí komnatami Šluknovského zámku v podobě Bílé paní.

Co byste měli zažít

Ve Šluknově se každoročně, vždy poslední červnový víkend, konají tradiční Zámecké slavnosti vždy v určitém stylu. Slavnostmi, které mají již regionální i příhraniční charakter, žije v areálu zámku i zámeckého parku celé město i region. Páteční večer s dobovým průvodem a večerním koncertem v zámeckém parku slavnosti zahajuje. V sobotu se mohou návštěvníci po celý den těšit na dobové trhy, řemesla, rytířská klání, dobové tance i kapely, kejklíře, dobovou krčmu, dětské soutěže a mnoho dalšího. Otevřen je rovněž celý zámek s nabídkou výstav a prohlídek. Sobotní slavnostní den je pak zakončen večerním koncertem známých interpretů a slavnostním ohňostrojem. Velmi zajímavé jsou take zimní zámecké večery na zámecké půdě.

Kam za kulturou

Dům kultury ve Šluknově pořádá různé kulturní či společenské akce (výstavy, plesy, karnevaly pro děti, odpoledne s dechovkou, pálení čarodějnic, Pohádkový les, roizsvícení vánočního stromu aj.), je zde vytvořeno i zázemí pro další aktivní vyžití (cvičení na trampolínkách, zumba, aerobic, orientální tance). Rovněž tak Šluknovský zámek pořádá různé kulturní či společenské akce, nabízí prohlídku zámku s průvodcem, zajímavé výstavy a mimo turistickou sezónu také zámecké večery na zámecké půdě s netradiční noční prohlídkou, doprovázenou živými obrazy a vyprávěným příběhem, zakončenou kulturním programem (koncert, divadlo) na zámecké půdě, kde je pro návštěvníky připravena zámecká čajovna se značkovými čaji.

Kam za sportem, relaxací a zábavou

Na sportovní stadion Slávy Novotného s travnatým fotbalovým hřištěm, tenisovými i olejbalovými kurty, saunou a restaurací; dále pak také do Squash centra (2 kurty, sauna, solárium, stolní tenis), nebo na bowling do místní Pizzerie, či kuželky do kuželkárny. V městské části Království lze navštívit místní Ranč K („Konírna“), který nabízí jízdy na koních, výukové hodiny s cvičitelem, prohlídku stájí, ale i příjemné posezení v Country klubu „Na Konírně“. Konají se zde rovněž každoročně rodea. Pro svůj odpočinek, relaxaci a zdraví jistě uvítáte pobyt v místní solné jeskyni.

Cena