Krásná Lípa

Krásná Lípa

Kategorie cíle
Obec
Lokalita
Krásná Lípa
Město
Krásná Lípa
PSČ
407 46
Země
Česká republika
Otvírací doba

-

14
50.91303610
14.51000140
2
1
0
50.91303610
14.51000140

Krásná Lípa - Brána do Českého Švýcarska

Krásná Lípa, město s dlouholetou textilní tradicí, leží v mělkém údolí horního toku říčky Křinice na  rozhraní Českého Švýcarska a Lužických hor.

Dominantou je barokní kostel sv. Máří Magdaleny z 18. stol. s monumentálním přístupovým schodištěm.

 

Historie města sahá do 14. stol., kdy byl opuštěn nedaleký hrad Krásný Buk. Rod Kinských zde podporoval od začátku 17. stol. rozvoj řemesel. Vznikaly plátenické manufaktury, později punčochářství. V 19. století a počátkem století dvacátého byla významným střediskem textilní výroby a obchodu. Ke značnému úpadku došlo po odsunu původních německých obyvatel po roce 1945, kdy se počet obyvatel snížil asi na polovinu.

Turisticky atraktivní části Kyjov, Sněžná a Vlčí Hora leží při vstupu do Národního parku České Švýcarsko. V posledních letech dochází k významnému rozvoji turistické infrastruktury. Život města je dnes spojen s rozvojem cestovního ruchu v regionu Českosaského Švýcarska. Město je sídlem Správy Národního parku České Švýcarsko.

Přímo z krásnolipského náměstí, jehož starou podobu nesetřely ani pozdější úpravy, vstupujete po kdysi slavných turistických stezkách mezi chalupy na Kamennou Horku nebo Sněžnou a dále do tichých bukových lesů. Odtud po zlomové linii lužického přesmyku sestoupíte do roklí Českého Švýcarska, do nekonečného světa skal, táhnoucích se až k Labi....

 

Co byste měli vidět...

Interaktivní expozice "České Švýcarsko: život, tajemství, inspirace" v Domě Českého Švýcarska na náměstí. Panoramatická projekce s filmem Krajina tajemství. Otevřeno denně.

Městský park -  založen v letech 1888-89 jako soukromý park obklopující unikátní hrobku rodiny průmyslníka Karla Dittricha, významného rodáka. V letech 2004-2006 prošel rekonstrukcí pod vedením významného českého dendrologa Ing. Karla Hieka. Parku dominuje bronzová socha lva trhajícího pruskou orlici, upomínající na krvavý rok 1866 za rakousko-pruských válek. Začátek Köglerovy naučné stezky.

Kostel sv. Máří Magdalény - původní kostel byl vystavěn v letech 1332 – 1368. Na jeho místě byl v polovině 18. století vystavěn kostel nový. Se stavbou bylo započato roku 1754. Podle plánů architekta Jakuba Schwarze stavbu vedl P. Hoffmann. Kostelní věž byla vystavěna roku 1777 a monumentální schodiště se sochami a velkým kamenným křížem vytesaným z jednoho kusu kamene, vedoucí z náměstí ke kostelu, bylo přistavěno v letech 1816 – 1818. V roce 2012 prošly generální opravou kostelní varhany. V sousedství kostela se nachází zbytky původního starého hřbitova s několika cennými náhrobky saského dvorního sochaře Franze Pettricha.

Podstávkové domy – nejen pro Krásnou Lípu, ale i celou oblast nejsevernějších Čech typická zástavba tradičního, půdorysně trojdílného podstávkového domu s roubeným či hrazděným patrem, jehož různé varianty zde byly až do sklonku 19. stol. hlavním stavebním typem. 

Vily Hille (Zámeček) a Palmeho – architektonicky unikátní stavby. Vila Hille v dnešní Pražské ulici je obklopena parkem a byla postavena v novorenesančním slohu v letech 1885-1887. Palmeho vila je nejspíše největší funkcionalistickou vilou v Čechách. Je umístěna vysoko ve svahu nad údolím Křinice (směrem na Krásný Buk), dnes je v ní umístěn ústav sociální péče.

Kamenná Horka – dobře udržované staré chalupy a podstávkové domy na podhorských loukách jihozápadně nad městem, z okrajů lesa se otevírají výhledy na Krásnou Lípu, Lužické hory s Jedlovou, Vlčí horu i lesy Českého Švýcarska. Atmosféra starých Sudet je zde cítit na každém kroku.

Dlouhý Důl – na silnici do Kyjova a v bočním údolí – jedny z nejkrásnějších podstávkových domů v oblasti, velmi dobře udržované. Zástavba, počínaje hřbitovem ve Vlčí Hoře, je vyhlášena od r. 2004 vesnickou památkovou zónou.

Kyjovské údolí – romantické východiště do roklí s bizarními skalními útvary i lezeckými věžemi. Tři středověké hrádky (Kyjovský, Brtnický a Vlčí) připomínají dávné obchodní stezky. Nástup v Kyjově z malého parkoviště.

Vlčí hora (581m) – dominantní čedičový vrch 1 km JV od obce. Výhled na panorama Šluknovského výběžku, Lužických hor a Českosaského Švýcarska. Rozhledna z r. 1889 je dodnes ve velmi dobrém stavu (placený vstup) díky KČTv Krásné Lípě, pokračovateli Horského spolku pro nejsevernější Čechy (1885). Koncem května zde kvete měsíčnice vytrvalá.

Kaple Panny Marie Karmelské na Vlčí Hoře - Nevelký pozdně empírový kostelík byl postaven roku 1870. Zevně poněkud kuriózní objekt je i přes své malé rozměry uvnitř trojlodní, původně měl nad bočními loděmi dřevěné tribuny. Po roce 1945 opuštěný kostelík zchátral, generální opravou financovanou městem Krásná Lípa prošel v letech 2008-2011.

Geologická mapa v Zahradách – dílo Rudolfa Köglera, zpřístupněné v roce 1937. Roku 1983 byla mapa vyhlášena za technickou památku. Jedná se o plastické ztvárnění okolní krajiny v zahradě domu čp. 30., která je přístupná od května  do září vždy od neděle do čtvrtka (paní Schnittnerová).

Dymník (516 m) - v blízkosti Rumburka. Cihlová rozhledna je 15 m vysoká. Byla postavena na náklady rumburského občana Augusta Wendschuha ve spolupráci s Horským spolkem pro nejsevernější Čechy r. 1896 (placený vstup). Výhled na Horní Lužici, Rumburk, Lužické hory a Krkonoše

Vápenka – státní přírodní rezervace (15 ha). Styk všech geologických jednotek budujících území severních Čech - žulové horniny, křídové pískovce, čedičové vulkanity a jurské vápence, které jsou na území Čech unikátní.

 

Víte, že...

… se v Krásné Lípě v září koná každoroční mezinárodní setkání majitelů motocyklů Čechie Böhmerland s nevyčíslitelnou hodnotou?  Autora prototypu, Albina Huga Liebische (1888 Rumburk – 1965 Passau) připomíná pamětní deska na náměstí v Krásné Lípě. Koncepce dlouhého motocyklu originální koncepce vznikla ve 20. letech 20. století, originální motocykly se vyráběly do konce 30. let. V červenci 1945 byl Liebisch mučen a potom internován ve sběrném táboře Rabštejn, po roce útrap se rodina dostala do transportu a odcestovala do Pasova. Liebisch zde až do své smrti vyráběl ruční vozíky.

 

… krásnolipským rodákem je např. i známý akademický malíř 19. stol., August Frind (1852 – 1924), autor mnoha pláten, městských erbů Varnsdorfu a Krásné Lípy. Jeho mecenášem byl místní průmyslník Karl Ditrich. Díky němu mohl vystudovat Drážďanskou uměleckou galerii, potom působil na mnoha místech v Německu. Je i autorem výzdoby Dittrichovy hrobky na krásnolipském hřbitově.

 

…se v Krásné Lípě každoročně začátkem září koná Parkmaraton – nejtěžší český maraton spojující saské lázeňské městečko Bad Schandau a Krásnou Lípu, sídelní města správ národních parků.

 

Co byste měli zažít…

...plavbu na lodičkách v kaňonu Křinice (Obere Schleuse/Horní splav u Hinterhermsdorfu), kam Vás dovede značená cesta Kyjovským údolím přes Zadní Doubice (7 km) a dále po německé stezce (další 3 km). Je to velmi tiché a romantické místo, kde Křinice vytváří hranici mezi Saskem a Čechami. Jde o jeden z nejkrásnějších cílů Českosaského Švýcarska a mnozí mu dávají přednost před frekventovanými a zkomercionalizovanými soutěskami na Kamenici u Hřenska.

 

Kam za kulturou...

Kulturní dům – kino – amfiteátr - kinokavárna, pořádání plesů, zábav, divadelních představení, pěveckých a folklorních festivalů, přednášek, výstav

Muzeum Českého Švýcarska - nejstarší dům v katastru města, postaven po roce 1729, expozice z dějin turistiky, dobové fotografie města a okolí. V přízemí cukrárna.

Galerie TOVÁRNA - výstavy ve zrekonstruovaných prostorách Domu volného času.

Městská knihovna - výběr knižních titulů v různých oborech literatury (17.639 knih). Internet pro veřejnost. Otevřeno denně kromě pátku. 412 354 837.

Pohádkový les a staročeský jarmark – vždy 2. sobotu v červnu

Rallye Sachsen Classic, každoroční srpnový sraz historických vozidel naší i zahraniční výroby.

Den Českého Švýcarska, který se koná vždy první víkend  v září s doprovodnými akcemi pro veřejnost v Domě Českého Švýcarska.

Přehled kulturních, sportovních a společenských akcí města: www.krasnalipa.cz (link is external)

 

Kam za sportem...

Sportovní areál Českého Švýcarska – tenisové kurty, beachvolejbal, víceúčelové hřiště "Hauserka", minigolf, horolezecká stěna, venkovní stůl pro stolní tenis, ruské kuželky, altánek s posezením, dětské hřiště. V nepříznivém počasí či v zimě  víceúčelová nafukovací hala s umělým povrchem (dva tenisové kurty, víceúčelové hřiště, atp.).  Občerstvení, WC, sprchy.

Tenisové kurty -  v areálu firmy Pharming v Zahradách. Umělý povrch, možnost pronájmu. 412 336 490, 412 336 210.

 

Co v zimě

Ledopády v Kyjovském údolí, malebná je ledová výzdoba v Jeskyni víl a ve Vinném sklepě.

Brtnické ledopády – hojně navštěvovaná zimní zajímavost. Na skalních převisech se utvářejí mnohametrové ledové krápníky různých tvarů a zabarvení.

Nejznámějšími jsou Opona u Brtníků a Velký sloup v údolí Vlčího potoka.

 


 

 

Cena
Nejbližší stanice

Sdílet

Aktuality z Českého Švýcarska

Krásná Lípa - Brána do Českého Švýcarska

Krásná Lípa, město s dlouholetou textilní tradicí, leží v mělkém údolí horního toku říčky Křinice na  rozhraní Českého Švýcarska a Lužických hor.

Dominantou je barokní kostel sv. Máří Magdaleny z 18. stol. s monumentálním přístupovým schodištěm.

 

Historie města sahá do 14. stol., kdy byl opuštěn nedaleký hrad Krásný Buk. Rod Kinských zde podporoval od začátku 17. stol. rozvoj řemesel. Vznikaly plátenické manufaktury, později punčochářství. V 19. století a počátkem století dvacátého byla významným střediskem textilní výroby a obchodu. Ke značnému úpadku došlo po odsunu původních německých obyvatel po roce 1945, kdy se počet obyvatel snížil asi na polovinu.

Turisticky atraktivní části Kyjov, Sněžná a Vlčí Hora leží při vstupu do Národního parku České Švýcarsko. V posledních letech dochází k významnému rozvoji turistické infrastruktury. Život města je dnes spojen s rozvojem cestovního ruchu v regionu Českosaského Švýcarska. Město je sídlem Správy Národního parku České Švýcarsko.

Přímo z krásnolipského náměstí, jehož starou podobu nesetřely ani pozdější úpravy, vstupujete po kdysi slavných turistických stezkách mezi chalupy na Kamennou Horku nebo Sněžnou a dále do tichých bukových lesů. Odtud po zlomové linii lužického přesmyku sestoupíte do roklí Českého Švýcarska, do nekonečného světa skal, táhnoucích se až k Labi....

 

Co byste měli vidět...

Interaktivní expozice "České Švýcarsko: život, tajemství, inspirace" v Domě Českého Švýcarska na náměstí. Panoramatická projekce s filmem Krajina tajemství. Otevřeno denně.

Městský park -  založen v letech 1888-89 jako soukromý park obklopující unikátní hrobku rodiny průmyslníka Karla Dittricha, významného rodáka. V letech 2004-2006 prošel rekonstrukcí pod vedením významného českého dendrologa Ing. Karla Hieka. Parku dominuje bronzová socha lva trhajícího pruskou orlici, upomínající na krvavý rok 1866 za rakousko-pruských válek. Začátek Köglerovy naučné stezky.

Kostel sv. Máří Magdalény - původní kostel byl vystavěn v letech 1332 – 1368. Na jeho místě byl v polovině 18. století vystavěn kostel nový. Se stavbou bylo započato roku 1754. Podle plánů architekta Jakuba Schwarze stavbu vedl P. Hoffmann. Kostelní věž byla vystavěna roku 1777 a monumentální schodiště se sochami a velkým kamenným křížem vytesaným z jednoho kusu kamene, vedoucí z náměstí ke kostelu, bylo přistavěno v letech 1816 – 1818. V roce 2012 prošly generální opravou kostelní varhany. V sousedství kostela se nachází zbytky původního starého hřbitova s několika cennými náhrobky saského dvorního sochaře Franze Pettricha.

Podstávkové domy – nejen pro Krásnou Lípu, ale i celou oblast nejsevernějších Čech typická zástavba tradičního, půdorysně trojdílného podstávkového domu s roubeným či hrazděným patrem, jehož různé varianty zde byly až do sklonku 19. stol. hlavním stavebním typem. 

Vily Hille (Zámeček) a Palmeho – architektonicky unikátní stavby. Vila Hille v dnešní Pražské ulici je obklopena parkem a byla postavena v novorenesančním slohu v letech 1885-1887. Palmeho vila je nejspíše největší funkcionalistickou vilou v Čechách. Je umístěna vysoko ve svahu nad údolím Křinice (směrem na Krásný Buk), dnes je v ní umístěn ústav sociální péče.

Kamenná Horka – dobře udržované staré chalupy a podstávkové domy na podhorských loukách jihozápadně nad městem, z okrajů lesa se otevírají výhledy na Krásnou Lípu, Lužické hory s Jedlovou, Vlčí horu i lesy Českého Švýcarska. Atmosféra starých Sudet je zde cítit na každém kroku.

Dlouhý Důl – na silnici do Kyjova a v bočním údolí – jedny z nejkrásnějších podstávkových domů v oblasti, velmi dobře udržované. Zástavba, počínaje hřbitovem ve Vlčí Hoře, je vyhlášena od r. 2004 vesnickou památkovou zónou.

Kyjovské údolí – romantické východiště do roklí s bizarními skalními útvary i lezeckými věžemi. Tři středověké hrádky (Kyjovský, Brtnický a Vlčí) připomínají dávné obchodní stezky. Nástup v Kyjově z malého parkoviště.

Vlčí hora (581m) – dominantní čedičový vrch 1 km JV od obce. Výhled na panorama Šluknovského výběžku, Lužických hor a Českosaského Švýcarska. Rozhledna z r. 1889 je dodnes ve velmi dobrém stavu (placený vstup) díky KČTv Krásné Lípě, pokračovateli Horského spolku pro nejsevernější Čechy (1885). Koncem května zde kvete měsíčnice vytrvalá.

Kaple Panny Marie Karmelské na Vlčí Hoře - Nevelký pozdně empírový kostelík byl postaven roku 1870. Zevně poněkud kuriózní objekt je i přes své malé rozměry uvnitř trojlodní, původně měl nad bočními loděmi dřevěné tribuny. Po roce 1945 opuštěný kostelík zchátral, generální opravou financovanou městem Krásná Lípa prošel v letech 2008-2011.

Geologická mapa v Zahradách – dílo Rudolfa Köglera, zpřístupněné v roce 1937. Roku 1983 byla mapa vyhlášena za technickou památku. Jedná se o plastické ztvárnění okolní krajiny v zahradě domu čp. 30., která je přístupná od května  do září vždy od neděle do čtvrtka (paní Schnittnerová).

Dymník (516 m) - v blízkosti Rumburka. Cihlová rozhledna je 15 m vysoká. Byla postavena na náklady rumburského občana Augusta Wendschuha ve spolupráci s Horským spolkem pro nejsevernější Čechy r. 1896 (placený vstup). Výhled na Horní Lužici, Rumburk, Lužické hory a Krkonoše

Vápenka – státní přírodní rezervace (15 ha). Styk všech geologických jednotek budujících území severních Čech - žulové horniny, křídové pískovce, čedičové vulkanity a jurské vápence, které jsou na území Čech unikátní.

 

Víte, že...

… se v Krásné Lípě v září koná každoroční mezinárodní setkání majitelů motocyklů Čechie Böhmerland s nevyčíslitelnou hodnotou?  Autora prototypu, Albina Huga Liebische (1888 Rumburk – 1965 Passau) připomíná pamětní deska na náměstí v Krásné Lípě. Koncepce dlouhého motocyklu originální koncepce vznikla ve 20. letech 20. století, originální motocykly se vyráběly do konce 30. let. V červenci 1945 byl Liebisch mučen a potom internován ve sběrném táboře Rabštejn, po roce útrap se rodina dostala do transportu a odcestovala do Pasova. Liebisch zde až do své smrti vyráběl ruční vozíky.

 

… krásnolipským rodákem je např. i známý akademický malíř 19. stol., August Frind (1852 – 1924), autor mnoha pláten, městských erbů Varnsdorfu a Krásné Lípy. Jeho mecenášem byl místní průmyslník Karl Ditrich. Díky němu mohl vystudovat Drážďanskou uměleckou galerii, potom působil na mnoha místech v Německu. Je i autorem výzdoby Dittrichovy hrobky na krásnolipském hřbitově.

 

…se v Krásné Lípě každoročně začátkem září koná Parkmaraton – nejtěžší český maraton spojující saské lázeňské městečko Bad Schandau a Krásnou Lípu, sídelní města správ národních parků.

 

Co byste měli zažít…

...plavbu na lodičkách v kaňonu Křinice (Obere Schleuse/Horní splav u Hinterhermsdorfu), kam Vás dovede značená cesta Kyjovským údolím přes Zadní Doubice (7 km) a dále po německé stezce (další 3 km). Je to velmi tiché a romantické místo, kde Křinice vytváří hranici mezi Saskem a Čechami. Jde o jeden z nejkrásnějších cílů Českosaského Švýcarska a mnozí mu dávají přednost před frekventovanými a zkomercionalizovanými soutěskami na Kamenici u Hřenska.

 

Kam za kulturou...

Kulturní dům – kino – amfiteátr - kinokavárna, pořádání plesů, zábav, divadelních představení, pěveckých a folklorních festivalů, přednášek, výstav

Muzeum Českého Švýcarska - nejstarší dům v katastru města, postaven po roce 1729, expozice z dějin turistiky, dobové fotografie města a okolí. V přízemí cukrárna.

Galerie TOVÁRNA - výstavy ve zrekonstruovaných prostorách Domu volného času.

Městská knihovna - výběr knižních titulů v různých oborech literatury (17.639 knih). Internet pro veřejnost. Otevřeno denně kromě pátku. 412 354 837.

Pohádkový les a staročeský jarmark – vždy 2. sobotu v červnu

Rallye Sachsen Classic, každoroční srpnový sraz historických vozidel naší i zahraniční výroby.

Den Českého Švýcarska, který se koná vždy první víkend  v září s doprovodnými akcemi pro veřejnost v Domě Českého Švýcarska.

Přehled kulturních, sportovních a společenských akcí města: www.krasnalipa.cz (link is external)

 

Kam za sportem...

Sportovní areál Českého Švýcarska – tenisové kurty, beachvolejbal, víceúčelové hřiště "Hauserka", minigolf, horolezecká stěna, venkovní stůl pro stolní tenis, ruské kuželky, altánek s posezením, dětské hřiště. V nepříznivém počasí či v zimě  víceúčelová nafukovací hala s umělým povrchem (dva tenisové kurty, víceúčelové hřiště, atp.).  Občerstvení, WC, sprchy.

Tenisové kurty -  v areálu firmy Pharming v Zahradách. Umělý povrch, možnost pronájmu. 412 336 490, 412 336 210.

 

Co v zimě

Ledopády v Kyjovském údolí, malebná je ledová výzdoba v Jeskyni víl a ve Vinném sklepě.

Brtnické ledopády – hojně navštěvovaná zimní zajímavost. Na skalních převisech se utvářejí mnohametrové ledové krápníky různých tvarů a zabarvení.

Nejznámějšími jsou Opona u Brtníků a Velký sloup v údolí Vlčího potoka.

 


 

 

Cena
Nejbližší stanice