DVA jazyky – JEDEN region

DVA jazyky – JEDEN region

DVA jazyky - JEDEN region
ZWEI Sprachen - EINE Region

EU

Aktuality:

Od 1. 7. 2021 realizujeme tento nový projekt ve spolupráci s Hillersche Villa a Geoparkem Ralsko. Těšíme se na Vaši účast na worskhopech a školeních v rámci kterých spolu zažijeme nespočet teambuildingových aktivit, zábavy a odbouráme jazykové bariéry. 

O projektu

Název projektu: DVA jazyky - JEDEN region
Dotace: Program na podporu přeshraniční spolupráce ČR a Sasko (SN_CZ, Interreg V A) 

Číslo žádosti: 100539755
Termín realizace: 1. 7. 2021 - 31. 12. 2022
Lead partner: Hillersche Villa e.V
Partneři projektu CZ: České Švýcasko o.p.s. a Geopark Ralsko o.p.s.

Společně v našem regionu objevíme naši historii a přírodu. Jsou naplánována tři pětidenní a dvě třídenní setkání pro mladé lidi, kteří mohou prostřednictvím kreativních a interaktivních workshopů poznat sebe a svou vlast. Připravujeme také dva dvoudenní workshopy, kde se učitelé a lektoři mohou inspirovat a zdokonalovat pro svou vlastní přeshraniční práci.

Týdenní workshopy „Tvoříme společně“. Během celého týdne bude kladen důraz na teambuildingové aktivity a vzájemné interaktivní zprostředkování jazyků.

Třídenní workshop „Netradiční rozhovory“. Více  zaměřen na jazykové animace a odbourání bariér pro komunikaci.  

Školení pro učitele, lektory. Cílem je profesionalizace pracovníků a zvýšení jejich kvalifikace pro realizaci česko-německých mezikulturních setkání. 
 

Aktivity
Týdenní workshopy Třídenní workshopy Školení pro učitele, lektory

České Švýcarsko o.p.s. – tvorba naučné stezky + zároveň Hillersche Villa  - umělecká tvorba
25. – 30.4.2022 a 19. – 24.9.2022 

Geopark Ralsko o.p.s. – Land art + zároveň Hillersche Villa – umělecká tvorba
13. – 18.6.2022

České Švýcarsko o.p.s. 
polovina ledna 2022

Geopark Ralsko o.p.s.
přelom září, října 2022

České Švýcarsko o.p.s. 
26. – 27.11.2021

Hilersche Villa
11. – 12.11.2022

Týdenní workshopy „Tvoříme společně“ budou probíhat u všech partnerů projektu. V rámci jednoho týdne bude nabídka určena vždy celkem pro 24 žáků z ČR a 24 z Německa. Žáci budou rozděleni do několika skupin a budou se dle místa konání věnovat různým obsahům a tématům v duchu „proměny krajiny v enviromentálním a historickém kontextu“. Během celého týdne bude kladen důraz na teambuildingové aktivity a vzájemné interaktivní zprostředkování jazyků.

Týdenní dílny 25.4. – 30.4.2022
Naprosto úžasný týden, během kterého studenti z Čech a Německa pracovali na vzniku nové naučné stezky. V Grosshenesdorfu v dřevařské dílně studenti pro stezku vyráběli lavičky, panely na informační cedule. Mediální dílna, která byla také v Grosshenesdorfu pracovala na filmu o loupežníku, který se váže k nově vzniklé stezce. A dílna v Krásné Lípě pracovala na obsahové části informačních cedulí, manuálů, vyzkoušeli si značení. Dílny se opět otevřou v měsíci září, kdy do nich zavítají další studenti. Koncem roku se těšíme na slavnostní otevření nové unikátní naučné stezky. :-)

1

2

3

7

5

6

4

8

13

10

15

17

12

14

11

1

 

9

18

 

Třídenní workshop „Netradiční rozhovory“ bude vzhledem ke kratší časové dotaci více zaměřen na jazykové animace a odbourání bariér pro komunikaci. Nabídka bude určena vždy pro 8 žáků z ČR a 8 z Německa.


Třídenní workshop 30. 5. – 1. 6. 2022
Tři dny setkání žáků z Krásné Lípy a Zittau se zaměřením na ekologii. Tři dny nového přátelství, komunikace v cizích jazycích. Hry, tvoření, legrace, to vše namíchané v jednom koktejlu, koktejlu přeshraničního setkání. Je to za námi a bylo to báječné!

1 2

Manuály z online a fyzického školení
Online - und physische handout:

Manual_Handout_fyzicky_seminar_CZ.pdf (1,1 MB)
Manual_Handout_online_seminar_CZ.pdf (850 KB)
Manual_Handout_online_seminar_DE.pdf (860 KB)

Nabídka pro lektory a pedagogy. V rámci projektu budou vypsána 2 dvoudenní školení pro pedagogy a lektory z neziskových organizací. Cílem je profesionalizace pracovníků a zvýšení jejich kvalifikace pro realizaci česko-německých mezikulturních setkání. Nabídka bude vždy určena pro 10 zájemců z ČR a 10 z Německa.


Ve dnech 13. – 14. 05. 2022 proběhly dva dny nabité teambuildingovými aktivitami a animačními programy v rámci mezinárodního setkání pedagogů a mimoškolních pracovníků s mládeží. Lektoři Judith Rösch a Jaroslav Šup účastníkům osobně ukázali spoustu podnětů, jak s mládeží pracovat. Předali jim také své zkušenosti z praxe a dali účastníkům prostor podělit se o své zkušenosti.

Díky pěknému počasí mohly aktivity probíhat jak uvnitř, tak venku, díky tomu měli účastníci opravdu možnost poznat širokou škálu různorodých aktivit, které mohou ve své praxi využít.

Bylo moc příjemné, setkat se s některými účastníky, které jsme v listopadu 2021 viděli pouze online. Budeme se těšit na další setkání v listopadu 2022 v rámci druhé části školení, tentokrát u partnerů projektu Hillersche Villa v Německu :-)

1

2

3

7

5

6

4

8


 

AKTUÁLNÍ NABÍDKA / AKTUELLES ANGEBOT

CZ

DE


 

Partneři

Německý lead partner - Hillersche Villa

 • www.hillerschevilla.de
 • Klienebergerpl. 1, 02763 Zittau
 • Nezisková společnost založená na členství, která prosazuje demokratickou, solidární a kreativní soudržnost mezi Německem, Českou republikou a Polskem. Sociokulturní centrum, jako místo, které je mezigenerační a propojené v různých oblastech a metodách kultury, vzdělávání a sociální práce.

Český partner Geopark Ralsko o.p.s. 

 • Kuřívody 701, Ralsko
 • www.geoparkralsko.cz
 • Obecně prospěšná společnost, která je řídícím subjektem Národního geoparku Ralsko. Geopark Ralsko je ve své podstatě specifickým geoparkem. Jeho území se z převážné části nachází v územní jednotce jedné obce (je tvořeno celým katastrem města Ralsko, částí katastru města Doksy a Hamr na Jezeře). Rozkládá se na území bývalého vojenského výcvikového prostoru Ralsko, jeho celková plocha je cca 294 km2.

Český partner České Švýcarsko o.p.s.

 • www.ceskesvycarsko.cz
 • Křinické náměstí 1161/10
 • Obecně prospěšná společnost podporující šetrný a udržitelný rozvoj turismu v regionu Národního parku České Švýcarsko (NPČŠ).Nestátní nezisková organizace, která se postupně od svého vzniku profiluje jako iniciátor rozvoje a ochrany přírodních i kulturních hodnot regionu České Švýcarsko.Byla založena v roce 2001 Správou Národního parku České Švýcarsko, Městem Krásná Lípa a Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Tilia Krásná Lípa. Od roku 2011 patří mezi zakladatele Ústecký kraj.
   
Kontakty

V případě potřeby zodpovědět nějaký konkrétní požadavek, se nebojte obrátit na některého z partnerů projektu.

České Švýcarsko o.p.s.

Geopark Ralsko o.p.s.

Hillersche Villa

Share

Saxon-Bohemian Switzerland