Logo EU
SNCZ
 

Tento web byl vytvořen v rámci projektu „Turistika s výhledem“, financovaného z programu Přeshraniční spolupráce Sasko a Česká republika

Ozvěny Ekofilmu v Krásné Lípě

Ozvěny Ekofilmu v Krásné Lípě

Kategorie
Festival
Kde?
České Švýcarsko
Pro koho?
Skupiny
Páry
Rodiny
Luxusní
Levné
Datum konání
Datum začátku
Datum konce
Adresa

Křinické náměstí 10
407 46 Krásná Lípa
Česko

Ozvěny Ekofilmu v Krásné Lípě

neděle 22. dubna

Od 10 hodin bude v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě probíhat promítaní filmů z mezinárodního filmového festivalu Ekofilm a uskutečni se několik besed na téma „OCHRANA OVZDUŠI“.

Konkrétní program na www.krasnalipa.cz. V rámci této akce proběhne i slavnosti vyhlášení osobnosti oceněných za přinos k udržitelnému rozvoji regionu Českého Švýcarska.

Akce bude zakončena koncertem Vladimira Merty v kulturním domě.

Stejně jako loni i letos se v rámci Ozvěn můžeme těšit na celou řadu přednášek a zajímavých setkání. V bloku Zdroje škodlivin pohovoří Ing. Josef Jadrný (MVV Energie CZ, Termizo a.s. Liberec) v přednášce „Průmyslové procesy spalování v konkurenci s lokálními topeništi v domácnostech“. „Spalovací motory jako hlavní zdroj jedovatých nanočástic“ je tématem přednášky Doc. Michala Vojtíška M.S., Ph.D. (ČVUT Praha, TU Liberec) a "Genotoxicita atmosférického aerosolu - polycyklické aromatické uhlovodíky" zas Mgr. Jana Bendla (PF UK, Ústav pro ŽP). Do části Globální dopady je zařazena přednáška „Globální změna klimatu v čase“ Mgr. Alexandera Ače, Ph.D. (Ústav výzkumu globální změny AV ČR). Východiska můžeme hledat v přednášce Doc. Mgr. Bohuslava Binky, Ph.D. (MUNI Brno) "Environmentální etika v sociokulturních kontextech".

Výtvarná soutěž „Vzduch je naše moře“

Úkolem každého soutěžícího je namalovat nebo vyrobit cokoliv, co má spojitost se vzduchem.

Soutěžícím může být jak jednotlivec, tak i skupina bez omezení věku a soutěží se ve třech kategoriích:

1. ve věku od 3 do 10 let,

2. ve věku od 11 do 15 let,

3. ve věku od 16 do 100 let.

Soutěž bude probíhat v termínu od 23. 3. 2018 do 13. 4. 2018. V tomto období se výkresy a výrobky budou shromažďovat na MěÚ Krásná Lípa, v kanceláři č. 8. Práce budou vystaveny v prostorách Aparthotelu v Krásné Lípě a dne 22. 4. 2018 ve 14 hodin proběhne slavnostní vyhodnocení soutěže.

Vědomostní kvíz „Ovzduší“

1. Kvíz je možné stáhnout (v pdf) ZDE:, nebo získat na e-mailu: drobeckova@krasnalipa.cz.

2. Ze tří nabízených odpovědí u každé otázky vyberte vždy jen jednu správnou možnost.

3. Řešení zašlete na adresu: Město Krásná Lípa, Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa, nebo e-mailem: drobeckova@krasnalipa.cz.

4. Nezapomeňte uvést své jméno, věk a adresu bydliště.

5. Obálku nebo e-mail označte viditelně heslem Vědomostní kvíz „Ovzduší“.

6. Z obdržených a správných odpovědí vylosujeme tři výherce, kteří budou odměněni.

7. UZÁVĚRKA SOUTĚŽE JE 13. dubna 2018.

 

Organizační tým:

• Město Krásná Lípa - Jan Kolář, starosta města, tel. 412 354 820, kolar@krasnalipa.cz, • Město Krásná Lípa - Jana Drobečková, místostarostka města, tel. 412 354 820, drobeckova@krasnalipa.cz, • Město Krásná Lípa - Mgr. Lucie Hanková, tajemnice městského úřadu, tel. 412 354 824, hankova@krasnalipa.cz, • Pro EKO VARNSDORF, s.r.o. - Ing. Milan Hulán, jednatel společnosti, proekovdf@volny.cz, • Správa národního parku České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce - Mgr. Richard Nagel, vedoucí oddělení veřejných vztahů, r.nagel@npcs.cz, • České Švýcarsko, o.p.s. - Ing. Jiří Tutter, ředitel, Jiri.Tutter@ceskesvycarsko.cz.

50.9130361, 14.5100014

Cena
Nejbližší stanice
Stanice: Krásná Lípa, náměstí
Vzdálenost:
0,2km
Stanice: Krásná Lípa, náměstí
Vzdálenost:
0,2km

Share

Ozvěny Ekofilmu v Krásné Lípě

neděle 22. dubna

Od 10 hodin bude v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě probíhat promítaní filmů z mezinárodního filmového festivalu Ekofilm a uskutečni se několik besed na téma „OCHRANA OVZDUŠI“.

Konkrétní program na www.krasnalipa.cz. V rámci této akce proběhne i slavnosti vyhlášení osobnosti oceněných za přinos k udržitelnému rozvoji regionu Českého Švýcarska.

Akce bude zakončena koncertem Vladimira Merty v kulturním domě.

Stejně jako loni i letos se v rámci Ozvěn můžeme těšit na celou řadu přednášek a zajímavých setkání. V bloku Zdroje škodlivin pohovoří Ing. Josef Jadrný (MVV Energie CZ, Termizo a.s. Liberec) v přednášce „Průmyslové procesy spalování v konkurenci s lokálními topeništi v domácnostech“. „Spalovací motory jako hlavní zdroj jedovatých nanočástic“ je tématem přednášky Doc. Michala Vojtíška M.S., Ph.D. (ČVUT Praha, TU Liberec) a "Genotoxicita atmosférického aerosolu - polycyklické aromatické uhlovodíky" zas Mgr. Jana Bendla (PF UK, Ústav pro ŽP). Do části Globální dopady je zařazena přednáška „Globální změna klimatu v čase“ Mgr. Alexandera Ače, Ph.D. (Ústav výzkumu globální změny AV ČR). Východiska můžeme hledat v přednášce Doc. Mgr. Bohuslava Binky, Ph.D. (MUNI Brno) "Environmentální etika v sociokulturních kontextech".

Výtvarná soutěž „Vzduch je naše moře“

Úkolem každého soutěžícího je namalovat nebo vyrobit cokoliv, co má spojitost se vzduchem.

Soutěžícím může být jak jednotlivec, tak i skupina bez omezení věku a soutěží se ve třech kategoriích:

1. ve věku od 3 do 10 let,

2. ve věku od 11 do 15 let,

3. ve věku od 16 do 100 let.

Soutěž bude probíhat v termínu od 23. 3. 2018 do 13. 4. 2018. V tomto období se výkresy a výrobky budou shromažďovat na MěÚ Krásná Lípa, v kanceláři č. 8. Práce budou vystaveny v prostorách Aparthotelu v Krásné Lípě a dne 22. 4. 2018 ve 14 hodin proběhne slavnostní vyhodnocení soutěže.

Vědomostní kvíz „Ovzduší“

1. Kvíz je možné stáhnout (v pdf) ZDE:, nebo získat na e-mailu: drobeckova@krasnalipa.cz.

2. Ze tří nabízených odpovědí u každé otázky vyberte vždy jen jednu správnou možnost.

3. Řešení zašlete na adresu: Město Krásná Lípa, Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa, nebo e-mailem: drobeckova@krasnalipa.cz.

4. Nezapomeňte uvést své jméno, věk a adresu bydliště.

5. Obálku nebo e-mail označte viditelně heslem Vědomostní kvíz „Ovzduší“.

6. Z obdržených a správných odpovědí vylosujeme tři výherce, kteří budou odměněni.

7. UZÁVĚRKA SOUTĚŽE JE 13. dubna 2018.

 

Organizační tým:

• Město Krásná Lípa - Jan Kolář, starosta města, tel. 412 354 820, kolar@krasnalipa.cz, • Město Krásná Lípa - Jana Drobečková, místostarostka města, tel. 412 354 820, drobeckova@krasnalipa.cz, • Město Krásná Lípa - Mgr. Lucie Hanková, tajemnice městského úřadu, tel. 412 354 824, hankova@krasnalipa.cz, • Pro EKO VARNSDORF, s.r.o. - Ing. Milan Hulán, jednatel společnosti, proekovdf@volny.cz, • Správa národního parku České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce - Mgr. Richard Nagel, vedoucí oddělení veřejných vztahů, r.nagel@npcs.cz, • České Švýcarsko, o.p.s. - Ing. Jiří Tutter, ředitel, Jiri.Tutter@ceskesvycarsko.cz.

50.9130361, 14.5100014

Cena
Nejbližší stanice
Stanice: Krásná Lípa, náměstí
Vzdálenost:
0,2km
Stanice: Krásná Lípa, náměstí
Vzdálenost:
0,2km

Dovolujeme si upozornit všechny návštěvníky, že s končící turistickou sezónou dochází k pravidelnému omezení provozu informačních středisek Saula a Jetřichovice. Do 31. října 2019 budou otevřena pouze o víkendech.