Edmundova a Divoká soutěska

Edmundova a Divoká soutěska

Kategorie cíle
Příroda
Město
Hřensko
Země
Česká republika
Otvírací doba

Edmundova soutěska, je otevřena denně

30.03. - 07.10. 2018 od 09:00 do 18:00 hod

08.10. - 04.11. 2018 od 09:00 do 17:00 hod.

 

Divoká soutěska, je otevřena denně

30.03. - 07.10. 2018 od 09:00 do 17:00 hod.

08.10. - 04.11. 2018 od 09:00 do 16:00 hod.

 

PLAVBA NA LODIČKÁCH SE NEOBJEDNÁVÁ !!!

Kapacita jedné lodičky: 25 osob

Upozornění: Kočárky zdarma, jízdní kola se nepřepravují

Edmundova a Divoká soutěska

Edmundova (Tichá) soutěska

Patří k nejcennějším a nejzajímavějším částem Českého Švýcarska. Je pojmenovaná po knížeti Edmundu Clary-Aldringenovi. V hluboké soutěsce říčky Kamenice s vysokými pískovcovými stěnami lze velmi názorně pozorovat tzv. zvrat vegetačních stupňů, který se uplatňuje v důsledku klimatické inverze. Znamená to, že v důsledku hromadění studeného vzduchu rostou na dně soutěsky v nadmořské výšce okolo pouhých 150 m chladnomilné druhy, například violka dvoukvětá, vranec jedlový nebo čípek objímavý, které jinak nacházíme v horských, případně podhorských polohách. Na hranách pískovcových stěn se vyskytuje rojovník bahenní, charakteristický rostlinný druh Českosaského Švýcarska. K typickým obyvatelům soutěsky patří také ledňáček říční, skorec vodní, konipas horský, čáp černý, netopýr vodní, vzácně též vydra říční. Z bezobratlých živočichů se zde vyskytují druhy charakteristické pro horské a inverzní polohy. Část rokle je přístupná pouze jízdou na pramicích, jejichž provoz byl zahájen roku 1890. Edmundova soutěska je dostupná pěšky z Hřenska, dále pak na ni navazuje:

Divoká soutěska

Působivá přírodní partie úzké soutěsky řeky Kamenice, částečně přístupná jen převozem na pramicích. Flóra i fauna je obdobná jako v Edmundově soutěsce. Pro jízdu na pramicích a pěší turistiku byla soutěska upravena v roce 1898 zásluhou Horského spolku pro České Švýcarsko Gebirgsverein für die Böhmische Schweiz, založený roku 1878 v Děčíně) a knížete Edmunda Clary-Aldringena.

Upozornění: Kočárky zdarma, jízdní kola se nepřepravují.

Provozní doba a ceník: Aktuální informace najdete na https://www.hrensko.cz/inpage/informace/

50.874612, 14.2456562

Cena

Ceník vstupného v Edmundově soutěsce dospělí 80,- Kč děti (od 3 do 15 let) 40,- Kč důchodci 40,- Kč invalidé (po předložení průkazu ZTP-P zdarma) 40,- Kč pes (pouze s náhubkem) 40,- Kč Ceník vstupného v Divoké soutěsce dospělí 60,- Kč děti (od 3 do 15 let) 30,- Kč důchodci 30,- Kč invalidé (po předložení průkazu ZTP-P zdarma) 30,- Kč pes (pouze s náhubkem) zdarma

Nejbližší stanice
Stanice: Hřenský expres - Střed
Vzdálenost:
0,1km
Stanice: Hřensko, střed
Vzdálenost:
0,4km

Share

Aktuality z Českého Švýcarska

Edmundova a Divoká soutěska

Edmundova (Tichá) soutěska

Patří k nejcennějším a nejzajímavějším částem Českého Švýcarska. Je pojmenovaná po knížeti Edmundu Clary-Aldringenovi. V hluboké soutěsce říčky Kamenice s vysokými pískovcovými stěnami lze velmi názorně pozorovat tzv. zvrat vegetačních stupňů, který se uplatňuje v důsledku klimatické inverze. Znamená to, že v důsledku hromadění studeného vzduchu rostou na dně soutěsky v nadmořské výšce okolo pouhých 150 m chladnomilné druhy, například violka dvoukvětá, vranec jedlový nebo čípek objímavý, které jinak nacházíme v horských, případně podhorských polohách. Na hranách pískovcových stěn se vyskytuje rojovník bahenní, charakteristický rostlinný druh Českosaského Švýcarska. K typickým obyvatelům soutěsky patří také ledňáček říční, skorec vodní, konipas horský, čáp černý, netopýr vodní, vzácně též vydra říční. Z bezobratlých živočichů se zde vyskytují druhy charakteristické pro horské a inverzní polohy. Část rokle je přístupná pouze jízdou na pramicích, jejichž provoz byl zahájen roku 1890. Edmundova soutěska je dostupná pěšky z Hřenska, dále pak na ni navazuje:

Divoká soutěska

Působivá přírodní partie úzké soutěsky řeky Kamenice, částečně přístupná jen převozem na pramicích. Flóra i fauna je obdobná jako v Edmundově soutěsce. Pro jízdu na pramicích a pěší turistiku byla soutěska upravena v roce 1898 zásluhou Horského spolku pro České Švýcarsko Gebirgsverein für die Böhmische Schweiz, založený roku 1878 v Děčíně) a knížete Edmunda Clary-Aldringena.

Upozornění: Kočárky zdarma, jízdní kola se nepřepravují.

Provozní doba a ceník: Aktuální informace najdete na https://www.hrensko.cz/inpage/informace/

50.874612, 14.2456562

Cena

Ceník vstupného v Edmundově soutěsce dospělí 80,- Kč děti (od 3 do 15 let) 40,- Kč důchodci 40,- Kč invalidé (po předložení průkazu ZTP-P zdarma) 40,- Kč pes (pouze s náhubkem) 40,- Kč Ceník vstupného v Divoké soutěsce dospělí 60,- Kč děti (od 3 do 15 let) 30,- Kč důchodci 30,- Kč invalidé (po předložení průkazu ZTP-P zdarma) 30,- Kč pes (pouze s náhubkem) zdarma

Nejbližší stanice
Stanice: Hřenský expres - Střed
Vzdálenost:
0,1km
Stanice: Hřensko, střed
Vzdálenost:
0,4km