Víte, co to jsou pískovcová skalní města?

Víte, co to jsou pískovcová skalní města?

Pavel Lisák, Andrea Kadlecová

Pískovcová skalní města České republiky jsou jedinečná nejen svou podmanivou krásou a romantickou divokostí, ale i nebývalou hustotou, se kterou se v české krajině vyskytují. Tak vstupte do labyrintu skal a nechte se unášet jeho podmanivostí.

České Švýcarsko

Celé území severních a severovýchodních Čech je protkáno pískovcovými skalními městy a labyrinty, které s přirozenou elegancí doplňují tajemné hrady a zříceniny dávných sídel či výrazné kopce vulkanického původu s dechberoucími výhledy od Krušných hor k Ještědu, Krkonošům, Orlickým horám, Vysočině a Praze. Dodnes dochovaná lidová architektura, památné rozhledny důmyslně rozmístěné po krajině a malé lokální silničky a železnice, lemující skalní města, to vše dojem jedinečnosti ještě umocňuje. Turisticky mimořádně atraktivní oblasti skalních měst nemají ve své rozmanitosti srovnání s jinými podobnými destinacemi nejen na našem území, ale i v celé Evropě. 

Trosky

Ta nejznámější skalní města a oblasti jsou zastoupena na severozápadě rozsáhlými pískovci Českého Švýcarska, které svými soutěskami a kaňony sahají až za hranice do sousedního Saska, severovýchodně od Prahy můžeme navštívit Český ráj a ve východních Čechách pak rozlehlá skalní města Broumovska, která volně přecházejí v polský park Stolových hor.

Broumovské stěny

Již několik let jsou jednotlivé destinace skalních měst zapojeny do projektu „Pískovcová skalní města České republiky“, který je registrován jako národní produkt cestovního ruchu. V prvopočátcích projektu bylo naším hlavním cílem propagovat oblasti skalních měst na domácím a zahraničním trhu, vytvořit komplexní nabídku, která bude představovat nejen samotné skalní oblasti, ale i přilehlé destinace a bude turisty lákat k vícedenním pobytům. V posledních letech se ale řada míst ve skalních městech potýká s nadměrnou návštěvností. Zmínit můžeme například Adršpašské skály na Broumovsku nebo okolí Mezní louky a Pravčickou bránu v Českém Švýcarsku před letošním požárem. Přetíženost některých míst se týká sice jen několika málo dní, nebo často jen hodin v exponovaných jarních a letních svátcích, je ale na obtíž nejen přírodě, ale i místním obyvatelům. Právě spokojenost místních lidí s turistickým ruchem v okolí jejich domova je pro nás jedním z nejdůležitějších hledisek. I z tohoto důvodu se snažíme při propagaci skalních měst zaměřovat na dlouhodobější pobyty v mimosezonním období. Představujeme skalní města v zimním čase nebo v pozdním podzimu. Rozprostřít návštěvnost do celého roku, co nejvíce časově rozšířit hlavní turistickou sezonu – to by podle našich průzkumů přivítali nejen místní podnikatelé, ale i většina rezidentů. Na naše nabídky slyší stále víc a víc turistů, kteří postupně poznávají, že i v zimě nebo za podzimních mlžných plískanic mají skalní města své neopakovatelné kouzlo. Navíc to je doba, kdy zde můžete zažít klid, samotu a ticho.

Pravčická brána
Projekt Skalní města můžete sledovat na Facebooku a Instagramu nebo na webových stránkách, kde se snažíme stále rozšiřovat nabídku turistických cílů a zajímavostí. Časté vkládání aktualit a stále stoupající počet sledujících pomáhá řešit i náhlé nepředvídatelné problémy v jednotlivých místech. Tak tomu bylo třeba během hašení požáru v Českém Švýcarsku a následném omezení pohybu v jeho některých lokalitách, cílená propagace rezervačního systému vstupenek v Adršpašských skalách nebo omezení pohybu turistů na Drábských světničkách, kde probíhá rozsáhlá úprava turistických stezek.

Tak nás sledujte a naplánujte si tak nezapomenutelný výlet nejen do destinace České Švýcarsko, ale i k našim sousedům.