Křížové cesty v Českém nizozemí

Priorita (od největší po nejmenší)
400

Křížové cesty v Českém nizozemí

Popis

Katolický klín vražený do protestantského masivu, tak bývalo vnímáno České nizozemí. Snad právě proto pociťovali zdejší věřící silné puzení k vytváření poutních míst a především křížových cest.

Na velmi malém území jich tu najdeme celkem čtrnáct, tedy stejně, kolik je i tradičních zastavení křížové cesty. V zimě mají melancholickou a velmi silnou atmosféru a z vrcholu některých z nich je vidět daleko do kraje. Nejstarší je na Křížovém vrchu ve Šluknově, ta ještě spadá do období baroka. Je velmi členitá, pašijová, kromě samotných zastavení tu potkáte i samostatné kaple, Getsemanskou zahradu a grotty. Patrně nejsilnější zážitek vás čeká na Annabergu mezi obcemi Lipová a Lobendava, úchvatný je i výstup na nedaleký vrch Jáchym, kde je křížová cesta po létech obnovena. Krásná je i křížová cesta na Strážném vrchu v Rumburku, stejně jako ta ve Vilémově, kde navíc najdete i zázračnou studánku opředenou pověstmi. O nádherné pozdně barokní křížové cestě nad Jiřetínem pod Jedlovou píšeme jinde. Další z cest, které dodnes stojí, jsou čerstvě obnovená cesta v Království a velmi působivá cesta nad obcí Brtníky. Cesty v zaniklém Fukově, Velkém Šenově i Krásné Lípě zatím čekají na svou obnovu. Silnými místy jsou i křížové cesty obklopující kostely. Ty najdete v Jiříkově, Starých Křečanech a Varnsdorfu.

Otvírací doba

Většina křížových cest je přístupná celoročně volně