Kaple sv. Jana Křtitele v Janově

Kaple sv. Jana Křtitele v Janově

Město
Janov
PSČ
40502
14
50.87500847
14.27633648
2
1
0
50.87500847
14.27633648

Kaple sv. Jana Křtitele

Kaple sv. Jana Křtitele, který byl patronem obce a na jehož svátek chodívali tamní farníci procesím do kostela v Arnolticích, byla vystavěna v pozdně barokním slohu. Není známo přesné datum výstavby památkově chráněné kaple, ani autor stavebních plánů. Kapli nezaznamenal ani soupis drobných památek z počátku 19. století. Objekt určitě stál koncem 18. století, kdy ho zmiňuje pamětní kniha farnosti v Arnolticích. Jedná se o obdélnou kapli s nevelkou věžičkou pro zvon, s trojúhelníkovým štítem a barokní, zlidovělou sochou sv. Jana Křtitele umístěnou v nice. Uvnitř kaple se nachází dřevěná barokní socha sv. Jana Křitele.

Prostá pozdně barokní obdélná kaple byla zasvěcena sv. Janu Křtiteli. Svátek světce se v Janově před 2. světovovu válkou slavil 24. 6. Ve výklenku v čelní stěně se původně nacházela drobná soška sv. Jana Nepomuckého. Ta po roce 1945 patrně zapříčinila mylnou domněnku, že kaple byla zasvěcena sv. Janu Nepomuckému.

Obec opravila kapličku za přispění dotace z Ministerstva kultury v roce 2012.

Svatý Jan Křtitel, v pravoslavné tradici zvaný též Předchůdce, je prorok z 1. století, jenž figuruje ve vyprávěných evangelií. Narodil se postarším rodičům (Zacharjáši a Alžbětě), toto narození zvěstoval archanděl Gabriel Zachariášovi, ten mu nevěřil, proto oněměl až do provedení obřízky Jana Křtitele.

Jako mladý odešel do pouště, aby se připravil na své budoucí povolání. V poušti se živil medem divokých včel, kobylkami a kořínky rostlin. Ve věku 30 let se stal kazatelem, aby připravoval lidi na příchod Vykupitele. Svým příkladným a asketickým životem se stal velmi populární, proto za ním přicházelo mnoho lidí, které křtil v řece Jordánu; takto pokřtil i Ježíše Krista. V jednom ze svých kázání odsoudil i Héróda Antipu za zavržení manželky a sňatek se ženou vlastního bratra. Héródés ho za tuto kritiku nechal uvěznit. Jeho žena řekla své dceři Salomé, ať si přeje jeho hlavu, což se brzy poté stalo - Heródés Salomé vyhověl a Jana Křtitele nechal stít.

Jeho narození církev slaví 24. června a stětí 29. srpna. Hlava Jana Křtitele, setnutá na příkaz Heroda Antipy, je nyní - alespoň podle legendy - uložena v Umajjovské mešitě v syrském Damašku. Ostatky Svatého Jana Křtitele jsou uloženy v relikviáři Svatého Maura na zámku v Bečově Nad Teplou.

Nejbližší stanice
Stanice: Hřenský expres - Pravčická brána
Vzdálenost:
0,8km
Stanice: Hřensko, Pravčická brána
Vzdálenost:
0,8km

Aktuality z Českého Švýcarska

Kaple sv. Jana Křtitele

Kaple sv. Jana Křtitele, který byl patronem obce a na jehož svátek chodívali tamní farníci procesím do kostela v Arnolticích, byla vystavěna v pozdně barokním slohu. Není známo přesné datum výstavby památkově chráněné kaple, ani autor stavebních plánů. Kapli nezaznamenal ani soupis drobných památek z počátku 19. století. Objekt určitě stál koncem 18. století, kdy ho zmiňuje pamětní kniha farnosti v Arnolticích. Jedná se o obdélnou kapli s nevelkou věžičkou pro zvon, s trojúhelníkovým štítem a barokní, zlidovělou sochou sv. Jana Křtitele umístěnou v nice. Uvnitř kaple se nachází dřevěná barokní socha sv. Jana Křitele.

Prostá pozdně barokní obdélná kaple byla zasvěcena sv. Janu Křtiteli. Svátek světce se v Janově před 2. světovovu válkou slavil 24. 6. Ve výklenku v čelní stěně se původně nacházela drobná soška sv. Jana Nepomuckého. Ta po roce 1945 patrně zapříčinila mylnou domněnku, že kaple byla zasvěcena sv. Janu Nepomuckému.

Obec opravila kapličku za přispění dotace z Ministerstva kultury v roce 2012.

Svatý Jan Křtitel, v pravoslavné tradici zvaný též Předchůdce, je prorok z 1. století, jenž figuruje ve vyprávěných evangelií. Narodil se postarším rodičům (Zacharjáši a Alžbětě), toto narození zvěstoval archanděl Gabriel Zachariášovi, ten mu nevěřil, proto oněměl až do provedení obřízky Jana Křtitele.

Jako mladý odešel do pouště, aby se připravil na své budoucí povolání. V poušti se živil medem divokých včel, kobylkami a kořínky rostlin. Ve věku 30 let se stal kazatelem, aby připravoval lidi na příchod Vykupitele. Svým příkladným a asketickým životem se stal velmi populární, proto za ním přicházelo mnoho lidí, které křtil v řece Jordánu; takto pokřtil i Ježíše Krista. V jednom ze svých kázání odsoudil i Héróda Antipu za zavržení manželky a sňatek se ženou vlastního bratra. Héródés ho za tuto kritiku nechal uvěznit. Jeho žena řekla své dceři Salomé, ať si přeje jeho hlavu, což se brzy poté stalo - Heródés Salomé vyhověl a Jana Křtitele nechal stít.

Jeho narození církev slaví 24. června a stětí 29. srpna. Hlava Jana Křtitele, setnutá na příkaz Heroda Antipy, je nyní - alespoň podle legendy - uložena v Umajjovské mešitě v syrském Damašku. Ostatky Svatého Jana Křtitele jsou uloženy v relikviáři Svatého Maura na zámku v Bečově Nad Teplou.

Nejbližší stanice
Stanice: Hřenský expres - Pravčická brána
Vzdálenost:
0,8km
Stanice: Hřensko, Pravčická brána
Vzdálenost:
0,8km