Chřibská - kostel sv. Jiří

Chřibská - kostel sv. Jiří

Adresa
Chřibská 11
Město
Chřibská
PSČ
40744
14
50.8639947
14.4825931
2
1
0
50.86399470
14.48259310

Kostel sv. Jiří

Historická charakteristika objektu:

První zmínka o kostele je datována do r. 1352. Patrně pod vedením stavitele Petera Patzenhauera z České Kamenice prošel původní gotický kostel v letech 1596-1605 výraznou renesanční přestavbou. Vyrostlo tehdy síňové trojlodí s vestavěnými tribunami v bočních lodích a s věží v západním průčelí. Ta byla v r. 1649 zvýšena stavitelem K. Schrötterem z Pirny. Při přestavbě v r. 1670 Francesko Ceresola záměrně užil některé gotizující prvky, které byly v pokročilém 17. století již překonány. Franz Herrmann v letech1899-1903 upravil fasádu a sjednotil vzhled stavby. spolu se čtyřmi čtvercovými kaplemi na jih od kostela na půdorysu kruhové výseče. V letech 1999-2002 byl kostel rekonstruován Římskokatolickou farností Chřibská za výrazné pomoci Města Chřibská. Od r. 2011 probíhá rekonstrukce křížové chodby, kterou hradí vlastník ambitu Město Chřibská. V kostele nalezneme hlavní tabernáklový oltář a protějškové novodobé oltáře Panny Marie a sv. Antonína Paduánského. Kazatelna je z období kolem roku 1670, s malovanými postavami Krista, sv. Jiří a apoštolů. Z období pozdního baroka pochází oválná mramorová křtitelnice s cínovým víkem. Z 60. let 18. století pochází dvě samostatná křídla křížové chodby. 

Kulturní využití:

Sdružení Tadeáše Haenkeho, o. s. z Chřibské od r. 1997 v kostele pořádá kulturní festival Chřibské kulturní léto (více na www.haenke.slamow.com (link is external) ). Sdružení se podílelo na vydání CD Johann Christoph Kridel: Koncertní chrámové árie s podtitulem „Nově otevřená květinová zahrádka“ (2012).

Nehmotné kulturní dědictví:

Při kostele v Chřibské působil od r. 1688 sbor adjuvantů, kteří zpívali na kůru církevní skladby. Carl Ferdinand Pohl, vnuk výrobce skleněných harmonik Ferdinanda Pohla z Chřibské, složil r. 1850 Mši č. 2, kterou věnoval Chřibské. Obnovenou premiéru uskutečnila v r. 1991 harfenistka Lýdie Härtelová - Henychová v Chřibské.

Zajímavosti:

Do stěny kostela byly vsazeny renesanční figurální náhrobníky významných osobností Chřibské, bývalých starostů města z let 1646 a 1688 (3). Další z nich pocházejí z 19. stol. a jsou na obvodní zdi bývalého hřbitova, např. náhrobník Antona Kittela, majitele již zaniklé sklárny v Chřibské (nejstarší sklářské hutě v Evropě, zal. r. 1414).

Kostelu byl věnován obraz Epitaf huťmistra Martina Friedricha (sklářského mistra z Chřibské) z r. 1612, s vyobrazením portrétů celé jeho rodiny uctívající Krista (4). Tato malba na dřevěné desce je kulturní památkou a nyní je součástí expozice Církev a město ve věži kostela sv. Jakuba v České Kamenici.

Naproti čp. 262 ve směru Horní Chřibská je zděná kaple Panny Marie z r. 1832 se sedlovou střechou. Postavena byla na náklady obchodníka Gottfrieda Kinassta. Vlastník, Město Chřibská, ji opravil. 

Aktuality z Českého Švýcarska

Kostel sv. Jiří

Historická charakteristika objektu:

První zmínka o kostele je datována do r. 1352. Patrně pod vedením stavitele Petera Patzenhauera z České Kamenice prošel původní gotický kostel v letech 1596-1605 výraznou renesanční přestavbou. Vyrostlo tehdy síňové trojlodí s vestavěnými tribunami v bočních lodích a s věží v západním průčelí. Ta byla v r. 1649 zvýšena stavitelem K. Schrötterem z Pirny. Při přestavbě v r. 1670 Francesko Ceresola záměrně užil některé gotizující prvky, které byly v pokročilém 17. století již překonány. Franz Herrmann v letech1899-1903 upravil fasádu a sjednotil vzhled stavby. spolu se čtyřmi čtvercovými kaplemi na jih od kostela na půdorysu kruhové výseče. V letech 1999-2002 byl kostel rekonstruován Římskokatolickou farností Chřibská za výrazné pomoci Města Chřibská. Od r. 2011 probíhá rekonstrukce křížové chodby, kterou hradí vlastník ambitu Město Chřibská. V kostele nalezneme hlavní tabernáklový oltář a protějškové novodobé oltáře Panny Marie a sv. Antonína Paduánského. Kazatelna je z období kolem roku 1670, s malovanými postavami Krista, sv. Jiří a apoštolů. Z období pozdního baroka pochází oválná mramorová křtitelnice s cínovým víkem. Z 60. let 18. století pochází dvě samostatná křídla křížové chodby. 

Kulturní využití:

Sdružení Tadeáše Haenkeho, o. s. z Chřibské od r. 1997 v kostele pořádá kulturní festival Chřibské kulturní léto (více na www.haenke.slamow.com (link is external) ). Sdružení se podílelo na vydání CD Johann Christoph Kridel: Koncertní chrámové árie s podtitulem „Nově otevřená květinová zahrádka“ (2012).

Nehmotné kulturní dědictví:

Při kostele v Chřibské působil od r. 1688 sbor adjuvantů, kteří zpívali na kůru církevní skladby. Carl Ferdinand Pohl, vnuk výrobce skleněných harmonik Ferdinanda Pohla z Chřibské, složil r. 1850 Mši č. 2, kterou věnoval Chřibské. Obnovenou premiéru uskutečnila v r. 1991 harfenistka Lýdie Härtelová - Henychová v Chřibské.

Zajímavosti:

Do stěny kostela byly vsazeny renesanční figurální náhrobníky významných osobností Chřibské, bývalých starostů města z let 1646 a 1688 (3). Další z nich pocházejí z 19. stol. a jsou na obvodní zdi bývalého hřbitova, např. náhrobník Antona Kittela, majitele již zaniklé sklárny v Chřibské (nejstarší sklářské hutě v Evropě, zal. r. 1414).

Kostelu byl věnován obraz Epitaf huťmistra Martina Friedricha (sklářského mistra z Chřibské) z r. 1612, s vyobrazením portrétů celé jeho rodiny uctívající Krista (4). Tato malba na dřevěné desce je kulturní památkou a nyní je součástí expozice Církev a město ve věži kostela sv. Jakuba v České Kamenici.

Naproti čp. 262 ve směru Horní Chřibská je zděná kaple Panny Marie z r. 1832 se sedlovou střechou. Postavena byla na náklady obchodníka Gottfrieda Kinassta. Vlastník, Město Chřibská, ji opravil.