Rybniště

Rybniště

Kategorie cíle
Obec
Lokalita
Rybniště 33
Město
Rybniště
PSČ
407 51
Země
Česká republika
Telefon
723 020 692
E-mail
@email
12
50.88004405069065
14.515195199823905
1
1
0
50.88004405
14.51519520

Rybniště je roztroušená ves, ležící v sedle mezi Širokým vrchem a Plešivcem, asi 3 km severovýchodně od Chřibské.

 

Střípky z historie

Nejstarší částí obce je Chřibská Nová Ves, která je poprvé zmiňována roku 1475. Obec původně patřila k tolštejnskému panství, ale v roce 1573 ji Kryštof ze Šlejnic prodal spolu s Krásnou Lípou a částí Horního Podluží bratrům Jindřichu a Abrahámovi z Vartenberka, kteří ji přičlenili k česko- kamenickému panství. Název obce se objevuje v roce 1715, kdy je zmiňována na místě vypuštěného a vysušeného rybníka osada Rybniště. Došlo ke sloučení s Chřibskou Novou Vsí a pravděpodobně od roku 1805 je uváděna jako obec Rybniště /Teichstatt/, okres Varnsdorf. Protože v 80. letech 19. století už mělo Rybniště přes 1100 obyvatel, zatímco Chřibská Nová Víska jen asi 470, byl obecní úřad zřízen v Rybništi a Chřibská Nová Víska se roku 1890 stala jeho osadou.

Zdejší obyvatelé se zpočátku živili zemědělstvím a později hlavně výrobou bavlněného zboží a příze. Ve 2. polovině 19. století zde bylo několik bělidel a postupně se rozšířil textilní průmysl. K rozvoji obce také přispěla železnice, uvedená do provozu v lednu 1869. Přímo v Rybništi bylo postaveno důležité nádraží, z něhož se rozcházejí tratě do Rumburka a Varnsdorfu. Na katastru obce leží i v lesích ukrytá stanice Chřibská s pilou a bývalým letoviskem Malý Semerink.

Roku 1980 bylo Rybniště připojeno ke Chřibské, ale v roce 1990 se opět stalo samostatnou obcí.


Obec i okolí Rybniště jsou protkány sítí značených nepřeplněných cyklistických tras, ale vyrazit odtud můžete do blízkého Českého Švýcarska, Lužických hor, případně i do Německa. Ať si vyberete kteroukoli světovou stranu, vždy tam najdete něco zajímavého. Zdejší pohoda a klid vám umožní nasát energii a odpočinout si od davů turistů.

 

Co byste měli vidět

 

Kostel sv. Josefa
dne 29. června 1911 byl  kostel sv. Josefa v Rybništi slavnostně vysvěcen tehdejším biskupem Josefem Grossem. Stavba kostela byla svěřena varnsdorfskému staviteli Antonu Möllerovi. Hlavním sponzorem se stal Spolek sv. Bonifáce v Praze-Emauzích. Kostel sv. Josefa je pěkným příkladem secesní sakrální architektury, kterých není mnoho. Má však svého dvojníka v Mokřinách u Aše. Kostel byl renovován dle tehdejších možností v letech 1989-1990. Dne 22.5.2004 byly požehnány dva nové zvony sv. Josef (615 kg – tón as1) a sv. Bonifác (280 kg – tón des1), které doplnily ve zvonici starý zvon sv. Hermann (360 kg – tón b1) z roku 1926. Typický barevný kabát dostal v roce 2011 při oslavě 100 let od slavnostního vysvěcení.

Tříkrálová kaplička
stojí v části obce Na sedle při značené cestě do Chřibské. Štíhlá, poměrně vysoká bíle omítnutá kaplička má štítě letopočet 1775 a v zaskleném výklenku je namalovaný výjev Klanění Tří králů. Tato kaple s nedalekou Farskou kaplí stála u staré Kostelní stezky, po které v době rekatolizace v letech 1651-1724 chodili obyvatelé Krásné Lípy do kostela ve Chřibské.

Vrcholně barokní sloup se sousoším Nejsvětější trojice
Sloup se nachází na vozíčkářské trase mezi Krásnou Lípou, částí Rybniště (za Velkým rybníkem) a Horním Podluží. Podnět k jeho vytvoření dal pravděpodobně Johannes Münzel během 40. let 18. století. Z dochované fotografie (archiv Muzeum Rumburk, pobočka Oblastního muzea v Děčíně) se sloup (včetně vrcholové sochy) na původním místě nacházel ještě ve 30. letech 20. století. Na konci 60. let 20. století byl již značně poškozený sloup převezen na soukromý pozemek v obci Horní Podluží, kde čekal do roku 2019 na své znovuobjevení. Díky vstřícnému jednání a iniciativě obce Rybniště, které se shodou okolností podařilo nalézt také odlomenou horní část sloupu na jedné zahradě, došlo v roce 2021 s finančním přispěním Ministerstva pro místní rozvoj ČR a rozpočtu obce Rybniště ke kompletní obnově památky. Restaurátorské práce provedl Miloš Kubišta. 1. října 2021 byl požehnán biskupem litoměřickým panem Mgr. Janem Baxantem.

Plešivec
je znělcový vrch (597 m). Vrchol kopce je dnes zarostlý lesem, ale dílčí výhledy ke Studenci a na Jetřichovické skály jsou možné z nezalesněných míst na jihozápadním úbočí. V nevelkém údolí na úpatí kopce jsou asi 1 km východně od středu Chřibské dva malé vodopády.

Žulovec
je mírně protáhlý žulový vrch (562 m), na jehož západním svahu ale vystupují křídové pískovce, ve kterých se dříve nacházely otisky fosilních mořských hub a listů rostlin. Vrchol kopce už není po kůrovcové kalamitě a odtěžení dřeva zarostlý a otevřely se tak nové výhledy na Velký rybník a blízké kopce Šluknovského výběžku.

Malý Stožec
je výrazný znělcový vrch (659 m), ležící asi 1,5 km jihozápadně od hory Jedlové, s níž je spojen širokým sedlem. Na protáhlém temeni a svazích kopce jsou četné divoce rozeklané skály se strmými, na jihovýchodně až převislými stěnami, a rozsáhlá suťová pole, porostlá řídkým lesem. s překrásným výhledem do krajiny. Na úpatí tohoto vrchu naleznete také nevelkou puklinovou jeskyni zvanou Komora, která vznikla zřícením skalního bloku. Podle legendy bývala sídlem místního loupežníka.

Pramen JORDÁN
v pěkných smíšených lesích na severozápadním svahu Malého Stožce jsou u železniční trati staré pískovcové lomy, jejichž provozovatelem byl v 19. století Stephan Winkler z Rumburka. Pod nevelkou skalní stěnou na jejich jižním konci vyvěrá pramen Jordán, který je zakreslen již na knížecí mapě z konce 18. století. Do skalní stěny nad pramenem je vytesáno jméno pramene a okřídlené železničářské kolo s iniciálami F.F. a s letopočtem 1939.

Velký rybník
je přírodní rezervace, kterou tvoří největší vodní plocha v děčínském okrese a rozsáhlá přilehlá oblast s mokřady, mokřinami a vlhkým lesem. U rybníka nachází místo odpočinku řada druhů tažných ptáků.

 

Co byste měli zažít


Náves Rybnišťského panáčka
Panáček se narodil v roce 2017 při společném plánování a později při projektování úprav centrálního veřejného prostoru, spojením hlavních komunikačních tras a doplněním o novou in-line dráhu. Reálnou podobu začal dostávat v roce 2021 - součástí úprav byla také kompletní revitalizace zeleně, nové veřejné osvětlení, výstavba parkoviště, veřejných WC a dřevěného altánu a doplnění herních prvků. Nová náves nabízí návštěvníkům bezpečný a velkorysý prostor pro relax, ale i aktivní zábavu dětí. In-line okruh je skvělý pro každého malého začátečníka.

Sportovní rybolov na Školním rybníku
jestli rádi rybaříte nebo byste si to chtěli vyzkoušet, můžete si zakoupit povolenku pro sportovní rybolov na Školním rybníce a ani k tomu nemusíte mít rybářské zkoušky.

Běžky v Rybništi
v roce 2019 pořídila obec sněžný skútr a upravuje běžkařské stopy na několika trasách v obci, v případě dostatečné sněhové nadílky vytváří krásnolipské okruhy (u tůně nebo na Kamenné Horce).

 

Ubytování a stravování


V obci najdete několik druhů ubytování a stravování: JV Ranch, Penzion Relax, Penzion Braun, Rekreační dům Kašparovi, Chata u Švéda, Apartmány  U Soptíka, Chalupa u Bedrnů. My doporučujeme zastavit se na něco dobrého v Restauraci kulturní dům.

 

Víte, že…


Obec pronajímá na soukromé akce (životní jubilea, svatby apod.), na kulturní akce a jiné akce, na kterých se vybírá vstupné (plesy, taneční zábavy, divadelní představení aj.) tyto prostory: sál o maximální kapacitě míst k sezení 180, přísálí, WC, šatna, jeviště, kuchyňka-bar a spolkovou místnost ve 2. NP o maximální kapacitě míst k sezení 60 (v případě soukromých akcí o maximální kapacitě 40 míst)

Cena

zdarma

Nejbližší stanice

Sdílet

Aktuality z Českého Švýcarska

Rybniště je roztroušená ves, ležící v sedle mezi Širokým vrchem a Plešivcem, asi 3 km severovýchodně od Chřibské.

 

Střípky z historie

Nejstarší částí obce je Chřibská Nová Ves, která je poprvé zmiňována roku 1475. Obec původně patřila k tolštejnskému panství, ale v roce 1573 ji Kryštof ze Šlejnic prodal spolu s Krásnou Lípou a částí Horního Podluží bratrům Jindřichu a Abrahámovi z Vartenberka, kteří ji přičlenili k česko- kamenickému panství. Název obce se objevuje v roce 1715, kdy je zmiňována na místě vypuštěného a vysušeného rybníka osada Rybniště. Došlo ke sloučení s Chřibskou Novou Vsí a pravděpodobně od roku 1805 je uváděna jako obec Rybniště /Teichstatt/, okres Varnsdorf. Protože v 80. letech 19. století už mělo Rybniště přes 1100 obyvatel, zatímco Chřibská Nová Víska jen asi 470, byl obecní úřad zřízen v Rybništi a Chřibská Nová Víska se roku 1890 stala jeho osadou.

Zdejší obyvatelé se zpočátku živili zemědělstvím a později hlavně výrobou bavlněného zboží a příze. Ve 2. polovině 19. století zde bylo několik bělidel a postupně se rozšířil textilní průmysl. K rozvoji obce také přispěla železnice, uvedená do provozu v lednu 1869. Přímo v Rybništi bylo postaveno důležité nádraží, z něhož se rozcházejí tratě do Rumburka a Varnsdorfu. Na katastru obce leží i v lesích ukrytá stanice Chřibská s pilou a bývalým letoviskem Malý Semerink.

Roku 1980 bylo Rybniště připojeno ke Chřibské, ale v roce 1990 se opět stalo samostatnou obcí.


Obec i okolí Rybniště jsou protkány sítí značených nepřeplněných cyklistických tras, ale vyrazit odtud můžete do blízkého Českého Švýcarska, Lužických hor, případně i do Německa. Ať si vyberete kteroukoli světovou stranu, vždy tam najdete něco zajímavého. Zdejší pohoda a klid vám umožní nasát energii a odpočinout si od davů turistů.

 

Co byste měli vidět

 

Kostel sv. Josefa
dne 29. června 1911 byl  kostel sv. Josefa v Rybništi slavnostně vysvěcen tehdejším biskupem Josefem Grossem. Stavba kostela byla svěřena varnsdorfskému staviteli Antonu Möllerovi. Hlavním sponzorem se stal Spolek sv. Bonifáce v Praze-Emauzích. Kostel sv. Josefa je pěkným příkladem secesní sakrální architektury, kterých není mnoho. Má však svého dvojníka v Mokřinách u Aše. Kostel byl renovován dle tehdejších možností v letech 1989-1990. Dne 22.5.2004 byly požehnány dva nové zvony sv. Josef (615 kg – tón as1) a sv. Bonifác (280 kg – tón des1), které doplnily ve zvonici starý zvon sv. Hermann (360 kg – tón b1) z roku 1926. Typický barevný kabát dostal v roce 2011 při oslavě 100 let od slavnostního vysvěcení.

Tříkrálová kaplička
stojí v části obce Na sedle při značené cestě do Chřibské. Štíhlá, poměrně vysoká bíle omítnutá kaplička má štítě letopočet 1775 a v zaskleném výklenku je namalovaný výjev Klanění Tří králů. Tato kaple s nedalekou Farskou kaplí stála u staré Kostelní stezky, po které v době rekatolizace v letech 1651-1724 chodili obyvatelé Krásné Lípy do kostela ve Chřibské.

Vrcholně barokní sloup se sousoším Nejsvětější trojice
Sloup se nachází na vozíčkářské trase mezi Krásnou Lípou, částí Rybniště (za Velkým rybníkem) a Horním Podluží. Podnět k jeho vytvoření dal pravděpodobně Johannes Münzel během 40. let 18. století. Z dochované fotografie (archiv Muzeum Rumburk, pobočka Oblastního muzea v Děčíně) se sloup (včetně vrcholové sochy) na původním místě nacházel ještě ve 30. letech 20. století. Na konci 60. let 20. století byl již značně poškozený sloup převezen na soukromý pozemek v obci Horní Podluží, kde čekal do roku 2019 na své znovuobjevení. Díky vstřícnému jednání a iniciativě obce Rybniště, které se shodou okolností podařilo nalézt také odlomenou horní část sloupu na jedné zahradě, došlo v roce 2021 s finančním přispěním Ministerstva pro místní rozvoj ČR a rozpočtu obce Rybniště ke kompletní obnově památky. Restaurátorské práce provedl Miloš Kubišta. 1. října 2021 byl požehnán biskupem litoměřickým panem Mgr. Janem Baxantem.

Plešivec
je znělcový vrch (597 m). Vrchol kopce je dnes zarostlý lesem, ale dílčí výhledy ke Studenci a na Jetřichovické skály jsou možné z nezalesněných míst na jihozápadním úbočí. V nevelkém údolí na úpatí kopce jsou asi 1 km východně od středu Chřibské dva malé vodopády.

Žulovec
je mírně protáhlý žulový vrch (562 m), na jehož západním svahu ale vystupují křídové pískovce, ve kterých se dříve nacházely otisky fosilních mořských hub a listů rostlin. Vrchol kopce už není po kůrovcové kalamitě a odtěžení dřeva zarostlý a otevřely se tak nové výhledy na Velký rybník a blízké kopce Šluknovského výběžku.

Malý Stožec
je výrazný znělcový vrch (659 m), ležící asi 1,5 km jihozápadně od hory Jedlové, s níž je spojen širokým sedlem. Na protáhlém temeni a svazích kopce jsou četné divoce rozeklané skály se strmými, na jihovýchodně až převislými stěnami, a rozsáhlá suťová pole, porostlá řídkým lesem. s překrásným výhledem do krajiny. Na úpatí tohoto vrchu naleznete také nevelkou puklinovou jeskyni zvanou Komora, která vznikla zřícením skalního bloku. Podle legendy bývala sídlem místního loupežníka.

Pramen JORDÁN
v pěkných smíšených lesích na severozápadním svahu Malého Stožce jsou u železniční trati staré pískovcové lomy, jejichž provozovatelem byl v 19. století Stephan Winkler z Rumburka. Pod nevelkou skalní stěnou na jejich jižním konci vyvěrá pramen Jordán, který je zakreslen již na knížecí mapě z konce 18. století. Do skalní stěny nad pramenem je vytesáno jméno pramene a okřídlené železničářské kolo s iniciálami F.F. a s letopočtem 1939.

Velký rybník
je přírodní rezervace, kterou tvoří největší vodní plocha v děčínském okrese a rozsáhlá přilehlá oblast s mokřady, mokřinami a vlhkým lesem. U rybníka nachází místo odpočinku řada druhů tažných ptáků.

 

Co byste měli zažít


Náves Rybnišťského panáčka
Panáček se narodil v roce 2017 při společném plánování a později při projektování úprav centrálního veřejného prostoru, spojením hlavních komunikačních tras a doplněním o novou in-line dráhu. Reálnou podobu začal dostávat v roce 2021 - součástí úprav byla také kompletní revitalizace zeleně, nové veřejné osvětlení, výstavba parkoviště, veřejných WC a dřevěného altánu a doplnění herních prvků. Nová náves nabízí návštěvníkům bezpečný a velkorysý prostor pro relax, ale i aktivní zábavu dětí. In-line okruh je skvělý pro každého malého začátečníka.

Sportovní rybolov na Školním rybníku
jestli rádi rybaříte nebo byste si to chtěli vyzkoušet, můžete si zakoupit povolenku pro sportovní rybolov na Školním rybníce a ani k tomu nemusíte mít rybářské zkoušky.

Běžky v Rybništi
v roce 2019 pořídila obec sněžný skútr a upravuje běžkařské stopy na několika trasách v obci, v případě dostatečné sněhové nadílky vytváří krásnolipské okruhy (u tůně nebo na Kamenné Horce).

 

Ubytování a stravování


V obci najdete několik druhů ubytování a stravování: JV Ranch, Penzion Relax, Penzion Braun, Rekreační dům Kašparovi, Chata u Švéda, Apartmány  U Soptíka, Chalupa u Bedrnů. My doporučujeme zastavit se na něco dobrého v Restauraci kulturní dům.

 

Víte, že…


Obec pronajímá na soukromé akce (životní jubilea, svatby apod.), na kulturní akce a jiné akce, na kterých se vybírá vstupné (plesy, taneční zábavy, divadelní představení aj.) tyto prostory: sál o maximální kapacitě míst k sezení 180, přísálí, WC, šatna, jeviště, kuchyňka-bar a spolkovou místnost ve 2. NP o maximální kapacitě míst k sezení 60 (v případě soukromých akcí o maximální kapacitě 40 míst)

Cena

zdarma

Nejbližší stanice