Kostel Nejsvětější Trojice

Kostel Nejsvětější Trojice

Kategorie cíle
Památka
Lokalita
Náměstí Jiřího
Město
Jiřetín pod Jedlovou
PSČ
40756
Země
Česká republika
Otvírací doba

Bohoslužby:

Kostel Nejsvětější Trojice: úterý – 16:30; neděle – 8:30
Kaple Povýšení sv. Kříže: první pátek v měsíci (duben-říjen) – 17:00
Kontakt: Mgr. Pavel Koudelka; Římskokatolická farnost Jiřetín pod Jedlovou

 
   
   
   
   
   
   

 

14
50.87438210
14.57426270
2
1
0
50.87438210
14.57426270

Kostel Nejsvětější Trojice

Historická charakteristika objektu:

Stavbu kostela započali v letech 1587-1590 tehdejší majitelé Jiřetína Mehlové ze Strehlitz. Dokončena byla v r. 1611 za nového majitele Radslava knížete z Vchynic. Donátory stavby byli dokonce i měšťané z nedaleké Žitavy, Zhořelce, Kamence, Löbau a majitelé panství Česká Kamenice páni Jindřich a Zikmund z Vartenberka Kostel byl vysvěcen Joachimem Schönfelderem, evangelickým farářem z Dolního Podluží v den svátku Nanebevstoupení Ježíše Krista v r. 1612. Kostel vznikl původně jako jednolodní stavba na obdélném půdorysu s trojboce ukončeným presbytářem orientovaným k východu. Věž situovaná na severní stranu kostela byla dostavěna teprve později. Vstupovalo se zřejmě severním bočním průčelím, které je dodnes osazeno krásným portálem inspirovaným saskou renesancí. Portál dnes zakrývá předsíň, postavená při opravách kostela v roce 1747. V 19. století byl kostel znovu upravován a to do novogotické podoby. Vnitřní zařízení kostela je převážně barokní z 18. století. Oltářní obrazy Nejsvětější Trojice z r. 1856 a Zmrtvýchvstání Páně z r. 1837 jsou dílem Johanna Birnbauma st., jiřetínského rodáka.

Nehmotné kulturní dědictví:

Při kostele v Jiřetíně p. J. působil od r. 1700 sbor adjuvantů, kteří zpívali na kůru církevní skladby.

Kulturní využití:

V kostele je o vánočních svátcích vystavován (nepravidelně, max.1x za dva roky) deskový malovaný betlém z druhé poloviny 18. až první třetiny 19. století, který je od r. 2008 prohlášen kulturní památkou (1). Jedním z autorů jeho figur byl pravděpodobně i místní malíř Johann Birnbaum st. V kostele se konají koncerty duchovní hudby.

Zajímavosti:

Na Křížové hoře, 400 m jihozápadně od kostela Nejsvětější Trojice se nachází Křížová cesta a kaple Povýšení sv. Kříže (2). Je to jedna ze 14 křížových cest Šluknovska s 11 rokokovými zděnými kapličkami s reliéfními výjevy, které zobrazují cestu Ježíše od odsouzení po ukřižování na Kalvárii. Areál doplňuje kaple Povýšení sv. Kříže, kaple Božího hrobu a Getsemanská zahrada.

Cena
Nejbližší stanice
Stanice: Jedlová
Vzdálenost:
3,5km

Sdílet

Aktuality z Českého Švýcarska

Kostel Nejsvětější Trojice

Historická charakteristika objektu:

Stavbu kostela započali v letech 1587-1590 tehdejší majitelé Jiřetína Mehlové ze Strehlitz. Dokončena byla v r. 1611 za nového majitele Radslava knížete z Vchynic. Donátory stavby byli dokonce i měšťané z nedaleké Žitavy, Zhořelce, Kamence, Löbau a majitelé panství Česká Kamenice páni Jindřich a Zikmund z Vartenberka Kostel byl vysvěcen Joachimem Schönfelderem, evangelickým farářem z Dolního Podluží v den svátku Nanebevstoupení Ježíše Krista v r. 1612. Kostel vznikl původně jako jednolodní stavba na obdélném půdorysu s trojboce ukončeným presbytářem orientovaným k východu. Věž situovaná na severní stranu kostela byla dostavěna teprve později. Vstupovalo se zřejmě severním bočním průčelím, které je dodnes osazeno krásným portálem inspirovaným saskou renesancí. Portál dnes zakrývá předsíň, postavená při opravách kostela v roce 1747. V 19. století byl kostel znovu upravován a to do novogotické podoby. Vnitřní zařízení kostela je převážně barokní z 18. století. Oltářní obrazy Nejsvětější Trojice z r. 1856 a Zmrtvýchvstání Páně z r. 1837 jsou dílem Johanna Birnbauma st., jiřetínského rodáka.

Nehmotné kulturní dědictví:

Při kostele v Jiřetíně p. J. působil od r. 1700 sbor adjuvantů, kteří zpívali na kůru církevní skladby.

Kulturní využití:

V kostele je o vánočních svátcích vystavován (nepravidelně, max.1x za dva roky) deskový malovaný betlém z druhé poloviny 18. až první třetiny 19. století, který je od r. 2008 prohlášen kulturní památkou (1). Jedním z autorů jeho figur byl pravděpodobně i místní malíř Johann Birnbaum st. V kostele se konají koncerty duchovní hudby.

Zajímavosti:

Na Křížové hoře, 400 m jihozápadně od kostela Nejsvětější Trojice se nachází Křížová cesta a kaple Povýšení sv. Kříže (2). Je to jedna ze 14 křížových cest Šluknovska s 11 rokokovými zděnými kapličkami s reliéfními výjevy, které zobrazují cestu Ježíše od odsouzení po ukřižování na Kalvárii. Areál doplňuje kaple Povýšení sv. Kříže, kaple Božího hrobu a Getsemanská zahrada.

Cena
Nejbližší stanice
Stanice: Jedlová
Vzdálenost:
3,5km