Turistika s výhledem

Turistika s výhledem

Název projektu: Turistika s výhledem
Dotace: Program na podporu přeshraniční spolupráce ČR a Sasko (SN_CZ, Interreg V A) 

Číslo žádosti: 1136
Termín realizace: 1. 9. 2015 - 30. 6. 2019
Lead partner: Tourismusverband Sächsische Schweiz e.V.
Partner projektu: České Švýcarsko o.p.s.


Cíl projektu:

Cílem projektu je napomoci etablovat region jako jasně na trvalou udržitelnost zaměřenou přeshraniční turistickou destinaci. Aspekty trvalé udržitelnosti se prolínají celým projektem a jsou tedy nedílnou součástí projektových opatření, které mají region zatraktivnit navenek a přilákat do něj návštěvníky.

Ke zvýšení atraktivity přeshraničního turistického a rekreačního regionu tak projekt přispívá jednak zvyšováním kvality turistických služeb v regionu, a aktivním marketingem pro region navenek v regionálním i nadregionálním měřítku. Obě jmenované složky zahrnují jako svou esenciální část trvalou udržitelnost.

 1. podpora trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu v přeshraničních destinacích Českosaského Švýcarska a Labské cyklostezky prostřednictvím
 2. koordinovaného přeshraničního marketingu (klasický, online)
 3. zvyšováním povědomí o bezbariérovosti destinacím
 4. kontinuální práce s médii
 5. podpora šetrné dopravy
 6. sestavení dlouhodobé strategie udržitelnosti

Výsledkem projektu je:

 1. marketing (zvýšení známosti a návštěvnosti)
 2. online marketing (sociální média, internet/zvýšení známosti na internetu/kliknutí/fanoušků ap.)
 3. bezbariérové turistické destinace (zvýšení známosti/kvality)
 4. práce s médii a publicita (v regionu i nadregionálně zvýšit povědomí)
 5. cykloturistice (především Labská cyklostezka – kvalita, známost). Pojící linkou všech projektových opatření je
 6. trvale udržitelný rozvoj projektového regionu

Obsah projektu / aktivity projektu:

Projekt je rozdělen na 5 pro všechny projektové partnery shodných milníků, během kterých budou realizovány aktivity projektu:

 1. Projektový region jako trvale udržitelná destinace (I) a cykloturistika
 2. Projektový region jako trvale udržitelná destinace (II) a korporátní design
 3. Šetrná doprava v projektovém regionu
 4. Bezbariérovost v projektovém regionu
 5. Přeshraniční stezky v projektovém regionu a ukončení projektu

Cílová skupina projektu:

Cílovou skupinou jsou předně obyvatelé a návštěvníci přeshraničního regionu. Jednotlivá projektová opatření se částečně koncentrují na dílčí cílové skupiny, jako např. poskytovatelé turistických služeb, návštěvníci s omezenou mobilitou, rodiny s dětmi, aktivní dovolenkáři, cykloturisté, nadšenci do přírody ap.

V jistém smyslu přestavuje naši cílovou skupinu i zdejší překrásná příroda, k jejímuž udržení a zachování do budoucna hodláme přispět jednoznačným zaměřením na udržitelný rozvoj regionu (zohledňující pro region relevantní ekologické, ekonomické, turistické i sociální zájmy).

Dráha národního parku 

je soubor tří tratí, které dohromady obkružují národní parky České a Saské Švýcarsko a vedou i chráněnými oblastmi Lužických hor, Českého Středohoří a Labských pískovců. Jízda vlakem je sama o sobě zážitkem, umožňuje při pobytu navštěvovat nejkrásnější v těchto chráněných oblastech, stejně jako zajišťuje příjezdy a odjezdy návštěvníků do destinace Českosaské Švýcarsko.

Nabídku železničního spojení doplňují autobusové linky, zpřístupňující místa, do nichž koleje nevedou.

Mapa Dráhy národního parku ke stažení zde. Šťastnou cestu!

Sdílet