Historie

Historie

Zakládací smlouva

Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko byla zaregistrována Krajským soudem v Ústí nad Labem do rejstříku obecně prospěšných společností 17. října 2001. Její vznik především reaguje na citelnou absenci organizace, která by koordinovala a iniciovala aktivity přesahující pravomoci jednotlivých subjektů činných v ochraně přírody a regionálním rozvoji. Tato součinnost je přitom nezbytným předpokladem vyváženého rozvoje regionu s vysokým stupněm ochrany přírody, jakým je právě České Švýcarsko.

K založení společnosti přistoupily proto nedlouho po vyhlášení Národního parku České Švýcarsko hned tři zakládající organizace:

V roce 2011 se 4. zakladatelem společnosti stal Ústecký kraj.

Logo Správy Národního parku České Švýcarsko    Logo města Krásná Lípa    Logo ČSOP Tilia Krásná Lípa     Logo Ústeckého kraje

Milníky v historii společnosti

2001

 •  založení společnosti
 • založení Spolku přátel Národního parku České Švýcarsko
 • činnost zájmového dětského oddílu Ranger

2002

 • otevření informačního střediska v Krásné Lípě
 • získání prvního grantu v rámci programu Phare CBC: Prezentační internetové stránky České Švýcarsko
 • vydání první publikace společnosti: Ferdinand Náhlík – "Průvodce Českým Švýcarskem"
 • organizační zajištění 1. mezinárodní „pískovcové“ konference Sandstone Landscapes

2003

 • otevření informačního střediska v Jetřichovicích a Dolní Chřibské – Saule
 • spuštění internetových stránek www.ceskesvycarsko.cz
 • vydání fotografické publikace autorů Václava Sojky a Zdeňka Patzelta "Národní park České Švýcarsko"

2004

 • uzavření partnerské smlouvy se společností Appian Group/Czech Coal
 • otevření informačního střediska ve Hřensku
 • cena za 2. nejlepší informační středisko ČR (Krásná Lípa)
 • prezentace společnosti v Obecním domě v Praze v rámci akce Cesty k lidem a přírodě
 • vydání prvních odborných publikací: "Studie potřeb Českého Švýcarska" a "Zpráva o životním prostředí města Krásná Lípa"

2005

 • cena Nejkrásnější česká kniha roku 2003 a Nejlepší fotografická publikace roku 2004
 • cena Nejlepší internetová prezentace neziskového sektoru roku 2004
 • získání grantu od Světového fondu životního prostředí/Rozvojového programu OSN na projektIntegrovaný management ekosystémů
 • získání grantů v prvním grantovém řízení evropských strukturálních fondů v ČR (SROP, ESF) na projekt České Švýcarsko - Propagační a informační kampaň 2006, respektive Komunitní centrum Českého Švýcarska
 • získání grantu od Evropské unie prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti v rámci programu Transition Facility na projekt Ochrana a rozvoj Českého Švýcarska uzavření partnerství s Tourismusverband Sächsische Schweiz

2006

 • zahájení realizace dvouletého projektu Informačně-vzdělávací systém v chráněných územích Českého Švýcarska, který uspěl v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu rozvoj lidských zdrojů
 • zřízení ekoporadny a zahájení provozu ekokoutků v informačních střediscích společnosti
 • založení Poradního sboru pro cestovní ruch v Českém Švýcarsku a navazujících pracovních skupin; realizace celostátní marketingové kampaně Podzim v Českém Švýcarsku
 • zpracování základních strategických dokumentů: Koncepce rozvoje cestovního ruchu a Impaktová studie pro zápis regionu na Seznam UNESCO
 • Ocenění: nejlepší turistický produkt (GO/Regiontour); Nejlepší kalendář, plakát a reprezentační publikace (Tourpropag)
 • Vznik rozvojového a poradenského centra (získalo 20 mil. pro regionální projekty)

2007

 • realizace prvních investičních opatření v regionu: obnova rybníka Tři prameny v NP České Švýcarsko, výstavba dvou kořenových čistíren odpadních vod v Srbské Kamenici a na Vlčí Hoře, obnova turistických cest v Chřibské a Jetřichovicích
 • vydání publikací Nejkrásnější výhledy na Českosaské Švýcarsko, Průvodce Českým Švýcarskem, Cyklomapa 1: 50 000 a série místopisných a tematických letáků
 • otevření nového sídla společnosti Domu Českého Švýcarska, hlavního vzdělávacího a návštěvnického střediska regionu s interaktivní expozicí České Švýcarsko - život, tajemství, inspirace a filmem Krajina tajemství
 • dosažení základní shody v regionu ohledně zápisu na seznam Světového dědictví UNESCO
 • Ocenění: Přínos k vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje (Business Leaders Forum); Nejlepší turistický produkt a 2. nejlepší infocentrum (COT Business)

2008

 • zahájení činnosti vzdělávací agentury: realizace prožitkových programů a vzdělávacích kurzů v expozici a učebnách Domu Českého Švýcarska
 • úspěšné ukončení velkých několikaletých projektů z evropských i mezinárodních fondů
 • založení fondu na rozvoj šetrného cestovního ruchu v regionu tzv. Destinační fond (přes 60 členů)
 • Tramvají do skal – turistický produkt, který získal cenu Grandprix Region Tour 2008 na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu v Brně
 • vytvoření přeshraničního společného design manuálu  a loga pro Českosaské Švýcarsko
 • nové publikace a AV produkty: kalendář České Švýcarsko zblízka, Průvodce expozicí, dokument „Pohádka z kamene“
 • schválení projektů: Naslouchejme hlasu venkova (oprava drobných křížků, podpora ekoturistiky), Naučný areál u ZŠ Krásná Lípa a Destinační fond

2009

 • schválení projektů Českosaské Švýcarsko - excelentní turistická destinace (Cíl 3), TREND (Cíl 3), SECESE (SFŽP - oba zaměřeny na EVVO) a Marketingová cestovního ruchu v Českém Švýcarsku (ROP Severozápad)
 • ocenění Evropské komise pro evropskou excelentní destinaci - EDEN 2009  
 • výstavba Naučného areálu Českého Švýcarska v Krásné Lípě 
 • nové publikace a AV produkty: kalendář České Švýcarsko 20/10, série letáků o obcích Českého Švýcarska
 • výstava fotografií v Českém centru v Bruselu a týden Českého Švýcarska v Praze
 • 1. ročník cestovatelského festivalu 7 divů
 • získání dotační podpory pro klienty ve výši 30 mil. Kč

2010

 • zahájení oprav drobných sakrálních památek v Českém Švýcarsku v rámci projektu Listen to the Voice od Villages
 • vyhlášení sbírky na podporu přírodních a kulturních památek postižených povodněmi na řece Kamenici, intenzivní mediální kampaň s cílem přilákat opět návštěvníky do Českého Švýcarska
 • podpora zavedení turistické železniční dopravy na trati Rumburk - Krásná Lípa – Panský – Mikulášovice a propagace turistické autobusové linky národním parkem
 • prezentace regionu na výstavě v Evropském Parlamentu v Bruselu
 • vydání nových publikací – Zážitky v Českosaském Švýcarsku, Výletní jízdní řády, Katalog ubytovatelů, Průvodce expozicí DČŠ, Stínové obrázky z cest od H. Ch. Andersena a vytvoření fotobanky ve formě DVD
 • získání dotační podpory téměř 53 mil. Kč, které mají přímý dopad na rozvoj regionu
 • realizace 3 projektů zaměřených na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu

2011

 • oslava 10ti let od založení společnosti na zámku v Děčíně
 • dokončení oprav drobných sakrálních památek – opraveno 27 objektů ve 12 obcích
 • propagace turistické autobusové linky národním parkem a podpora turistické železniční dopravy na trati Rumburk - Krásná Lípa – Panský – Mikulášovice
 • umístění 75 informačních tabulí v jednotném designu ve třech jazykových mutacích na významných místech Českého Švýcarska
 • rozsáhlé marketingové kampaně na podporu rozvoje cestovního ruchu v Českém Švýcarsku v rámci projektů ROP Marketing v ČŠ a Cíl 3 TREND
 • spolupráce při organizaci 3. ročníku Parkmaratonu včetně kategorie sportovců s tělesným postižením (handbike)
 • rozsáhlá publikační činnost – Lidové památky ČŠ v německém jazyce, obrazový nástěnný kalendář, Turistický portrét ČŠ ve třech jazykových mutacích, Nejkrásnější památky ČSŠ, brožura ČŠ bezbariérové, mapa sakrálních památek aj.
 • ocenění CzechTourpropag – zvláštní cena poroty za propagační tiskoviny pro rodiny s dětmi s názvem „Za zážitky a tajemstvím Českého Švýcarska“
 • zahájení projektu na vytvoření 9 projektových dokumentací pro záměry 9 obcí v celkové hodnotě přes 4 mil. Kč

Sdílet