Půlstoletí

Podzimní putování mezi Sněžnou a Hrazeným

Nechci vám určitě vnucovat svá oblíbená místa na rozhraní Šluknovska a zadního Českého Švýcarska, slavná kdysi v době  předválečné turistiky. Máte-li na podzimní víkendy jiný program, tak dál nečtěte.

Maršovice a Bezděz

Milí přátelé, vracíme se po delší době k našim zastavením v nejkrásnějších místech českého severu. Bezděz nelze opominout.

Polevský hřeben

Milí přátelé nejsevernějších Čech, nyní ve vánočním čase Vám předkládám pár postřehů z krásných míst Lužických hor, jak jsem je zachytil někdy v roce 2008 (na dalekém Uralu, kdy jsem psaním vzpomínal na krásy vzdáleného českého severu) a dnes doplnil o trochu delší úvod.

Hranáč (Jiří Rak)

V roce 2007 jsem napsal náladovku o podzimu na severu. Je to moje vyznání Lužickým horám, zejména jejich západní části, kdysi nazývané Chřibským pohořím.

Jiří Rak - Kraj pod Vlčí horou

Po delší odmlce se vracím k vyprávěním o skvostných krajinách našeho severu. Zvláštní doba a nadcházející podzim dokreslují tu tesklivou atmosféru nepopsatelné krásy, jež nás štědře obklopuje i na starých cestách kolem Vlčí hory.