Zahájení turistické sezóny v Soutěskách a na Pravčické bráně

Zahájení turistické sezóny v Soutěskách a na Pravčické bráně

Jarní teploty značí, že turistická sezóny v Českém Švýcarsku hlasitě klepe na dveře! S ní je spojené také postupné otevírání přírodních pamětihodností.

Jednou z nich je také Divoká a Edmundova soutěska u obce Hřensko. Ty začínají svou sezónu již první dva dubnové víkendy, tj. 2.–3. 4. a 9.–10. 4., vždy od 9:00 do 18:00. Od 15. 4. pak bude otevřeno již každý den a to až do 6. 11. 

Upozorňujeme na uzavření žluté turistické stezky ve směru od horního konce přístaviště Divoké soutěsky směrem na Soorgrund. Důvodem uzavření je vysoké nebezpečí pádu smrkových souší a její neprůchodnost kvůli již spadlým stromům. 

Další památkou, která se návštěvníkům otevře po zimním spánku, je Pravčická brána. Ta své o něco menší brány otevře již 1. 4. a bude denně přístupné od 10:00 do 18:00.

Se začátkem letošní turistické sezóny je také úzce spojena akce “Otevření sezóny v Českém Švýcarsku a Lužických horách”, kterou pořádá OPS České Švýcarsko již 3. 4. 2022.