Workshop Udržitelná doprava v Českosaském Švýcarsku pro turismus i každodenní používání

Workshop Udržitelná doprava v Českosaském Švýcarsku pro turismus i každodenní používání

Jiří Rak, České Švýcarsko o.p.s.

Workshop na téma Udržitelná doprava v Českosaském Švýcarsku pro turismus i každodenní používání se konal ve čtvrtek 2. 6. 2022 v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě. Akci zajistily správy národních parků České a Saské Švýcarsko ve spolupráci s ČVÚT Praha a o.p.s. České Švýcarsko. 

Jednali jsme o nutnosti změn v organizaci dopravy a mobility v chráněných územích, kdy dochází k enormní zátěži nejfrekventovanějších turistických míst a situace začíná být neudržitelnou. Příspěvky hostů konstatovaly tutéž situaci v jejich regionech, ale nabídly i některá řešení. Zajímavé byly příspěvky a diskuse nad nimi: Systém dopravy v modelovém regionu Saské Švýcarsko (Andreas Tänzer, Landscape Future e.V.), Karta hosta v Saském Švýcarsku (Tino Richter, Tourismusverband Sächsische Schweiz), Systém veřejné dopravy v Českém Švýcarsku (Jakub Jeřábek, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, KÚÚK).

Naše obecně prospěšná společnost České Švýcarsko se zabývá jako jednou z klíčových věcí rozvojem turistické dopravy už od roku 2005 a za tuto dobu iniciovala řadu autobusových a vlakových linek, které předtím v regionu prakticky neexistovaly. 

Prezentaci s návrhy na zlepšení dopravy v chráněných územích a Českém Švýcarsku si můžete prohlédnout níže: 

Ve svém vystoupení jsem se tentokrát zaměřil na to, co je třeba změnit, aby dopravní infrastruktura v regionu Českého Švýcarska získala podobu odpovídající excelentní turistické destinaci, kterou náš region je (a to platí pro všechny turistické oblasti u nás, kde je NP nebo CHKO) :

Jakákoliv koncepce v tomto směru musí zohlednit následující principy:

  1. Do financování dopravy v chráněných územích se musí zapojit stát pomocí svých ministerstev (MD, MŽP, MMR) a musí tyto aktivity (spojené i s doprovodnou infrastrukturou) koordinovat a řídit.
  2. Kraje, národní parky, turistické organizace ani obce toto komplexně zajišťovat nemohou. Realizovat změny po částech je běh do ztracena a nikdy nebude dosaženo požadovaného efektu.
  3. V těchto územích je  nutno vybudovat dopravní terminály bus/vlak, příp. loď. Současný stav je nevyhovující. V Děčíně zcela nepřehledné, podobně Rumburk, Česká Kamenice, Hřensko-Schöna atd.
  4. Nepřehlednost v přestupních uzlech – neoznačené stanice směr Cíle v NP nebo CHKO, vše dohromady, nejasné. To se musí jasně nastavit a koordinovat.
  5. Nutno zajistit ve stanicích a zastávkách požadovanou kvalitu – estetické označníky nejlépe v logu NP, estetické čekárny odpovídající krajině NP, mobilní nebo jiná WC, informace o turistických cílech v okolí stanic. Mobilní toalety nutno vybudovat i na parkovištích a na cestách v místě, kde značené stezky opouštějí obec a vstupují do vlastního NP/CHKO.
  6. Případné budování záchytných parkovišť musí být napojeno na rychlé a časté shuttlebusy, které jsou financovány a zajišťovány mimo linky krajské dopravy.
  7. Je nutno zajistit, aby opravy silnic a kolejí neprobíhaly v nejvyšší sezoně, v níž jezdí turistické linky. Pak je to kontraproduktivní.
  8. Nepřehledné tarify – každý kraj má svůj tarif, resp. dopravci mají své tarify napříč kraji - většinou velmi vysoké ceny, nemožnost koupit najednou kombinovanou  jízdenku bus/vlak v rámci státu – přitom v některých krajích to je (ÚK). To se musí změnit.
  9. Nutný jednotný navigační systém – obsazenost parkovišť, odjezdy a zpoždění linek veřejné dopravy.

Pokud tyto věci nebudou jednotně nastaveny, koordinovány a financovány, nebude nikdy nastolen stav, který by měl odpovídat postavení udržitelného turismu v chráněných územích. Pokud toto strategie a koncepce řešit nebudou, nepřinesou nikdy požadovaný výsledek.

Je nutno jednat, ale nutno začít shora. Zespodu to dělat umíme. Efekt je však také jen částečný, protože nedisponujeme financemi. Rozumíme, že se jedná o miliardové sumy – musíme vědět, zda chceme kvalitu napříč regiony nebo ustavičné šolichání.

Vše je důkladně rozebráno v přiložené prezentaci, která odkazuje i na další možné zdroje financování (z projektů a dotací). Ty ovšem nenahrazují výše zmíněnou úlohu státu při financování.

Odkaz na online záznam z celé akce najdete ZDE.

Se zástupci Libereckého a Ústeckého kraje a saskými kolegy jsme jednali o nové příhraniční autobusové lince z Českého Švýcarska do Lužických a Žitavských hor. Společně hledáme cesty jak přeshraniční a mezikrajskou turistickou linku zařadit do běžného provozu.

Jiří Rak,

České Švýcarsko o.p.s.