Výluka autobusových linek z důvodu rekonstrukce vodovodu v Jetřichovicích - aktualizace

Výluka autobusových linek z důvodu rekonstrukce vodovodu v Jetřichovicích - aktualizace

V letošní sezóně dojde k omezení turistického autobusu linky 434 z důvodu rekonstrukce vodovodu v Jetřichovicích.

Chystaná rekonstrukce vodovodu v Jetřichovicích výrazně zasáhne do provozu na turistické lince v Českém Švýcarsku. Termín zahájení uzavírky je 21. 3. 2022 (tedy fakticky se poprvé dotkne v sobotu 2. 4. 2022) až do 30. 9. 2022.

Akce bude probíhat v několika etapách:

  • etapa 1: bude úplně uzavřen úsek od hostince Praha v Jetřichovicích ke konci obce směr Rynartice od 21. 3. Původní termín ukončení první etapy 24. 4. 2022 byl posunut až do 29. 5. 2022 (předběžně ostatní termíny zůstávají beze změn). Příslušné výlukové jízdní řády budou platné až do tohoto termínu.
  • etapa 2: bude úplně uzavřen úsek od křižovatky u hostince Praha ke konci obce směr Vysoká Lípa do 30. 6. 2022 – v této etapě bude umožněn průjezd BUS (a rezidentům)
  • etapa 3: bude úplně uzavřen stejný úsek jako v etapě 2 (uzavírka na Vysokou Lípu), ale bude se pracovat na částech, kdy nebude možný průjezd nikoho - od 1. 7. do 31. 8. 2022
  • etapa 4: finální úprava povrchů, maximálně omezení semafory - od 1. 9. do 30. 9. 2022

V praxi to bude znamenat vydání následujících opatření z hlediska dopravní obslužnosti:

Etapa 1 – bude fungovat stejný koncept jako při loňské opravě silnice do Rynartic, tj.:

Víkendová obsluha linky 434:

Linka 434 bude rozdělena na dvě větve: Děčín-Jetřichovice a Rynartice-Krásná Lípa. První větev zůstává bez časových posunů, druhá větev má mírně změněné časy, které umožní příjezd od Krásné Lípy do Chřibské s cestujícími pro přestup na linku 402 Varnsdorf-Děčín (linka 434 příjezd v sudou:30, linka 402 odjezd v sudou:33, opačný směr linka 402 příjezd v lichou:23, linka 434 odjezd v lichou:26).

Jízdní řád linky 434 ke stažení zde.

Linka 402 jede přes Huntířov, kde bude umožněn přestup na upravenou linku 436 do Jetřichovic a dále na Mezní Louku (ráno linka 402 příjezd v 9:01 a 11:01 a linka 434 odjezd v 9:06 a 11:06). Z Jetřichovic jsou vedeny spoje dále jako linka 434 na Mezní Louku v 9:40 a v 11:40. Na Mezní Louce je případný přestup na linku 438 směr Hřensko. Opačně odpoledne bude z Mezní Louky odjíždět linka 434 tak, aby vyčkala příjezdu od linky 438 od Hřenska, dále bude pokračovat z Jetřichovic jako linka 436 na přestup do Huntířova (příjezd linky 436 v 12:51, 14:51 a 16:51 a odjezdy linky 402 v 12:56, 14:56 a 16:56). Prodleva v Jetřichovicích se může zdát dlouhá, ale je způsobena z důvodu umožnění přestupu od Hřenska a také dílem pro zajištění stability linky, aby nedocházelo ke zpožděním a přestup v Huntířově byl jistý.

Jízdní řád linky 436 ke stažení zde.

Přestupy budou garantované s nastavenou čekací dobou.

Z důvodu stavebních prací v Jetřichovicích nebudou na obou linkách dočasně přepravovány jízdní kola.

Na obou linkách budou platit výlukové jízdní řády v období od 2. 4. do 24. 4. 2022.

Etapa 2 –  není potřeba vydávat žádné opatření

Etapa 3

Obsluha linkou 434:

Linka bude rozdělena na dvě větve: Děčín-Vysoká Lípa, hotel Lípa a Jetřichovice, host.-Krásná Lípa. První větev bude v provozu v hodinovém intervalu, druhá větev v dvouhodinovém intervalu. Bohužel nebude možnost vzájemného přestupu mezi oběma větvemi a úsek mezi Vysokou Lípou a Jetřichovicemi zůstane bez obsluhy. Jízdní řády budou vycházet z dnešního stavu a z dnešních časů.