Výjimky pro ubytovávání v době platnosti opatření proti šíření koronaviru

Výjimky pro ubytovávání v době platnosti opatření proti šíření koronaviru

Jan Šmíd, o.p.s. České Švýcarsko

Existují výjimky pro ubytovávání v současné době? ANO, přečtěte si jaké.

 

Poskytujete ubytovací služby a museli jste zavřít své provozy? Existuje několik výjimek z nařízení vlády k opatření proti šíření koronaviru. Sami jsme si to ověřili na lince MPSV, kde nám ochotně poradili s dotazy ohledně podnikání a operátorka nás zároveň odkázala na konkrétní webové stránky. Podrobnosti o výjimkách pro ubytovny, hotely a penziony se dočtete v našem článku.

 

Ubytovny, hotely, hostely smí mít otevřeno pouze pro pracující, tedy pro ty, kdo do vašeho místa dojíždí za prací. Rekreační ani soukromé účely nejsou přípustné. Ubytovávat nadále lze ve školských ubytovacích zařízení. Je také možné ubytovat cizince do doby opuštění území ČR. Ubytování cizinců v bytových domech, rodinných domech a stavbách pro rekreaci se zakazuje. To znamená, že ubytovací služby jsou zakázány, nicméně pokud ubytovací služba je zajišťována pro řemeslníky nebo pro podnikatelskou a nezbytnou aktivitu, je možné ubytování povolit (penzion, hotely, kempy). U stávajících ubytovaných neprodlužovat ubytování pro rekreační a soukromé potřeby a nepřijímat prozatím nové objednávky, tohoto charakteru.

 

Přesné znění z webu www.businessinfo.cz:

 

Ubytování - otevřeno SMÍ mít:

·ubytovny, hotely, hostely – pouze ubytování pro pracující, ne rekreace a soukromé účely

·školská ubytovací zařízení

·ubytování cizinců – pouze do doby opuštění území ČR. Ubytování cizinců v bytových domech, rodinných domech a stavbách pro rekreaci se zakazuje.

 

Otevřeno NESMÍ mít:

·lázeňská zařízení – nelze přijímat nové pacienty

 

Zde je odkaz na přehled odpovědí na nejčastější dotazy podnikatelů ohledně aktuálních opatření proti šíření koronaviru:

·Obchody s potravinami

·Obchody s nepotravinářským sortimentem

·Další služby

·Stravování

·Ubytování

 

DŮLEŽITÉ: Při všech současných aktivitách, jak už podnikatelských, tak i nepodnikatelských je třeba primárně a důrazně dodržovat Usnesení Vlády ČR ze dne 15. 3. 2020 č. 215, kde se mimo jiné zakazuje volný pohyb osob na území celé ČR s výjimkou cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti. Dále je zde také uvedeno, že mohou být konány pouze nezbytné cesty a pochůzky k obstarání základních životních potřeb. V kontextu výše uvedeného je proto nezbytné zvážit v zájmu ochrany veřejného zdraví, zda podnikatelská, respektive nepodnikatelská anebo jiná činnost/aktivita, kterou osoba vykonává, je za současných okolností, kdy je vyhlášen Nouzový stav ČR, zcela nezbytná.

 

Zajímavým zdrojem pro vaše případné otázky jsou tyto stránky, ze kterých jsme čerpali: https://www.businessinfo.cz/clanky/odpovedi-na-nejcastejsi-dotazy-podnikatelu-ohledne-aktualnich-opatreni-proti-sireni-koronaviru/#ubytovani  

 

Informační linka pro živnostníky a podnikatele: 224 854 444

(Jan Šmíd, o.p.s. České Švýcarsko)

České Švýcarsko