Vyhledávací studie cyklotrasy Česká Kamenice-Benešov nad Ploučnicí

Vyhledávací studie cyklotrasy Česká Kamenice-Benešov nad Ploučnicí

Máme za sebou druhé jednání projektu ,,Vyhledávací studie cyklotrasy Česká Kamenice-Benešov nad Ploučnicí", které se konalo v České Kamenici. Projekt koordinuje České Švýcarsko o.p.s. za podpory Ústeckého kraje.

Výsledkem jednání, jehož se účastnili starostové a zástupci obcí, projektanti firmy VANER Liberec, která ,,Vyhledávací studii" zpracovává, koordinátor cestovního ruchu z České středohoří o.p.s. a předseda cykloznačení KČT, je zpracování ,,Vyhledávací studie".

Ta nabídne 2-3 varianty možného vedení nové cyklotrasy. Bude rozhodnuto o nejlepší variantě z pohledu zajímavých cílů, atraktivity, celoroční sjízdnosti, výškového převýšení, ekonomického pohledu realizace a majetkoprávních vztahů vedení trasy. Nová cyklotrasa musí být ale pro turisty hlavně bezpečná a cestou mu nabídnout také občerstvení a možnost odpočinku.

Hlavním cílem projektu je propojení a napojení na stávající cyklotrasy i na ty, které jsou připravovány a plánovány. Jednou z variant je také napojení na již zrealizovanou cyklostezku 3121 z České Kamenice na Starou Olešku.

Firma VANER zpracuje vybrané varianty cyklotrasy do prosince 2022. Tyto budou předány Ústeckému kraji pro následná jednání o nejlepším návrhu, pro který bude v dalších fázích zpracována projektová dokumentace a následně realizace.

Děkujeme kolegům z České středohoří za cenné rady.

O vybrané variantě novém cyklotrasy Vás budeme informovat!