V okolí Šluknova jsou vyznačeny nové turistické trasy - pokračování

V okolí Šluknova jsou vyznačeny nové turistické trasy - pokračování

Klub českých turistů

Náš text navazuje na předchozí příspěvek a je pokračováním popisu nových turistických tras. Tentokrát vás pozveme na pokračování žluté trasy, ale směrem na sever od Šluknova.

Opět náš okruh začneme na náměstí u centrálního směrovníku.

Z náměstí jdeme po žluté, směrovka ukazuje konečný cíl žluté trasy na třetím řádku Aleje Přátelství. První značka nás vede přes přechod pro chodce a potom směřujeme k zámku. Projdeme zámeckou bránou, kolem zámku, zámeckým parkem a dolní zámeckou bránou k Pivovarského rybníku. Zde jsme při tvorbě a návrhu tras řešili, zda jít zámeckým areálem, když se zámecké brány na noc zavírají. Společně s městem jsme se dohodli, že turisté chodí převážně ve dne a bylo by škoda zámek a park z trasy vynechat. Dále nás značení vede Zeyerovou ulicí, projdeme pod železnicí a směřujeme směrem k severovýchodu až k rybníkům na Harrachově. Z trasy jsou výhledy na Šluknov a také nás zaujme zajímavě posazený kostel v Království, který tvoří jakousi dominantu. Zde se trasa mírně stáčí, obchází rybníky, projde lesem až do míst, kde se setká se zelenou z Královky. To je přibližně v místech zaniklé osady Fösterei. Značka nás vede stále k severovýchodu až do míst kontaktu se státní hranicí. Dále se stáčí směrem východním, až nás dovede na Fukovskou silnici do místa zvaného Fukovská brána (pozn.: dřevěné posezení vybízí k odpočinku či občerstvení). Zde jsou umístěny turistické směrovky a jedna (s bezbarvým hrotem) ukazuje cíl Fukov – zaniklá obec 2 km. My ale pokračujeme po žluté značce s naším cílem Aleje Přátelství. Tam nás značka vede nejprve po Fukovské silnici směrem k jihu a závěr žluté trasy je příjemná polní cesta, která míjí chráněnou lípu srdčitou. Dorazili jsme na křižovatku s modrou, kde naše nová žlutá trasa končí. Je to v místě zvaném Aleje Přátelství. Setkávají se zde dvě aleje, lipová a dubová, národní stromy Čechů a Němců.

Pokud chceme dokončit okruh do Šluknova, musíme pokračovat po modré přes Království. Na opačnou stranu směřuje modrá ve směru Jiříkov kolem Jitrovníku. To by také bylo možné a do Šluknova dojet zpět autobusem. My ale dokončíme okružní trasu pěšky. Nejprve nás modrá dovede k mystickému místu křížové cesty. Dále místními uličkami v Království kolem Rožanského potoka a potom kolem nádraží Šluknov, mimochodem nově opraveného, až do našeho cíle na šluknovské náměstí. Celý okruh má 10 km.

Ještě přidám příhodu při značkování této trasy. Než se trasa vyznačkuje musí se připravit, prořezat náletové dřeviny okolo stromů na které přijde namalovat značka. To dá dost práce a značkař se takto na trasu vrací několikrát, a v tom je ta naše příhoda.

Dle sdělení značkaře:

Když jsem si trasu procházel tak na mě vystartoval docela velký pes, docela jsem se zadýchal, než se mi ho podařilo zkrotit a potom jsem se ho nemohl zbavit. Šel se mnou z Království až k Toposu a tam mě od něj osvobodila paní z Království, která ho znala a odvedla zpět domů. Když jsem tam šel podruhé, tak na mě vyběhl znovu, to už jsme byli kamarádi a šel se mnou zase až do Šluknova. Lítal ale pořád po silnici sem a tam a já měl strach, aby ho nepřejelo auto. Tak jsem ho zase u Toposu zadržel a zavolal jsem MP, která si ho odvezla. Asi to pomohlo, protože když jsem následně tu trasu značil v místě, kde je pes doma, byl už přivázaný, ale, možná i přátelsky, na mně štěkal.“

Návštěvníkům Šluknova, ale i místním obyvatelům v této době, přejeme příjemné putování po nových trasách!

Václav Nič, předseda krajské komise značení, KČT Ústecká oblast

Miroslav Vyčítal, vedoucí značkař značkařského obvodu Děčín