V době od 25.7. do 5.8. bude otevírací doba v edmundově soutěsce ve všední dny posunuta na 11. hodinu

V době od 25.7. do 5.8. bude otevírací doba v edmundově soutěsce ve všední dny posunuta na 11. hodinu

Správa Národního parku České Švýcarsko

Důležitá informace pro návštěvníky soutěsek - PŘECHODNÁ ZMĚNA PROVOZNÍCH HODIN V EDMUNDOVĚ SOUTĚSCE.

Od 25. 07. do 05. 08. 2022 se otevírací doba v Edmundově soutěsce ve všední dny posouvá na 11. hodinu. Víkend je bez omezení a běží beze změny.

Doporučujeme Váš výlet v této době začít výstupem na Pravčickou bránu nebo na Mezní Louce. Důvodem omezení je odstraňování nebezpečných stromů v Edmundově soutěsce nad plavební dráhou.

Shrnutí otevírací v době od 25.07. do 05.08. 2022:
pondělí - pátek 11.00 - 18.00 hod.
sobota + neděle 09.00 - 18,00 hod.

Dle informací od obce Hřensko bufet u horního přístaviště zůstává v provozu beze změn (lze tedy přijít do bufetu od Mezní Louky/Mezné již ráno a zde počkat na 11. hodinu na zahájení provozu lodiček).

I nadále platí omezení v Divoké soutěsce: lodičky jezdí bez zastávky pouze tam a zpět. Cesta po modré přes rokli Soorgrund na Mezní Louku je dočasně uzavřena.
Podrobnosti na https://www.hrensko.cz/inpage/informace/ a na na www.npcs.cz/bezpecnost

Další omezení na území národního parku: 

  • Aktuálně je dokončováno kácení rizikových stromů u turistické trasy od Třech pramenů k Pravčické bráně; práce probíhají v brzkých ranních hodinách, a nemají tedy žádný dopad na průchodnost cesty pro návštěvníky
  • V pondělí 25. července začne odstraňování nebezpečných stromů v Edmundově soutěsce nad plavební dráhou. Tyto zásahy budou také probíhat v ranních hodinách, nicméně s ohledem na náročnost prováděných prací ve svažitém terénu bylo nezbytné posunout ve všední dny otevírací dobu Edmundovy soutěsky na 11. hodinu. O víkendech bude zachován standardní režim, tj. lodičky budou jezdit normálně od 9 hodin. 
  • Od středy 27. července bude probíhat bezpečnostní těžba podél cyklotrasy č. 3030 z Tokáně k České silnici (Táborový důl). Po dobu probíhajícího zásahu (předpokládá se cca 1 měsíc) bude v terénu vyznačena náhradní objízdná trasa přes Pohovku (viz mapa).
  • S ohledem na extrémní riziko pádu stromů bude v nejbližších dnech dočasně uzavřena část stávající TZT z Hlubokého dolu směrem na Mezní Louku (viz mapa). Návštěvníci budou přesměrováni na souběžnou červenou TZT.
  • Zároveň dojde v nejbližších dnech k dočasnému sejmutí značení zelené TZT v Hlubokém dole a k dočasnému zrušení souběžně vedené cyklotrasy ve stejném úseku (viz mapa).
  • Nadále platí zákaz vstupu na již dříve uzavřené úseku, tj. na žlutou TZT do Divoké soutěsky (Soorgrund) a modré TZT v prostoru Panenská jedle – Černá brána – Hadí pramen – Hřebcový důl.

Závěrem dvě pozitivní informace:

Byla dokončena rekonstrukce přístupu na skalní hrad Šaunštejn a v zážitkovém areálu Rysí stezka na Mezní Louce byla dokončena nová lávka nad vývraty. Obě stavby jsou již zkolaudovány a je možné je tedy oficiálně využívat.