Uzavření Edmundovy a Divoké soutěsky do poloviny dubna

Uzavření Edmundovy a Divoké soutěsky do poloviny dubna

České Švýcarsko o.p.s.

V současnosti jsou z důvodu kůrovcové kalamity až do poloviny dubna uzavřeny všechny přístupové cesty do soutěsek Kamenice, tj. od Hřenska, Mezné, Hájenek i Soorgrundem od Vysoké Lípy a mezní Louky. V těsné blízkosti koryta řeky obou soutěsek, které patří do klidové zóny, je kolem tisícovky odumřelých smrků, z nichž třetina nejvíce nebezpečných stromů má být do začátku sezóny odstraněna.

Na poradním sboru Destinačního fondu Českého Švýcarska v polovině ledna jsme obdrželi informaci od zástupců Správy Národního parku České Švýcarsko, že je velká snaha odstranit nebezpečí tak, aby od poloviny dubna mohly být soutěsky i obě plavby na sezonu zpřístupněny. Ve věci se výrazně angažuje starosta Hřenska pan Pánek, který Správě nabídl pomoc při odstraňování stromů z koryta řeky Kamenice. Do případu je zapojen i ministr životního prostředí pan Brabec. Zapojení uvedených subjektů dává naději, že i v letošní sezoně se do soutěsek budeme moci podívat. Všem patří velký dík za aktivní přístup. I tak ale zřejmě nebude uvolněn oblíbený přístup z Mezní Louky do Divoké soutěsky od východu. Divoká soutěska bude zřejmě přístupná jen ze směru od Edmundovy soutěsky/Mezního můstku s obousměrnou plavbou na lodičkách a stejnou cestou zpět na Mezní můstek. Určitá omezení provozu soutěsek se předpokládají během silného větru.

Upozorňujeme, že je stále neprůchodná červená turistická cesta z Mezní Louky k Malé Pravčické bráně. Turisté mohou využít alternativní přístup z Mezní Louky po zelené nebo žluté značce v kombinaci s cyklostezkou nebo částečně po silnici. Od září 2019 je uzavřena je vyhlídka na Mariině skále z důvodu rekonstrukce altánu na skalním ostrohu. Dle informací Správy NP by měla být stavba dokončena do konce února v závislosti na vývoji počasí. Během hlavní sezóny nebude přístupný skalní hrad Šaunštejn z důvodu rekonstrukce přístupových cest a plošin. Při pohybu v lesních úsecích dbejte zvýšené opatrnosti z důvodu zvýšeného rizika pádu odumřelých stromů.

Uvedené informace jsou s možností výhrady, neboť situace se může kdykoliv změnit v souvislosti s vývojem počasí a stavem odumřelých stromů. Aktuální informace o možných uzavírkách najdete na stránkách Správy NP, v aktualitách na www.ceskesvycarsko.cz a v pravidelném informačním servisu. Prosíme návštěvníky i aktéry cestovního ruchu o trpělivost a dodržování nutných uzavírek.

"O.p.s. České Švýcarsko situaci dlouhodobě sleduje a jedná s dotčenými zástupci ochrany přírody, obcí i aktéry cestovního ruchu. V případě uzavření části turistických cest z důvodu nebezpečí pádu stromů nebo těžby kůrovcového dřeva doporučujeme využít alternativní výlety a širokou nabídku dalších cílů, které nabízí destinace České Švýcarsko. Nadále je i v zimním období přístupná Pravčická brána od Hřenska přes Tři prameny nebo po Gabrielině stezce z Mezní louky. Další tipy na výlety v Českém Švýcarsku s ohledem na aktuální vládní opatření najdou návštěvníci na našich webových stránkách, pravidelném informačním servisu a uvedených odkazech", doplnil Jan Šmíd, ředitel obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko.