Uzávěra silnice Jetřichovice - Rynartice

Uzávěra silnice Jetřichovice - Rynartice

Magistrát města Děčín, Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad - oddělení silničního správního a dopravního úřadu sdělují, že od 6. 4. do 15. 6. 2021 dojde k přechodné úpravě provozu na silnici III/25861 Jetřichovice - Rynartice z důvodu oprav dešťové kanalizace. Podrobnosti zde.

V uvedeném termínu bude silnice uzavřena.

Dojde k úpravě provozu turistické autobusové linky 434 Krásná Lípa – Jetřichovice – Děčín.

Linka pojede poprvé o velikonocích 2.- 5. dubna denně dle běžných jízdních řádů (viz např. IDOS) v celé trati.

Od 6. 4. do 15. 6. 2021 bude výluka s uzavřením silnice Rynartice-Jetřichovice – tj. pro linku 434 poprvé v sobotu 10.4. (bus jezdí v dubnu a květnu jen o víkendech). Linka 434 bude rozdělena na dvě větve: Děčín-Jetřichovice a Rynartice-Krásná Lípa.

První větev zůstává bez časových posunů, druhá větev má mírně změněné časy, které umožní:

1. - příjezd od Krásné Lípy do Chřibské s cestujícími pro přestup

2. - na linku 402 Varnsdorf-Děčín (linka 434 příjezd v sudou: 30, linka 402 odjezd v sudou: 33, opačný směr do KL linka 402 příjezd v lichou: 23, linka 434 odjezd v lichou: 26).

3. - linka 402 jede přes Huntířov, kde bude umožněn přestup na linku 436 do Jetřichovic a dále na Mezní Louku (ráno linka 402 příjezd v 9:01 a 11:01 a linka 434 odjezd v 9:06 a 11:06). Z Jetřichovic jsou vedeny spoje dále na Mezní Louku v 9:40 a v 11:40. Na Mezní Louce je případný přestup na linku 438 směr Hřensko.

4. - opačně odpoledne bude z Mezní Louky odjíždět linka tak, aby vyčkala příjezdu od linky 438 od Hřenska, dále bude pokračovat z Jetřichovic na přestup do Huntířova (příjezd v 12:51, 14:51 a 16:51 a odjezdy linky 402 v 12:56, 14:56 a 16:56). Prodleva v Jetřichovicích se může zdát dlouhá, ale je způsobena z důvodu umožnění přestupu od Hřenska a také pro zajištění stability linky, aby nedocházelo ke zpožděním a přestup v Huntířově byl jistý.

Období 31.5. – 15. 6. 2021 jen ve všední dny

(neboť od roku 2020 jsme zajistili provoz turistického autobusu ve všední dny v období od června do září, a tak to zůstává i letos):

Spoje linky 434 vedené od Děčína a opačně  vedeny pouze do Jetřichovic a dále do České Kamenice vždy tak, aby zde byl uskutečněn přestup na linku 402 do Chřibské a Vdf - ráno příjezd linky 402 v 9:47 a v 11:47 a zpětný odjezd linky 434 přes Jetřichovice do Děčína v 9:49 a v 11:49; odpoledne příjezd linky 434 v 17:10 a odjezd linky 402 v 17:15. Úsek Rynartice-Krásná Lípa linka 434 ve všední dny mezi obsluhovat nebude.

Výlukové jízdní řády ke stažení:

434

436

402