Úkolu vytvořit atraktivní expozici Českého Švýcarska se zhostily 3 týmy architektů a designérů v soutěži pořádané Czechdesign

Úkolu vytvořit atraktivní expozici Českého Švýcarska se zhostily 3 týmy architektů a designérů v soutěži pořádané Czechdesign

Tři multioborové týmy architektů a designérů, jedno komplexní zadání a atraktivní výzva vytvořit moderní a interaktivní expozici pro jednu z nejvýznamnějších českých turistických destinací. Dům Českého Švýcarska v Krásné Lípě projde proměnou pod taktovkou Studia COSMO, které vzešlo vítězně z unikátní soutěže pořádané organizací Czechdesign. Tři nejlepší návrhy můžete shlédnou během prázdnin v Domě Českého Švýcarska. 

Návštěvnické a vzdělávací centrum regionu sídlí v Krásné Lípě a provozuje jej České Švýcarsko, o.p.s. Společnost se ve spolupráci s městem rozhodla stávající expozici přetvořit a vytvořit z ní turistický magnet, který posílí atraktivitu celé oblasti. Na řešení nové expozice byla uspořádána organizací Czechdesign profesionální soutěž, ve které se utkaly multioborové týmy složené z architektů, designérů a dalších odborníků na tvorbu výstavních expozic. 

Cesta k úspěšné organizaci soutěže na interaktivní výstavní expozici je o stupeň složitější než u standardní architektonické soutěže, jelikož si žádá zapojení řady odborníků z různých profesí. Proto pro nás bylo velmi milým, až nečekaným překvapením množství obdržených kvalitních portfolií. Přihlásilo se 23 uchazečů – takový zájem jsme v případě takto komplexního zadání opravdu nečekali,“ komentuje k průběhu soutěže Jana Vinšová, ředitelka Czechdesignu.

Prvním úkolem poroty, složené z nezávislých odborníků a zástupců zadavatele, bylo z celkového počtu přihlášených doporučit zadavateli tři týmy, které budou vyzvány ke zpracování soutěžních návrhů.

Po nelehkém rozhodování byly vyzvány tyto týmy:

  • architektonický ateliér Studio COSMO společně se specialisty na audiovizuální tvorbu KNOW HOW Solutions (KHS) a Sdružením pro interpretaci místního dědictví České republiky (SIMID),
  • tým designérů z Qubus spolu s Petr Stolín Architekt, Oficinou a Jakubem Jansou,
  • studio JinJan zastoupené dvojicí architektů Jindřichem Ráftlem a Janem Tůmou.

Úkolem soutěžících bylo navrhnout ideově-technologický koncept nové expozice s přesahem do veřejného prostoru. Nová expozice by měla návštěvníkům pomocí současných interaktivních metod zprostředkovat zážitky z návštěvy skrze nevšední vyprávění příběhů přírody, kulturní krajiny a lidí z Českého Švýcarska. 

Všechny tři týmy přistoupily k soutěži velmi zodpovědně a promítly do vize nové expozice svůj specifický rukopis. Porota ze tří odlišných přístupů, které jsou detailněji představeny dále, ocenila 1. místem návrh týmu Studia COSMO, na 2. místě se umístil tým Qubus a spol. a na 3. místě návrh týmu JinJan.

„​​Předložené návrhy potvrdily záměr poroty při výběru uchazečů do užšího kola, totiž široký záběr a různorodost přístupů k řešení. Navazující dvoukolový workshop splnil očekávání a navedl účastníky k přesvědčivým výsledkům jejich práce, které pokrývají potřeby zadavatele a nabízejí nápaditá, konstruktivní řešení úkolu. Obzvlášť pak oceňuji zapojení interpretační roviny při řešení obsahu expozice u prvního oceněného týmu,“ doplňuje Bronislav Stratil, předseda poroty.

1. místo: Studio COSMO + KHS + SIMID

Porotu složenou z odborníků a zástupců zadavatele nejvíce zaujal návrh Studia COSMO a spolupracovníků s konceptem Magická krajina plná příběhů, který má svým divadelním pojetím návštěvníka doslova pohltit.

Tři pilíře výstavy navrhujeme prezentovat skrze symboly, výrazné prostory, komponovaný zážitek návštěvníka, který si České Švýcarsko zapamatuje jako magický kraj plný zajímavých příběhů a lidí. Průchod expozicí je rozdělen do několika atmosfér, které v návštěvníkovi vyvolají úžas nad prastarou krajinou, motivaci k objevení zajímavých cest v území a respekt k pracovitým a inspirativním lidem, kteří v krajině působili a působí,“ popisují autoři ze Studia COSMO.

Vítězný koncept dělí expozici do několika částí a v každé z nich návštěvník prochází jinou atmosférou. Úvod do expozice tvoří Krajina zrozená z moře, která připomíná skalní náměstí a kde se návštěvníci seznámí s historií krajiny a její rozmanitostí.

Krajina jako kolébka turistiky je koncipována jako série zastávek, skrze které návštěvník hledá svou vlastní cestu, po které jej vede zvolený průvodce. Na návštěvníka po celou dobu působí multisenzorická zkušenost, ale i identifikace s průvodcem a jeho jedinečným příběhem.

Krajina tradice, řemesel a hledání identity má jako symbol podstávkový dům, symbol spojení dvou národů Čechů a Němců.

Krajina inspirace je koncipována jako univerzální prostor pro setkávání, projekce nebo výstavy.

Expozice proniká i do veřejného prostoru. Autoři do okolí umístili herní prvek, altán, orientační totem nebo molo na blízkém rybníce.

Exteriérové zásahy navrhujeme skrze body na pomyslné cestě. Navržené zásahy tvoří jeden celek designem i vztahem k vnitřní expozici a rozšiřují tak její vliv až do veřejného prostoru,“ doplňují autoři. 

Porota soutěže ocenila, že autorský tým pojal jednotlivé části expozice jako kulisy, a tak se z expozice podařilo udělat divadlo s pohlcujícím zážitkem. Scénografie a jednotlivé mikrosvěty jsou navrženy na míru cílové skupině.

Týmu se podařilo přistoupit k tématu odborně a s pokorou, zachovat informační hodnotu, ale návštěvníka nezahltit a intuitivně jej provést celou expozicí. Exteriérové prvky odrážejí náplň expozice a vybízejí návštěvníky i místní trávit volný čas v okolí.

Vítězný tým nyní během několika měsíců dopracuje koncept do podoby libreta a architektonické studie. Ještě na konci roku chceme začít s městem pracovat na prováděcí dokumentaci, abychom měli projekt připravený na rok 2023 do prvních výzev nových operačních programů. Pokud mám být optimista, mohli bychom do dvou až tří let začít stavět novou expozici,“ komentuje Jan Šmíd, ředitel společnosti České Švýcarsko, o. p. s. 

2. místo: Qubus + Petr Stolín architekt + Oficina + Jakub Jansa

Tým složený z velkých jmen a odborníků přišel s řešením, které má umocnit prostorový zážitek skrze přehledné, otevřené a poutavé propojení expozice, vstupního podlaží a suterénu stavby.

Futuristickým vzezřením s nápadně barevnou úpravou všech prvků expozice reagujeme na jednoduchý, přičemž však stěžejní prvek konceptu – vše je záměrně artificiální, aktivizační, nápadně barevné, a tedy v opozici s reálným cestovatelským zážitkem, s realitou neokázalých míst, vyhlídek a malebné krajiny,“ komentují autoři.

Úvodu dominuje multifunkční plocha, tzv. náměstí, která má potenciál širokého využití v rámci instituce, komunity nebo i města. Velkorysost architektonického řešení dále podtrhuje nové propojení prostor přízemí a suterénu pomocí přímého schodiště s možností využít celou přilehlou stěnu jako promítací plochu, která propojuje obě úrovně také formou digitální projekce mikro a makro fotografií.

Do exteriéru tým umístil drobnou architektonickou intervenci v podobě výklenku na barevně sjednocené fasádě domu s LED obrazovkou, skrze níž je veřejnosti komunikována činnost instituce a obsah samotné expozice. Prostranství je doplněno o mobiliář a textový blok s názvem instituce v patě veřejné komunikace.

Porota na návrhu ocenila velkorysý a vizionářský přístup k tématu i koncept uměleckých intervencí, v rámci kterých by prostřednictvím rezidencí byli umělci zodpovědní za obměnu programu. Architektonické řešení by prostoru prospělo, zdařilá úprava fasády a stěna na náměstí by mohla propojovat expozici s aktivitami města a mohla by se stát novým středobodem náměstí. 

3. místo: JinJan

Autoři ze studia JinJan se ve svém návrhu opřeli o ideu příběhu vztahu člověka a krajiny a navrhli prostor rozdělit do dvou hlavních částí, z nichž každá je umístěna v jednom podlaží a popisuje vztah člověka a krajiny rozdílným způsobem. V úrovni přízemí se rozprostírá tajuplná krajina objevů, které dominuje stylizovaná krajina inspirovaná místní morfologií. V suterénu je pak situována vrstevnatá krajina příběhů, která odhaluje časoprostorové souvislosti krajiny Českého Švýcarska.

Propojení času a prostoru v expozici ukotvuje místní unikátní příběhy. Jejich odvyprávěním získá návštěvník vhled do lokálního kontextu, který byl formován zdejším vztahem krajiny a člověka,“ komentují autoři.

V exteriéru si autoři pohráli s označením budovy a vytvořili nové logo nad hlavní vstup, které by přes den fungovalo jako chromatické sluneční hodiny, přes noc by bylo podsvíceno chromatickým gradientem.

Porota na návrhu ocenila jeho jednoduchost a absenci složitých imerzních technologií. Kladně bylo hodnoceno řešení vstupního podlaží, které je přehledné a otevřené, i práce s denním světlem ve vstupním podlaží. Nápaditě autoři pojali úpravu finální vrstvy podlahy v suterénním podlaží. 

O soutěži

Soutěž proběhla v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů, a to formou soutěžního workshopu s parametry užší jednofázové projektové soutěže.

Závislou část poroty tvořil Jan Kolář (starosta města Krásná Lípa) a Jan Šmíd (ředitel společnosti České Švýcarsko, o.p.s.). V nezávislé části poroty zasedli architekt Bronislav Stratil (Roháč Stratil), kurátorka a scenáristka Kateřina Knappová (Aniděti) a architekt Martin Rusina (Rusina Frei architekti).

Náš Dům Českého Švýcarska, ale i celý region, si po letech obnovu expozice určitě zaslouží. To, že jsme organizaci profesionální architektonické soutěže svěřili společnosti Czechdesign, bylo základním předpokladem následného velkého zájmu architektonické a designérské veřejnosti, úspěšného průběhu a skvělých výsledků v jejím závěru. Celý precizně řízený proces byl pro nás v mnoha směrech obohacující a z finálních návrhů jsme nadšeni,“ doplňuje Jan Kolář, starosta města Krásná Lípa.

Tři vítězné návrhy jsou ke shlédnutí během letních prázdnin v informačním centru v Domě Českého Švýcarska. Město Krásná Lípa bude na realizaci nové podoby interaktivní expozice hledat vhodné dotační prostředky z národních či evropských zdrojů v průběhu let 2023–2025.