Tisková zpráva ÚK - Kraj dlouhodobě podporuje kvalitní dopravu V ČŠ

Tisková zpráva ÚK - Kraj dlouhodobě podporuje kvalitní dopravu V ČŠ

Jan Šmíd
Tisková zpráva ÚK

ÚSTECKÝ KRAJ DLOUHODOBĚ PODPORUJE KVALITNÍ DOPRAVU V ČESKÉM ŠVÝCARSKU


(13. listopadu2023) - Ústecký kraj v průběhu posledních let významně přispěl ke zkvalitnění veřejné dopravy v destinaci České Švýcarsko, a to v úzké spolupráci s obecně prospěšnou společností České Švýcarsko a za podpory Správy NP České Švýcarsko. Veřejná doprava se v průběhu let v tomto turisticky velmi navštěvovaném regionu výrazně zlepšila. Tím se přispělo k rozvoji udržitelného cestovního ruchu i v nejcennějších částech Českého Švýcarska včetně samotného národního parku.

„Nabídky veřejné dopravy DÚK v oblasti Českého Švýcarska se snaží roky reagovat na situaci, kdy cestování autem do Českého Švýcarska není ani praktické, ani rozumné. Veřejnou dopravu zde připravujeme tak, aby její využití pro výlety bylo co nejpohodlnější a nejdostupnější. Dostatek linek poblíž atraktivních míst, krátké intervaly a zajímavé tarifní nabídky i pro rodiny s dětmi, tak se dnes dá navštěvovat České Švýcarsko“, uvedl radní pro dopravu Marek Hrabáč.

Hlavní autobusová linka oblasti 434

Páteří turistické dopravy v národním parku je autobusová linka 434, která v letech 2006-2007 začínala jako spojnice Děčína s Jetřichovicemi přes Hřensko. Postupně byl na lince přidán také úsek z Jetřichovic přes Chřibskou, Doubici a Kyjov do Krásné Lípy, a to v původní podobě v počtu 4 párů od května do září v sobotu, neděle a státní svátky a v době letních prázdnin také v pracovních dnech. Se zavedením integrovaného dopravního systému DÚK vznikla nově i možnost přepravy jízdních kol, a také zároveň byla prodloužena turistická sezóna o duben a říjen. v roce 2016 došlo k rozšíření o další dva páry. Toto navýšení se opakovalo také ještě v roce 2019, což vyústilo např. až v hodinový interval v nejexponovanějších částech roku. Velký přelom pak nastal od sezóny 2020. v tomto roce byla zavedena nová linka 438 v trase Děčín - Hřensko - Mezní Louka - Mezná. Prokladem mezi linkami 434 a 438 vznikl v nejvyužívanější relaci Děčín - Hřensko - Mezní Louka hodinový interval, v sezóně a o letních prázdnin byl snížen až na půlhodinový.

Přívoz v Hřensku součástí systému Dopravy Ústeckého kraje

Od prosince 2021 byla po dlouholetém úsilí DÚK a o.p.s. České Švýcarsko dotažena spolupráce se saským provozovatelem přívozu, spol. RVSOE a na přívozu Schöna - Hřensko začaly platit jízdenky DÚK. Díky tomu je Hřensko dosažitelné i vlakem přes německou zastávku Schöna pohodlně na jednu jízdenku DÚK. Cestující tak nemusí při cestě například z Děčína nebo Rumburku do Hřenska a na Pravčickou bránu hledat eura na přívoz. Na jednu jízdenku DÚK využijí vlak, autobus i přívoz.

Požár v roce 2022 a doprava zdarma pro ubytované

Zásadním zlomem pro region se stal obrovský požár v červenci 2022. I přes tuto komplikaci byla veřejná doprava v oblasti zachována pro místní obyvatele a turisty, byť v omezené míře. V období po požáru Ústecký kraj podpořil restart turismu prostřednictvím úspěšného projektu ubytovacích voucherů. Spolu s poukázkami na ubytování mohli návštěvníci využít dopravu zdarma na území celého Ústeckého kraje. To vše prostřednictvím tzv. DÚKpasu a aplikace DÚKapka. Jedinou podmínkou byl pobyt na dvě a více nocí v destinaci České Švýcarsko. Na jaře 2023 bylo rozhodnuto, že tato nabídka platí i nadále až do odvolání. „Ústecký kraj dlouhodobě podporuje destinační management v Českém Švýcarsku i dalších turistických destinacích. Po kůrovcové kalamitě a zejména po ničivém požáru se Rada i Zastupitelstvo Ústeckého kraje jednoznačně shodly na masivní podpoře postiženému regionu. Pobyty našich škol za 10 milionů, ubytovací vouchery za 5 milionů, Hřebenovka s udržitelným cestovním ruchem, shuttle busy, které objíždějí požárem poničené oblasti, celostátně oceněná kampaň „Chybí nám tu lidi“ a mnoho dalších aktivit nakonec opravdu významně přispěly k restartu regionu, který byl dlouho opomíjen. Všechno zlé je k něčemu dobré, například doprava zdarma v rámci DÚK pro ubytované v postižené oblasti se může stát základem pro kombinovanou turistickou kartu, jak ji známe ze západní Evropy. Ačkoli ještě není úplně vyhráno, děkujeme všem, kteří pomohli!“ říká náměstek hejtmana Jiří Řehák.

Současně se během listopadu 2022 rozšířil provoz na lince 434 na celoroční, a to v četnosti tří párů v zimním období listopad-březen. „Provoz této páteřní linky během celého roku výrazně pomáhá pohybu turistů po Českém Švýcarsku a rozložení sezony na celý rok. Linka obslouží hlavní cíle mezi Děčínem a Krásnou Lípou, jako jsou Divoká soutěska, Pravčická brána, Jetřichovické vyhlídky nebo Kyjovské údolí. Autobus téměř kopíruje trasu dálkové Hřebenovky, takže ji mohou pěší turisté využít pro přiblížení na začátek či konec putování“, dodává Jan Šmíd, ředitel o.p.s. České Švýcarsko.

Posledním významným počinem v autobusové dopravě byl na jaře 2023 vznik kyvadlové linky 441 Mezná - Hřensko - Janov, tzv. shuttle s provozem v sezóně o víkendech, v červenci a srpnu denně. Linka spojuje obě nástupní místa do Divoké soutěsky s Hřenskem a nástupem na Pravčickou bránu. Toto je výhodné právě nyní, kdy je Edmundova soutěska po požáru nepřístupná.

Železnice jako kapacitní doprava po obvodu NP České a Saské Švýcarsko a Lužickými horami

Nezastupitelnou roli v dopravě v Českém Švýcarsku hraje také železniční trať 083/084, po níž jezdí vlaky linky U28 „Dráhy národního parku“, jejíž provoz byl zahájen v roce 2014 díky nově zprovozněnému přechodu Dolní Poustevna - Sebnitz. Okruh Dráhy národního parku (Nationalparkbahn) Děčín - Jedlová - Rumburk - Bad Schandau - Děčín je doplněn turistickými víkendovými vlaky Děčín - Mikulášovice, Praha - Mikulášovice (Lužickohorský rychlík) a Liberec - Mikulášovice. Nově od roku 2024 bude oblast pomezí Českého Švýcarska a Lužických hor obsluhována i víkendovým turistickým spojením Varnsdorf - Jedlová.

„Turistický provoz na těchto tratích, jež měly být posupně utlumovány, a jejich marketingová podpora u nás i v Německu jsou výsledkem již šestnáctileté spolupráce s oddělením dopravní obslužnosti krajského úřadu, které naslouchá požadavkům destinačního managementu na vylepšování turistických spojů v regionu národního parku. Zároveň společně podporujeme spoje do odlehlejších míst, abychom návštěvnost rozložili i k méně známým cílům. Tato spolupráce krajská samospráva - destinační management - národní park - partneři na saské straně nemá svým rozsahem v Česku ani přeshraničně obdobu", uzavírá Jiří Rak, expert na dopravu a přeshraniční spolupráci v České Švýcarsko o.p.s.


Kontakt pro média Jan Šmíd Ředitel České Švýcarsko o.p.s. tel:
+420  777 819 184
e-mail:
jan.smid
@ceskesvycarsko.cz
O Českém Švýcarsku o.p.s.

Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko je státem certifikovanou destinační agenturou, která již dvě desetiletí zajišťuje rozvoj regionu, pečuje o udržitelný cestovní ruch, environmentální vzdělávání, rozvoj turistické infrastruktury, dopravy a destinační management. Společnost sdružuje v rámci Destinačního fondu na 100 aktérů z řad podnikatelů ve službách, obcí, neziskových a rozvojových organizací. Za dvacet let existence se svou činností zasloužila o rozšíření sítě turistických cest a informačních tabulí, vznik řady nových linek včetně napojení na Liberecký kraj a Sasko, dále o rozvoj přeshraniční spolupráce, vzdělávání asi 9500 dětí v rámci environmentálních programů, vznik řady známých produktů cestovního ruchu jako Křinická cyklostezka, Hřebenovka nebo Dráha národního parku, certifikaci regionálních produktů, systém školení průvodců a pracovníků informačních center nebo vznik stálé expozice o přírodě národního parku v Domě Českého Švýcarska.