Tisková zpráva: Dopad požáru na turismus v ČŠ

Tisková zpráva: Dopad požáru na turismus v ČŠ

Jan Šmíd

Mariina vyhlídka

Tisková zpráva - Stáhnout v PDF

Požár vzal Českému Švýcarsku nejen část lesa, ale i návštěvníky


Přitom 98 % regionu oheň nezasáhl, podnikatelé stále věří v návrat hostů


(KRÁSNÁ LÍPA, 10. srpna 2022) – Požár v národním parku České Švýcarsko po sobě zanechal nejen spáleniště. Jeho následky se citelně dotýkají i turistického ruchu. Přestože oheň schvátil zhruba 1,2 % plochy regionu, odliv zákazníků zaznamenávají podnikatelé v celé destinaci. I v místech, kde nehrozí žádné nebezpečí. Aktuální ztráty jsou vyčísleny na 150 milionů korun. Podle destinační agentury České Švýcarsko o.p.s., která tamní poskytovatele služeb, hoteliéry, restaurace, výrobce a obce sdružuje, pomohou zmírnit škody samotní turisté. Svou návštěvou do regionu vrátí život, a posílí tak rozvoj jednoho z nejkrásnějších turistických míst v Česku.

„V místech zasažených ohněm je situace nejhorší, tam je pokles rezervací v hotelech a penzionech až na nulu. Aktuálně se ale snažíme vypořádat s úbytkem hostů ve vzdálenějších lokalitách, kde je až 60% nárůst stornovaných pobytů," říká Jan Šmíd, ředitel destinační agentury České Švýcarsko o.p.s. A přitom dodává: „Každý desátý obyvatel Českého Švýcarska pracuje v turistickém ruchu, je tak pro nás jasnou prioritou si udržet návštěvnost regionu. Ač nás hluboce mrzí, jaké škody požár napáchal v okolí Pravčické brány a soutěsek řeky Kamenice, jsou tu i mnohé další lokality, turistické cíle a možnosti, jak strávit plnohodnotnou dovolenou. Zatím bojujeme s obavami lidí z následků požáru. V mnoha případech neopodstatněnými“.

Jeho slova potvrzuje i Antonín Sehnal, majitel hotelu Bellevue v Jetřichovicích: ‚‚I když nejsme přímo v uzavřené zóně, pokles nových i rušení stávajících bookingů je znatelný. Nyní máme naplněnost hotelu asi o 40 % nižší, než byla před vypuknutím požáru. Jde o desetitisícové ztráty za každý den.‘‘

 

Trpí hlavně hoteliéři, škody sčítají i další poskytovatelé služeb

Z dat agentury České Švýcarsko o.p.s. vyplývá, že největší škody postihly právě ubytovací zařízení. Menší penziony vyčíslují denní ztráty v řádu tisíců korun, ubytovací zařízení s kapacitou 10 pokojů přicházejí denně až o 25 tisíc korun. Velké hotely mají každý den propad tržby až o 350 tisíc korun.

Následky ohně se dotkly i kulturních památek v destinaci. Odliv hostů zaznamenávají hrady, zámky a galerie. ‚‚Po propuknutí požáru a jeho medializaci spadla denní návštěvnost Šluknovského zámku na čtvrtinu oproti stavu před požárem,‘‘ potvrzuje Dagmar Pálková, pracovnice regionálního informačního střediska ve Šluknově, který je vzdálen na 40 kilometrů od epicentra požáru.

V regionu rovněž pociťují výrazný úbytek zahraničních návštěvníků. Své o tom ví i Pavla Ehlová, finanční manažerka tour operátora Northern Hikes, který cílí právě na zahraniční klientelu. ‚‚Pokles zájmu o jednodenní výlety zahraničních cestovatelů z Prahy do Českého Švýcarska činí asi 50 %. Současně musíme kvůli nedostupnosti Pravčické brány a plavby v soutěskách poskytovat klientům refundace a slevy, které ještě více prohlubují naše ztráty. Do konce sezóny odhadujeme propad tržeb až o 1 milion korun.‘‘

Aktuální škody podnikatelů napříč všemi segmenty jsou vyčísleny na 150 milionu korun. Pode destinační agentury České Švýcarsko o.p.s. se může celková suma na podzim přehoupnout přes 200 milionů korun.


Začala jednání o podpoře s Ústeckým krajem

Naléhavost situace vnímá Ústecký kraj. „Zasaženi byli bohužel prakticky všichni podnikatelé v segmentu pohostinství a služeb cestovního ruchu, stejně jako všechna přidružená podnikání, pekárny, prádelny a další dodavatelé. Zotavení může trvat několik měsíců, ale klidně i jednu nebo dvě sezóny,” říká Jiří Řehák, náměstek hejtmana Ústeckého kraje.

I proto teď běží intenzivní jednání destinační agentury a zástupců Ústeckého kraje o možných zdrojích kompenzací pro podnikatele. „Mnozí se stále vyrovnávají s dopady dvou předchozích sezón ovlivněných covidovými opatřeními. Požárem v národním parku se dostali na hranici existenčních problémů a napjatě očekávají, s jakou pomocí přijde stát. Ústecký kraj je nám v jednáních o podpoře velmi nápomocný,” podotýká ředitel agentury České Švýcarsko o.p.s. Jan Šmíd.

 

Okamžitou pomoc mohou dát turisté

Najdou se výletníci, kteří se nenechali požárem odradit od návštěvy. Právě to je podle destinační agentury cesta, jak nejrychleji pomoci zasaženým v regionu. „Vyzýváme lidi, aby nerušili své pobyty a nebáli se přijet. Je tu spousta krásných míst, kterých se požár, ani jeho projevy, či záchranné práce nijak nedotkly. Vyberou si nejen lidé, kteří touží po relaxu uprostřed malebné přírody, ale i milovníci aktivní dovolené," připomíná ředitel Jan Šmíd.

 

Kam tedy vyrazit?

Zde jsou tři tipy od Jiřího Raka, destinačního manažera Českého Švýcarska:

Mezi nejoblíbenější lokality, nacházející se daleko od zóny zasažené požárem, patří Tiské stěny. Malebné skalní město je labyrintem skalních věží a náměstíček, ze kterých můžete vystoupat na jednu z mnoha vyhlídek. Návštěva je vhodná i pro rodiny s dětmi. Za půl hodiny se sem dostanete autobusem z Ústí nad Labem nebo z Děčína. Z Prahy vám cesta po dálnici zabere jen hodinu a čtvrt.

Řadu turistických lákadel během jediného dne objevíte v okolí obce Jetřichovice. Rodiny s dětmi nadchne Dolský mlýn, kam můžete dojít i s kočárkem. Aktivnější jedinci vystoupají až na Mariinu vyhlídku s nově osazeným altánem na skalním výčnělku nad Jetřichovicemi. V bezprostřední blízkosti obce najdete několik naučných okruhů. Jeden z nich vede Pfeiferovým lesíkem až na vyhlídkovou skálu s názvem Treppenstein. Od soboty 13. srpna bude také znovu zpřístupněn skalní hrad Šaunštejn.

V severovýchodní části národního parku se poblíž obce Krásná Lípa vyjímá podél říčky Křinice hluboké skalnaté údolí zvané Kyjovské. Po asfaltové cestě tu vede Křinická cyklostezka. Mezi skalami narazíte na takzvanou Kyjovskou skalní stezku – systém lávek a žebříčků mezi skalami porostlými mechy a lišejníky. Snadno se sem dostanete autobusem jen za pár minut z náměstí v Krásné Lípě.

 

Více informací najdete na www.ceskesvycarsko.cz. Kontakt pro média: 

Jan Šmíd

Ředitel České Švýcarsko o.p.s.

Tel.: +420 777 819 184

Email: jan.smid@ceskesvycarsko.cz


O Českém Švýcarsku o.p.s.

Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko je státem certifikovanou destinační agenturou, která již dvě desetiletí zajišťuje rozvoj regionu, pečuje o udržitelný cestovní ruch, environmentální vzdělávání, rozvoj turistické infrastruktury, dopravy a destinační management. Společnost sdružuje v rámci Destinačního fondu na 100 aktérů z řad podnikatelů ve službách, obcí, neziskových a rozvojových organizací. Za dvacet let existence se svou činností zasloužila o rozšíření sítě turistických cest a informačních tabulí, vznik řady nových linek včetně napojení na Liberecký kraj a Sasko, dále o rozvoj přeshraniční spolupráce, vzdělávání asi 9500 dětí v rámci environmentálních programů, vznik řady známých produktů cestovního ruchu jako Křinická cyklostezka, Hřebenovka nebo Dráha národního parku, certifikaci regionálních produktů, systém školení průvodců a pracovníků informačních center nebo vznik stálé expozice o přírodě národního parku v Domě Českého Švýcarska.

Stáhnout tiskovou zprávu v PDF