Studie potřeb obcí v regionu Národního parku České Švýcarsko

Studie potřeb obcí v regionu Národního parku České Švýcarsko

Region České Švýcarsko má od února k dispozici studii potřeb obcí v  oblasti životního prostředí

České Švýcarsko, 28. 2. 2020 - Dne 17. 2. 2020 proběhla v Krásné Lípě v Domě Českého Švýcarska veřejná prezentace výstupů projektu „Studie potřeb obcí v regionu Národního parku České Švýcarsko v oblasti ochrany životního prostředí“, který od roku 2018 realizovala obecně prospěšná společnost České Švýcarsko v rámci Národního programu Životního prostředí za podpory Státního fondu životního prostředí. Tento program podporuje už několik let rozvoj obcí v národních parcích zejména v oblasti ochrany životního prostředí.

Veřejného projednávání se zúčastnili zástupci obcí z regionu Národního parku České Švýcarsko, pracovníci Správy NP České Švýcarsko a další aktéři z oblasti ochrany přírody a cestovního ruchu. Přípravu a realizaci studie významně podpořila obecně prospěšná společnost České Švýcarsko v rámci své činnosti regionálního rozvoje a cestovního ruchu.

„Jedním z důležitých výstupů studie, kterému je potřeba dále věnovat velkou pozornost, je problematika dopravy místních obyvatel i turistů včetně provázání železniční, autobusové i vodní dopravy. Z pohledu cestovního ruchu je patrný nedostatek parkovacích míst včetně absence záchytných parkovišť“, uvedl Jan Šmíd, ředitel obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko.

Přírodní hodnoty Národního parku České Švýcarsko jsou kvůli jeho poměrně malé rozloze citlivé na vlivy plynoucí z osídlení, zejména však z narůstající návštěvnosti a aktivit v rámci rozvoje turistiky a cestovního ruchu. Proto vznikl ve spolupráci se zástupci obcí a dalšími odborníky dokument, který popsal současný stav na katastrálních územích obcí v oblasti ochrany životního prostředí, stanovil prioritní opatření na ochranu kvality přírodních zdrojů a navrhl možné změny externích finančních zdrojů. Zároveň dokument zdůraznil některé problémy vyplývající z vývoje v oblasti cestovního ruchu a jeho vlivu na tuto oblast a navrhl možná řešení, případně zdroje financování těchto opatření.

„Pro udržení rovnováhy mezi růstem počtu návštěvníků, ochranou přírody a kvalitou života místních obyvatel potřebuje širší oblast Českého Švýcarska skutečně dobrá infrastrukturní řešení, která pomohou řešit palčivé problémy, jakým je například vysoká dopravní zátěž obcí v blízkosti parku, ale také další témata, která studie potřeb pojmenovává. Vzniklou studii vnímáme jako dobrý základ pro společné hledání těchto řešení všemi aktéry v regionu,“ říká Richard Nagel, ředitel odboru veřejných vztahů Národního parku České Švýcarsko.

Hledání rovnováhy mezi zachováním kvality života obyvatel regionu, ochranou přírodních hodnot a rostoucím zájmem ze strany návštěvníků o toto území je nelehkým úkolem nejen v Národním parku České Švýcarsko, ale ve všech chráněných oblastech. Vzniklá studie, ale i celý proces spolupráce mezi zástupci obcí a odborníky na její přípravě a následně i realizace navržených opatření, by měla přispět k udržitelnému rozvoji v obcích ležících v regionu Národního parku České Švýcarsko.

Studie je k dispozici zde.

Akce byla realizována v rámci projektu: „Studie potřeb obcí regionu národního parku České Švýcarsko v oblasti ochrany životního prostředí“, který podpořil Státní fond životního prostředí na základě rozhodnutí ministra životního prostředí

studie potřeb foto