Šluknov má po několika desetiletích 23 km nových turistických tras

Šluknov má po několika desetiletích 23 km nových turistických tras

Městský úřad Šluknov - Odbor kultury

Léto skončilo a přišel podzim – právě to pravé počasí k příjemným vycházkám přírodou – a právě tam bychom vás chtěli pozvat. Naše město má totiž po mnoha letech více než 23 km nových značených turistických tras, které doplnily původní turistické trasy tak, aby byly logicky propojené a aby bylo možné realizovat okružní výlety.

Je velmi symbolické, že se tak událo právě v době, kdy na Šluknovském zámku oslavíme smutné třicetileté výročí smrti bratrů Bienertových – zakladatelů turistiky nejen v našem městě. Jejich památce tak můžeme otevření nových tras věnovat.

Práce na výběru tras, jejich trasování a výsledném značení byla dlouhodobá a vlastně pro nás ještě nekončí. A jak to všechno začalo? Prvotním nadšením a nápadem manažerky zámku Andrey Kadlecové – ten se velmi rychle „ujal“ i u nás a tak od nápadu k zahájení realizace nebylo daleko. Požádali jsme o spolupráci Obecně prospěšnou společnost České Švýcarsko a jejího tehdy zastupujícího ředitele Ing. Jiřího Raka – ten nám nejen předal praktické informace, jak vůbec nové turistické trasy vznikají, ale také s kolegyní Kadlecovou navrhli nové trasy a všechny je prošli. Do práce se pak zapojili i kolegové z Odboru rozvoje a ŽP, především kolegyně Božena Naňáková, která odvedla prvotřídní mravenčí práci při prověřování vlastnictví pozemků, přes které měly nové trasy vést a při jednání se všemi vlastníky všech těchto dotčených pozemků. Takto připravené podklady jsme pak jako konkrétní návrh předložili Klubu českých turistů a na společném jednání se zástupci místní organizace i Ústecké oblasti KČT v zámku jsme prvotní návrh tras ještě mírně upravili – podle návrhů a zkušeností KČT. Došlo tak např. v některých úsecích k mírné změně trasování, ale také např. ke zrušení plánované turistické trasy, která měla propojit modrou značku u městské ubytovny v Království a žlutou značku v Karlově údolí. Trasa měla vést přes frekventovanou Rumburskou ulici, kterou nebylo možné obejít, a to nebylo ze strany KČT akceptováno. Stejně tak nebyla, prozatím, naznačena nová plánovaná trasa v Rožanech – od stávající modré značky přes Javorovou bránu až na hranice se SRN, a to kvůli vnitřním předpisům KČT, kdy je třeba, aby takové značení mělo za státními hranicemi návaznost na značení na německé straně. S německou stranou však již probíhají jednání, víme, kudy nová trasa povede, a věříme, že do zahájení turistické sezóny na jaře 2021 se podaří naznačit i tuto trasu. Všechny ostatní čtyři turistické trasy se však setkaly s ohlasem KČT a postupně došlo k jejich realizaci. Dnes tedy naším městem prochází turistické trasy všech barevných značek a všechny prochází náměstím, odkud lze vycházet, ale i se sem vracet, najdete zde rovněž zcela nový turistický rozcestník.

Pojďte s námi do přírody a projděte se některou z nových turistických tras:

Nová turistická trasa na Knížecí

Nově žlutě značená trasa vede ve směru Knížecí po tzv. Knížecí cestě kolem místa zvaného U Kamenné lavičky s nádhernými výhledy směrem k Hrazenému, ale i zpět ke Šluknovu. V obci Knížecí se setká se stávající zelenou a pokračuje po severní straně Hrazeného Na Číhanou. Dále obchází vrch Hrazený z východní strany a setká se se zelenou u rozcestníku Pod Hrazeným.

Novinka na nejvyšším vrchu Šluknovska

Přes Hrazený s vyhlídkou Volský kámen je nově vedena červená pásová značka, která nahradila výstupové tvarové značení. Od kříže Ing. Františka Bienerta z vyhlídky Volský kámen je úchvatný výhled směrem na Lužici a přes Lužické hory k Ještědu. Do Šluknova se lze vrátit po červené značce přes Kunratice, Čítkův mlýn a Karlovo údolí.

Podrobně zde

Po stopách zaniklé osady Försterei alejí přátelství

Další nová trasa, značená žlutou pásovou značkou, směřuje k severu, ze šluknovského náměstí, kolem zámku, Pivovarského rybníka do míst zaniklé osady Fösterei. Odtud dále k severu na Fukovskou bránu a zde se stáčí k jihu, kde se setká se stávající modrou v místě Aleje Přátelství. Jsou to aleje, které se v tomto místě setkávají. Přátelství proto, že jedna je lipová a druhá dubová, národní stromy Čechů a Němců. Odsud je možné se vrátit přes křížovou cestu a Království zpět do Šluknova.

Podrobně zde

K vyhlídce na Židovském vrchu

Třetí nová trasa je značena zelenou pásovou značkou. Vede z náměstí kolem kostela. Pod kostelem je od rozcestníku tvarová odbočka k vyhlídce na Židovském vrchu. Nová vyhlídka byla otevřena v roce 2019 a je z ní pohled na město. Pásové značení pokračuje uličkami kolem Šluknovského potoka k železniční zastávce Císařský a dále stoupá mezi pastvinami k Zeckelovu kříži. Pastvinami pokračuje do Nového Hraběcí, kde projde kolem malého symbolického památníčku na I. světovou válku, kapličky a bývalé budovy školy. Za Novým Hraběcím na TIM (turistickém informačním místě se směrovkami) se setká se stávající modrou. Po ní je možno pokračovat přes Rožany zpět do Šluknova.

Podrobně zde

Procházka Šluknov zde

Procházka do Rožan zde

Procházka do Království zde

Zelená spojka umožňuje kombinaci tras

Poslední čtvrtá trasa je zelená a propojuje červenou z Královky, kolem památné lípy v místech zaniklé osady Fösterei, s novou žlutou. Z TIM Fösterei je možné se vrátit po žluté do Šluknova, nebo pokračovat dále přes Fukovskou bránu, Aleje Přátelství a odsud shodně jako bylo popsáno u druhé trasy.

Na vlastní realizaci a značení tras mají zásluhu především pan Václav Nič, předseda krajské komise značení KČT za Ústeckou oblast a šluknovák pan Miroslav Vyčítal, značkař značkařského obvodu KČT Děčín. Byla s nimi skvělá spolupráce, za kterou velmi děkujeme.

Dnes tak prozatím můžete využít zanesení nových tras na mapách.cz, podle nichž je již možné se orientovat.

A jak již bylo řečeno, práce na nových trasách ještě nekončí. Čeká nás dokončení realizace rožanské trasy, ale především propagace nových tras a jejich zanesení do map a turistických a propagačních materiálů – na tom právě pracujeme.

Kolegům z Odboru rozvoje a ŽP se totiž podařilo získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na realizaci nového městského informačního systému v našem městě a realizace tohoto velkého projektu v současné době právě začala. Hotovo by mělo být do zahájení nové turistické sezóny a nové turistické trasy tak budou čerstvě promítnuty nejen do velkoformátových map, které budou umístěny po celém městě, ale také do tištěných map a plánů města. Na turistické cíle i cíle občanské vybavenosti budou občany, turisty i návštěvníky navádět nové rozcestníky a každý zajímavý turistický cíl dostane nový zajímavý popis. O realizaci tohoto projektu – jakmile začnou být jeho výsledky ve městě vidět – vás bude informovat autor a realizátor projektu Mgr. Martin Chroust, vedoucí Odboru rozvoje a ŽP.

Je skvělé, když se podaří projekty takto hezky vzájemně propojit a dílo se podaří.

Právě tento měsíc je to již 30 let, kdy byli zavraždění bratři Ing. František a Eduard Bienertovi, zakladatelé turistiky nejen v našem městě. Zavzpomínali jsme na ně v neděli 20. září 2020 v zámku i na vycházkových okruzích naším městem a do Vánoc je v zámku také otevřena výstava k uctění jejich památky. Symbolicky právě jim tak realizaci a otevření nových turistických tras věnujeme.

Ing. Bc. Ivana Lukešová, vedoucí Odboru kultury

Václav Nič, předseda krajské komise značení KČT za Ústeckou oblast (popis tras)

V okolí Šluknova jsou vyznačeny nové turistické značené trasy

Z iniciativy města Šluknov a odboru KČT Šluknov vyznačili značkaři nové trasy v okolí Šluknova, které spolu s těmi stávajícími umožňují okružní výlety s návratem zpět do Šluknova. Celkem bylo vyznačeno a změněno 23 km turistických tras. Jednotlivé trasy vám postupně představíme.

První z nich je nově vyznačená trasa žlutou pásovou značkou. Začíná na šluknovském náměstí a jedná se o část žluté trasy, která směřuje k jihu ve směru Knížecí a Hrazený. Od nově instalovaného turistického centrálního směrovníku odchází z náměstí Smetanovou ulicí a pokračuje ulicí Dr. Edvarda Beneše na odbočení tzv. „Knížecí cesty“.  Knížecí cesta je bývalá významná cesta, což je dodnes vidět na jejím pevném kamenném povrchu.  Vede 3 km téměř rovně jihozápadním směrem. Nejprve pozvolna stoupá až k místu zvanému „U Kamenné lavičky“. Je to vyvýšené místo s nádhernými výhledy směrem k Hrazenému, ale i zpět ke Šluknovu. Torzo kamenné lavičky zde dodnes naleznete.

Odsud trasa pozvolna klesá k obci Knížecí. Z Knížecího jsou krásné výhledy na Tanečnici a Weifberg s rozhlednami. Z Knížecího žlutá trasa pokračuje po severní straně Hrazeného „Na Číhanou“. Při cestě je dřevěný kříž, který zde byl postaven údajně na paměť tragické události, kdy zde byl před válkou zastřelen pošťák.  Když dojdeme „Na Číhanou“, zjistíme, že je to nádherné místo se starou hájovnou. Bývaly tu dětské letní tábory v chatkách. Škoda, že je dnes toto místo zapomenuté a neudržované. Je zde křižovatka s nově přeloženou červenou turistickou trasou, která vás dovede na vrch Hrazený, vyhlídku Volský kámen a ke kříži Ing. Bienerta.  Odsud je úchvatný výhled směrem na Lužici a přes Lužické hory k Ještědu.

Po červené značce dále sestoupíte k rozcestníku „Pod Hrazeným“ a zde se setkáte opět se žlutou značkou, která obešla vrch Hrazený z východní strany. Vrátíte se po ní na rozcestí „Na Číhané“, z cesty jsou výhledy ke Šluknovu a Království.

Do Šluknova se lze vrátit po červené značce přes Kunratice (arboretum), Čítkův mlýn a Karlovo údolí. Karlovo údolí se pozvolna vrací ke své dávné, slavné minulosti, kdy bylo význačným odpočinkovým a výletním místem na Šluknovsku. Trochu paradoxní je proti těmto snahám zrušení železniční zastávky. Ještě před třemi roky bychom se mohli do Šluknova vrátit vlakem z půvabné lesní zastávky. Dnes zde bohužel vlak již jen projíždí, a tak musíme do Šluknova pěšky dále po červené značce kolem rybníka a ještě než sejdeme k náměstí je možnost odbočení na Křížový vrch s křížovou cestou. Celý okružní výlet ukončíme opět na šluknovském náměstí.

Celá trasa, včetně výstupu na Hrazený a zpět do Šluknova, měří 14,5 km.

Václav Nič, předseda krajské komise značení, KČT Ústecká oblast
Miroslav Vyčítal, vedoucí značkař značkařského obvodu Děčín

 

České Švýcarsko