Průchodnost turistických tras v NP

Průchodnost turistických tras v NP

Správa NP České Švýcarsko

Aktuální informace týkající se průchodnosti turistických tras na území národního parku:

  1. Šaunštejn – přístup na skalní hrad je uzavřen do konce května z důvodu probíhající rekonstrukce, červená trasa kolem hradu je s opatrností průchodná (během dne může docházet ke krátkodobým uzávěrám, které si však řídí přímo pracovníci firmy provádějící práce na hradě). V příloze najdete informační cedule, které jsme instalovali v terénu a které můžete samozřejmě použít i pro vaše potřeby
  2. Bylo obnoveno turistické značení na dočasně zrušené zelené TZT v úseku Písečná brána – Brtnický hrádek (pominulo nebezpečí pádu smrkových souší; úsek od Brtnického hrádku k odbočce na Vlčím potoce však zůstává bez turistického značení – průchod možný na vlastní nebezpečí)
  3. Byl zrušen zákaz vstupu na zelenou TZT v úseku Vlčí deska – Niedermühle (cesta vedoucí klidovým územím na státní hranici, pominulo nebezpečí pádu smrkových souší)
  4. Znovu je průchozí původní červená TZT v úseku kemp Mezní Louka – Větrovec – Malá Pravčická brána (dočasně přeložena na souběžnou zelenou TZT, pominulo nebezpečí pádu smrkových souší, s KČT řešíme obnovu značení v tomto úseku)
  5. Údolí Brtnického potoka – zde probíhá těžba v okolí osady Kopec na území CHKO Labské pískovce (těžbu provádí Lesy ČR), cesta je dočasně uzavřena na cca 2 až 3 týdny pro pěší i cyklisty; v terénu jsou umístěny výstražné informační tabule
  6. Kyjovské údolí – Zadní Doubice – Hadí pramen – po proběhlé bezpečnostní těžbě je cesta s opatrností průchozí i průjezdná pro cyklisty (probíhá doklízení klestu a odvoz dřeva, návštěvníky prosím upozorňujte, aby při pohybu zvláště na kolech dbali zvýšené opatrnosti)

Informace k průchodnosti všech turistických tras na území NP  najdete v přehledné podobě také zde: Bezpečnostní upozornění | Oficiální webové stránky NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce (npcs.cz), včetně průběžně aktualizované mapy.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat

Děkujeme za spolupráci při informování návštěvníků i místních obyvatel

S pozdravem

Mgr. Richard Nagel

ředitel odboru veřejných vztahů

Správa Národního parku České Švýcarsko

E-mail: @email