Přeshraniční jednání o.p.s. České Švýcarsko a Turistického svazu Saské Švýcarsko

Přeshraniční jednání o.p.s. České Švýcarsko a Turistického svazu Saské Švýcarsko

České Švýcarsko o.p.s.

Na konci listopadu proběhlo setkání zástupců o.p.s. České Švýcarsko a Turistického svazu Saské Švýcarsko formou on-line, vzhledem ke zhoršené situaci ohledně pandemie COVID.  Jde o tradiční setkání, jež se pravidelně koná několikrát ročně s cílem informovat se vzájemně o aktivitách na podporu cestovního ruchu v přeshraničním regionu.

V rámci střední Evropy zřejmě neexistuje mnoho přeshraničních destinací, kde se otázky spojené s turismem řeší společně s takovou intenzitou, jako právě v Českosaském Švýcarsku. Je tomu tak už od roku 2005, kdy došlo o dohodě o spolupráci v podpoře udržitelného cestovního ruchu: V roce 2007 byly vyvinuty dokonce aktivity k vytvoření jednotné destinační agentury pro území okresů Děčín a Sächsische Schweiz – Osterzgebirge s jedním sídlem a pracovníky z obou zemí, tehdejší evropská legislativa takovou firmu právně neumožnila.

Nejvyšším orgánem „přeshraniční instituce“ je tak každoroční setkání správních rad obou společností, kde jsou hodnoceny výsledky předchozího roku a posouzeny marketingové a obchodní plány pro rok následující s tím, že se zároveň hledají synergie a společné postupy v klíčových aktivitách.

Na již zmíněném listopadovém setkání roku jsme nejprve vzájemně představili nové kolegyně a kolegy; v obou firmách došlo k obměnám na několika pozicích. Deklarovali jsme vůli na rozvoji produktu Hřebenovka v Českém Švýcarsku podle metodiky řízení dálkových top trailů v Německu, konkrétně s využitím zkušeností našich partnerů se zajištěním dálkové trasy Malerweg. Ta patří v celém Německu k nejoblíbenějším, i díky právě komplexní péči o uživatele této trasy, kterou Turistický svaz Saské Švýcarsko poskytuje (zajištění a obnova značení, webové stránky, podpora poskytovatelů služeb na trase, převoz zavazadel apod.)

Velkým tématem bylo projednání spolupráce na vydávání brožur Zážitky/Erlebnisse 2022/2023, Wintertraum/Zimní sen 2022, Turistických novin pro České Švýcarsko, kde pravidelně zajišťujeme klíčové informace a ukazujeme zajímavosti i z druhé strany. Sem patří i logistika v distribuci fyzických materiálů a kalendářů 2022. Ty jsou vydávány obecně prospěšnou společností České Švýcarsko a oblíbeny právě i v sousedním Sasku. Pečlivá příprava jejich rozvozu je součástí podzimních aktivit každoročně a bylo tomu tak i letos. Situace je složitější i tím, že partnery národního parku Saské Švýcarsko musíme oproti minulým letům zavážet napřímo.

Dalším tématem byla tradičně doprava. Jiří Rak, destinační manažer o.p.s. České Švýcarsko říká: „Zajišťování kvalitní veřejné dopravy v regionu kolem obou národních parků je velkým plusem naší destinace. Málokde jsou přeshraničně propojena centra turismu jako právě u nás. Vlaky Dráhy národního parku, lodě, autobusy zajišťují pravidelnou obsluhu Děčína, Hřenska, Bad Schandau; oblast zadního Českého Švýcarska jsme letos poprvé napojili od Mikulášovic přes Brtníky a Krásnou Lípu turistickými vlaky na Liberec a Prahu. Pro příští rok chceme prosadit uznání tarifu DÚK Ústeckého kraje pro jízdy českých návštěvníků z Děčína do Hřenska v kombinaci vlak - přívoz v Schöně, což by významně zklidnilo oblast centrálního Českého Švýcarska od aut jednodenních návštěvníků.

Nejvíce času jsme na setkání věnovali marketingovým aktivitám. Ty se prolínají jak připravovanými projekty, tak využitím sociálních sítí a nejrůznějších on-line produktů. Na pořadu dne byla i příprava obrysů budoucího přeshraničního marketingového projektu. 

Neumím si představit moderní destinaci 21. století bez využití nejrůznějších forem komunikace, jako jsou podcasty, videa, online informační servis pro návštěvníky, místní obyvatele i saské partnery. Je to naše výsostné poslání. Zajistit marketingovou strategii zaměřenou na správné produkty a cílové skupiny je více než kdy jindy požadavkem současné doby, tolik zkoušené pandemickou, kůrovcovou a ekonomickou krizí, jež nás v současnosti doprovází. Udržet za této situaci kvalitní rozvoj cestovního ruchu je velmi obtížné. Snažíme se být flexibilní a otevření novým výzvám i moderním technologiím", podotýká Jan Šmíd, ředitel obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko. 

K tomu doplňuje Tino Richter, ředitel Turistického svazu Saské Švýcarsko: „Neumím si přestavit podporu turismu v Saského Švýcarska bez spolupráce s českou stranou. Vzájemné síťování nabídek, cílů, produktů a dopravních spojení trvá už několik let a představuje tak základ pro budování excelentní destinace v srdci Evropy. Že se nám to daří, ukazuje rostoucí zájem o náš region. Společně se nám i lépe podaří zacelit rány způsobené pandemií koronaviru v posledních letech.