Poskytujeme poradenství v oblasti finančních opatření ke snížení dopadů pandemie COVID-19 v cestovním ruchu

Poskytujeme poradenství v oblasti finančních opatření ke snížení dopadů pandemie COVID-19 v cestovním ruchu

České Švýcarsko o.p.s.
Štítky

Nebojte se na nás obrátit ve věci Informační a metodické podpory ve struktuře finančních opatření ke snížení dopadů pandemie COVID-19 v cestovním ruchu. (Určeno pro subjekty na území Ústeckého kraje.)

Pro podporu služeb ohrožených výpadkem nebo útlumem poptávky způsobené dopadem pandemie COVID-19 byla a jsou připravována komplexní opatření, která mají za cíl pomoci subjektům podnikajícím v cestovním ruchu a cestovní ruch tak oživit.

Poskytujeme přehled základních informací o pomoci OSVČ, firmám, podnikatelům. V případě, že máte zájem o zasílání informačního Bulletinu, ve kterém naleznete základní a aktuální informace o možných finančních opatřeních, která můžete využít, napište si o něj na: @email

České Švýcarsko