O.p.s. České Švýcarsko iniciovala koordinační jednání k dopravně - technické situaci v Hřensku a na Mezní louce

O.p.s. České Švýcarsko iniciovala koordinační jednání k dopravně - technické situaci v Hřensku a na Mezní louce

České Švýcarsko o.p.s.

Za účasti zástupců obce Hřensko, Správy národního parku České Švýcarsko, Klubu Českých turistů, Ústeckého kraje a Dopravy Ústeckého kraje, Fakulty umění a designu UJEP, Správy a údržby silnic, podnikatelů a o.p.s. České Švýcarsko proběhlo jednání a diskuze nad dopravní situací v nejvíce navštěvované části regionu - Hřensku a na Mezní louce.

Důležitými body jednání byla neutěšená dopravní situace a stav zastávek na Mezní louce, stav chodníku mezi Hřenskem a Třemi prameny, absence infrastruktury a toalet na Mezní louce a u Třech pramenů - výchozích míst na Pravčickou bránu.

Důležitým bodem jednání dále bylo hledání řešení zastávky a infopointů na nábřeží v Hřensku nebo vizuální podoba navigačního systému pro turisty v Českém Švýcarsku.

Dotčení aktéři budou dále hledat konkrétní řešení směřující k přesunu a vybudování nové autobusové zastávky na Mezní louce. Zmíněným problémům se bude dále věnovat budoucí územní dopravní studie regionu Českého Švýcarska, na kterou Ústecký kraj vyčlenil finanční prostředky na rok 2022. Koordinaci turistické dopravy a infrastruktury se dlouhodobě věnuje obecně prospěšná společnost České Švýcarsko spolu se Správou národního parku České Švýcarsko.

Dobrou zprávou v řešení dopravy mezi turisticky vytíženou obcí Hřensko a Děčínem je možnost využít kromě autobusové dopravy také vlak do Schöny a navazující přívoz do Hřenska v rámci tarifu DÚK. Tato možnost by měla turistům i místním občanům plně sloužit od nové turistické sezóny na jaře.