Omezení vlakové dopravy v regionu Šluknovského výběžku a Českosaského Švýcarska v sezoně 2020

Omezení vlakové dopravy v regionu Šluknovského výběžku a Českosaského Švýcarska v sezoně 2020

V návaznosti na Vládou ČR činěné kroky vedoucí k postupnému rozvolňování dříve přijatých opatření, připravil Ústecký kraj pro oblast dopravy plán jejího postupného navracení do stavu odpovídajícího řádné objednávce.

K 16. květnu se předpokládá opožděné zahájení provozu na tzv. turistických železničních a lodních linkách DÚK, k 25. květnu pak obnovení běžného provozu veřejné linkové dopravy vč. školních autobusových spojů a veřejné drážní dopravy.

Na tomto místě dovolte upozornit na některé výjimky z výše popsaného, které se dotýkají zejména linek na kterých je doprava omezena ještě z jiného důvodu, než které plynou z opatření přijatých Vládou ČR – typicky se jedná o linky překračující hranice ČR:

-          linka U28 Děčín hl.n. – Bad Schandau – Rumburk

-          linka L7 Liberec – Zitau – Varnsdorf pivovar Kocour/Rybniště

Provoz na těchto linkách bude možné uvést do řádného stavu až po ukončení omezujících opatření ze strany sousedních států (zde zejména Spolkové republiky Německo) a na těchto linkách tak prozatím budou nadále platné stávající „výlukové jízdní řády“.

V návaznosti na výše uvedený odstavec přijal Ústecký kraj opatření k turistické lince T2 Děčín – Krásná Lípa – Mikulášovice d.n./Rumburk – Panský – Mikulášovice d.n., která je prezentována jako součást železnice Českého a Saského Švýcarska a ve spolupráci s institucemi působícími v oblasti cestovního ruchu a turistiky v oblasti Šluknovského výběžku a přilehlého německého pohraničí byl jízdní řád této linky přizpůsoben k zajištění spojení obou částí národních parků ležících na obou stranách státní hranice a tvořící tak spojení měst Bad Schandau a Krásné Lípy, jakožto center příslušných oblastí.

Při trvání omezujících opatření na lince U28 (nemožnost spojení s německou částí, rozpuštěné přestupní vazby v žst. Mikulášovice d.n.) není možné tento cíl a účel linky T2 v plné míře naplnit a linka tak bude po přechodné období zachována pouze v rozsahu tzv. cyklovlaku, tj. spoji:

-          Sp 1965 Děčín hl.n. (9:37) – Mikulášovice d.n. (11:22)

-          Os 26024 Mikulášovice d.n. (12:01) – Rumburk (12:51)

-          Sp 1967 Rumburk (16:53) – Děčín hl.n. (18:12)

S příslušným dopravcem budeme nyní hledat možná řešení pro přizpůsobení provozu linky T2 jízdním řádů na okolních linkách tak, aby bylo zajištěno komfortnější spojení z vnitrozemí (prostřednictvím linky U8 Děčín – Česká Kamenice – Rumburk) s předpokladem zahájení takového provozu od července, tj. od období letních školních prázdnin a hlavní turistické sezony. Po přechodné období (květen, červen) bude doprava za účelem turistiky zajištěna v uvedeném omezeném rozsahu a místní přepravní vazby budou pokrývány prostřednictvím veřejné linkové dopravy (linka DÚK 407 Varnsdorf – Krásná Lípa – Brtníky s vazbou dále na Mikulášovice).

České Švýcarsko