Omezení přeshraničního styku se Saskem

Omezení přeshraničního styku se Saskem

Německá spolková země Sasko změnila opatření v souvislosti pandemií koronaviru a od úterý 17. listopadu 2020 omezuje pohraniční styk s Českou republikou a Polskem.

Od úterý 17. listopadu 2020 mohou lidé z České republiky cestovat do Saska nově maximálně na dvanáct hodin, aniž by museli do karantény. Mění se však povaha cest. Pobyt v Sasku nesmí sloužit k nakupování, tankování, účasti na kulturních, sportovních či jiných volnočasových aktivitách (týká se to tedy i turistiky).

Nadále mají výjimku pendleři, kteří jezdí do Německa za prací. Omezení neplatí také pro rodiny prvního stupně, partnera nežijícího ve stejné domácnosti, studenty, návštěvu lékaře nebo tranzit.

Nová přísnější pravidla schválila na svém zasedání saská vláda v pondělí 16. listopadu 2020.

Podrobnosti v němčině zde.

Tisková zpráva Ministerstva zahraničních věcí zde.