Omezení dopravy na Šébru

Omezení dopravy na Šébru

Z důvodu pokračujících prací na plánované turistické lávce přes silnici I/9 na pomezí katastrů Jiřetín pod Jedlovou (část obce Tolštejn), okres Děčín a Svor, okres Česká Lípa je platné omezení dopravy od 04.05.2021 07:00 do 30.08.2021 23:59.

Z důvodu probíhajících stavebních práci budou v místě zúžené jízdní pruhy pro zajištění bezpečnosti při realizaci stavby lávky pro pěší nad silnicí č. I/9 (manipulační prostor na komunikaci)

Rozhodnutí vydal: Krajský úřad Ústeckého kraje