Od listopadu se spustí ubytovací vouchery a doprava zdarma na podporu turismu v Českém Švýcarsku

Od listopadu se spustí ubytovací vouchery a doprava zdarma na podporu turismu v Českém Švýcarsku

Jan Šmíd

BEZPLATNÁ DOPRAVA UBYTOVACÍ VOUCHERY

Ubytovací vouchery a doprava zdarma

Obecně prospěšná společnost spolu s Ústeckým krajem nyní intenzivně pracuje na spuštění motivačních nástrojů na podporu turismu po ničivém požáru v srpnu. Cílem je návrat turistů do regionu a podpora lokální ekonomiky během mimosezóny. Ústecký kraj na vouchery plánuje vyčlenit 5 mil. Kč. Zároveň probíhají další jednání o podpoře se státem na vouchery i kompenzace podnikatelům. Oba nástroje bude během října schvalovat rada a na konci října i zastupitelstvo Ústeckého kraje.

Podpora je určena pro návštěvníky destinace a ubytovatele, ale nepřímo se díky ní podpoří celý region - restaurace, místní obchody, regionální výrobci, kulturní akce, návštěvnost zámků a turistických cílů.

UBYTOVACÍ VOUCHERY

UBYTOVACÍ VOUCHERY


Co jsou ubytovací vouchery?

Jedná se o slevový voucher/poukaz ve výši 300 Kč na osobu a noc. Sleva je poskytována pouze na ubytování, nikoliv na stravu a další služby. Minimální délka pobytu jsou 2 noci a maximum 7 nocí v době od listopadu 2022 do konce května 2023 nebo do vyčerpání alokované částky. Na osobu se tedy jedná o příspěvek v rozmezí 600 – 2.100 Kč. O tuto částku zaplatí návštěvník méně u ubytovatele v destinaci České Švýcarsko. Návštěvník může slevu využít pouze jednou.

Jak to bude fungovat?

Proces rezervace ubytování a získání slev je jednoduchý. Po vstupu na speciálně vytvořený portál Pomáhej Českému Švýcarsku zájemce klikne na tlačítko „chci voucher” vyplní potřebné údaje, do e-mailu mu následně přijde e-mail s kódem, se kterým si na webu vybere jedno z nabízených ubytování. Pak se obrátí přímo na konkrétního ubytovatele, on-line, e-mailem či telefonicky s tím, že má tento slevový voucher a nahlásí jeho kód. Po e-mailem potvrzené rezervaci s daným kódem se lze ubytovat a čerpat slevu.

Kdo se může do projektu zapojit?

Projekt je určen pro všechny ubytovatele z destinace České Švýcarsko (od Petrovic a Tisé přes Děčín a Benešov nad Ploučnicí, dále České Kamenice, Hřenska a celého Šluknovského výběžku, viz mapa níže). Podmínkou pro ubytovatele bude uzavření smlouvy o ubytovacích voucherech s o.p.s. České Švýcarsko.

Kde se dozvíte více?

Bližší informace poskytneme na setkáních k problematice voucherů, které budou probíhat na několika místech destinace viz níže:

Seznam školících míst:
  • 24.10. Jetřichovice, OÚ - od 10:00 hod.
  • 25.10. Tisá, sál v obecním úřadě - od 14:00 hod.
  • 26.10. Děčín, knihovna, velká učebna - od 9:00 hod.
  • 27.10. Krásná Lípa, Dům Českého Švýcarska - od 10:00 hod.

 

Termín schůzky si prosím rezervujte zde: www.survio.com/survey/d/S4O8Q8R5T1U9A3P7U

Vzhledem k očekávanému velkému zájmu ze strany poskytovatelů ubytování si prosím vyčleňte dostatečnou časovou rezervu (2 - 3 hodiny). Po skončení informativní schůzky bude následovat registrace zájemců o čerpání podpory vč. uzavírání smluv (ubytovatel - OPS České Švýcarsko). Proto je důležité, aby na školení byly přítomny nejen osoby, které budou se systémem rezervace ubytování pracovat, ale také osoby, které jsou oprávněny smlouvu/ smlouvy podepsat.

Pokud nám poskytnete informace potřebné k sepsání smlouvy předem, prostřednictvím dotazníku, rádi Vám smlouvy připravíme na Vámi zvolený termín školení a celý proces se tím výrazně urychlí.

Upozorňujeme, že z kapacitních důvodů na školení není zajištěno občerstvení.

Pokud se Vám termín nehodí, tak po plánovaných školeních je možné proškolit Vás individuálně. Je ale třeba zdůraznit, že se díky tomu může podpis smlouvy posunout a čerpání dotace tak bude zahájeno déle.

Individuální termín školení si rezervujte na e-mailu: pomahej@ceskesvycarsko.cz

Další důležité informace

Na našem webu naleznete dvě dlaždice "Ubytovací vouchery" a "Bezplatná doprava". Stránky jsou ve výstavbě a budou se průběžně doplňovat. Se spuštěním voucherů a dopravy bude spuštěna i infolinka pro ubytovatele i návštěvníky.

Mapa destinace České Švýcarsko, kde se budou dát uplatnit ubytovací vouchery a získat dopravu zdarma

Mapa destinace České Švýcarsko

 

BEZPLATNÁ DOPRAVA

BEZPLATNÁ DOPRAVA


Jak bude fungovat bezplatná doprava?

Doprava zdarma pro návštěvníky je dalším motivačním nástrojem pro turisty, kteří se v destinaci ubytují na dvě a více nocí. Pro uplatnění dopravy zdarma si návštěvníci stáhnou aplikaci DÚKapka. Ubytovatel následně návštěvníkovi poskytne speciální kód, který po zadání do aplikace DÚKapka načte denní jízdenku.

Kdy bude akce spuštěna a kde je možné dopravu zdarma uplatnit?

Akce bude spuštěna od listopadu 2022 do konce května 2023. Denní jízdenku bude možné využít nejen na území destinace České Švýcarsko, ale po celém Ústeckém kraji resp. všude tam, kde platí tarif DÚK včetně např. Kamenického Šenova, Dubé, Kralup nad Vltavou nebo Rakovníka. Turista bude mít možnost využít dopravu zdarma v tarifní zóně DÚK již při cestě do Českého Švýcarska. Předem si bude muset požádat o kód, který spáruje s denní jízdenkou DÚK v aplikaci DÚKapka.

Kde se dozvíte více?

Podrobnosti a instrukce pro ubytovatele a návštěvníky budou zveřejněné v druhé polovině října. Nyní pracujeme s Dopravou ústeckého kraje (DÚK) na přesných podmínkách, spuštění webu a webového rozhraní pro ubytovatele. V druhé polovině října proběhne pro ubytovatele série školení pro oba projekty dopravy zdarma i ubytovací vouchery. Spuštění dopravy zdarma a ubytovacích voucherů se předpokládá od listopadu. Zároveň bude spuštěn speciální web a infolinka pro ubytovatele i návštěvníky.

Bližší informace poskytneme na setkáních k problematice voucherů, které budou probíhat na několika místech destinace viz níže:

Seznam školících míst:
  • 24.10. Jetřichovice, OÚ - od 10:00 hod.
  • 25.10. Tisá, sál v obecním úřadě - od 14:00 hod.
  • 26.10. Děčín, knihovna, velká učebna - od 9:00 hod.
  • 27.10. Krásná Lípa, Dům Českého Švýcarska - od 10:00 hod.

 

Termín schůzky si prosím rezervujte zde: www.survio.com/survey/d/S4O8Q8R5T1U9A3P7U

Tarifní mapa destinace České Švýcarsko, kde bude možné získat dopravu zdarma

Tarifní mapa destinace České Švýcarsko

Pokud máte již nyní dotazy, prosím obracejte se na nás na e-mailu: @email
nebo telefonním čísle +420 602 387 673.

  DE  

Unterkunftsgutscheine und kostenlose Verkehr in der Böhmischen Schweiz

Die gemeinnützige Gesellschaft České Švýcarsko startet gemeinsam mit der Region Ústí am 1. November ein Programm zur Unterstützung des Tourismus nach dem verheerenden Brand im August.

UNTERKUNFTSGUTSCHEINE

UNTERKUNFTSGUTSCHEINE


Was sind Unterkunftsgutscheine?

Es handelt sich um einen Rabattgutschein in Höhe von 300 CZK pro Person und Nacht. Die Ermäßigung gilt nur für die Unterkunft, nicht für eine Mahlzeit oder andere Dienstleistungen. Die Mindestaufenthaltsdauer beträgt zwei Nächte und die Höchstdauer sieben Nächte zwischen November 2022 und Ende Mai 2023 oder bis zur Ausschöpfung des zugeteilten Betrags. Es handelt sich also um einen Beitrag in Höhe von 600 bis 2.100 CZK pro Person. Um diesen Betrag zahlt der Besucher weniger bei dem Beherbergungsbetrieb in der Destination Böhmische Schweiz. Der Besucher kann die Ermäßigung nur einmal in Anspruch nehmen.

Wie funktioniert das?

Vom 1. bis 30. November erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem Beherbergungsbetrieb, ob Übernachtungsgutscheine im Programm enthalten sind. Man wird Ihnen gerne bei der Verwaltung behilflich sein. Ab dem 1. Dezember werden wir die Website in deutscher Sprache aufschalten.

Karte des Reiseziels Böhmische Schweiz, wo Sie Übernachtungsgutscheine einlösen können und freie Fahrt erhalten

Karte des Reiseziels Böhmische Schweiz

 

KOSTENLOSER VERKEHR

KOSTENLOSER VERKEHR


Wie funktioniert die kostenlose Verkehr?

Die kostenlose Verkehr ist ein weiteres Motivationsmittel für Touristen, die zwei oder mehr Nächte im Zielgebiet verbringen. Um die kostenlose Verkehr in Anspruch zu nehmen, müssen die Besucher die DÚKapka-Anwendung herunterladen. Der Gastgeber teilt dem Besucher dann einen eindeutigen Code mit, mit dem die Tageskarte nach Eingabe in die DÚKapka-Anwendung geladen wird. Die Anwendung ist nicht in englischer Sprache; bei Bedarf müssen Sie den Unterkunftsanbieter um Hilfe bitten.

Wann beginnt das Programm, und wo kann ich die kostenlose Verkehr in Anspruch nehmen?

Das Programm wird von November 2022 bis Ende Mai 2023 laufen. Die Tageskarte kann nicht nur im Gebiet des Reiseziels Böhmische Schweiz genutzt werden, sondern in der gesamten Region Ústí oder überall dort, wo der DÚK-Tarif gilt, z. B. in Kamenický Šenov, Dubá, Kralupy nad Vltavou oder Rakovník. Touristen können die kostenlose Verkehr in der DÚK-Tarifzone bereits auf dem Weg in die Böhmische Schweiz nutzen. Der Tourist muss im Voraus einen Code für die Kopplung der DÚK-Tageskarte in der DÚKapka-Anwendung anfordern.

Tarifkarte des Reiseziels Böhmische Schweiz, in dem eine kostenlose Verkehr möglich ist

Tarifkarte des Reiseziels Böhmische Schweiz

  EN  

Accommodation vouchers and free transportation in Bohemian Switzerland

The non-profit society České Švýcarsko, together with the Ústí Region, is starting a programme to support tourism after the devastating fire in August on November 1.

ACCOMMODATION VOUCHERS

ACCOMMODATION VOUCHERS


What are accommodation vouchers?

The discount is only for accommodation, not a meal or other services. The minimum length of stay is two nights and a maximum of seven nights between November 2022 and the end of May 2023 or until the allocated amount is used up. It is, therefore, a contribution in the range of 600 - 2,100 CZK per person. By this amount, a visitor will pay less at the accommodation provider in the Bohemian Switzerland destination. The visitor can use the discount only once.

How will it work?

From November 1 to November 30, please get in touch with your accommodation provider to see if accommodation vouchers are part of the programme. They will be happy to help you with the administration. From December 1, we will launch the website in the German language.

Map of the Bohemian Switzerland destination, where you can redeem accommodation vouchers and get free transportation

Map of the Bohemian Switzerland destination

 

FREE TRANSPORTATION

FREE TRANSPORTATION


How will free transportation work?

Free transportation is another motivational tool for tourists staying in the destination for two or more nights. To claim free transportation, visitors will download the DÚKapka application. The host will then provide the visitor with a unique code, which will load the daily ticket after entering it into the DÚKapka application. The application is not in English; if necessary, you need to ask the accommodation provider for help.

When will the programme start, and where can I claim free transportation?

It will run from November 2022 to the end of May 2023. The daily ticket can be used not only in the territory of the destination Bohemian Switzerland but in the entire Ústí Region or everywhere where the DÚK tariff applies, including, for example, Kamenický Šenov, Dubá, Kralupy nad Vltavou or Rakovník. Tourists will be able to use free transportation in the DÚK tariff zone already on their way to Bohemian Switzerland. A tourist must request a code in advance for pairing the DÚK daily ticket in the DÚKapka application.

Tariff map of the Bohemian Switzerland destination, where it will be possible to get free transportation

Tariff map of the Bohemian Switzerland destination