Nové jízdní řády na rok 2021

Nové jízdní řády na rok 2021

České Švýcarsko o.p.s.

I v letošním roce jsou k dispozici kompletní jízdní řády v českém a německém jazyce pro region národních parků České a Saské Švýcarsko.

Turistické jízdní řády pro přeshraniční region Českosaského Švýcarska vycházejí každoročně pro sezonu už od roku 2006. Jsou výsledkem úzké spolupráce mnoha aktérů v regionu, zejména obou správ národních parků, destinačních managementů a dopravců.

Tisk řídí Správa národního parku Saské Švýcarsko, donedávna vycházelo až 20 000 výtisků, nyní po pandemické krizi, kdy řada věcí se dohledává on-line, je náklad nižší, což mu však neubírá  na jedinečnosti.

Správa národního parku uvádí v brožuře řadu informací a aktualit z ochrany přírody i aktuální mapu regionu – brožuru lze dobře použít i při plánování výletů.

Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko, pro niž je udržitelná turistická doprav tradičně také velkým tématem, zajišťuje, aby v brožuře vyšly pokaždé nejen klasické informace o vlakových, autobusových a lodních spojeních, ale  aby nebyly opomenuty ani žádné novinky, kterých je každoročně dost.

Brožura vychází v českém i německém jazyce a je v sezoně k dispozici na informačním středisku v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě.

Nyní ke k dispozici elektronicky ZDE

Ať se vám dobře cestuje !