Nová turistická lávka přes Stožecké sedlo je v provozu

Nová turistická lávka přes Stožecké sedlo je v provozu

České Švýcarsko o.p.s.

V pátek 22. října 2021 skončila slavnostním přestřižením pásky výstavba nové lávky přes Stožecké sedlo.

V rámci investiční akce byly kromě lávky vybudovány i dvě nové turistické stezky. Práce pro Ústecký kraj provedla českolipská společnost SaM silnice a mosty v průběhu 27 týdnů v období od srpna 2020 do srpna 2021. Celá akce byla financována z rozpočtu Ústeckého kraje. Celkové náklady na výstavbu lávky a nových turistických stezek překročily částku 19,5 milionu korun.

Slavnostního přestřižení pásky se zúčastnili náměstek hejtmana Ústeckého kraje pro oblast cestovního ruchu, kultury a památkové péče Jiří Řehák, radní Ústeckého kraje pro oblast majetku a investic Tomáš Rieger, dále pak hejtman Libereckého kraje Martin Půta a zástupci zhotovitele.

Vybudování lávky přes Stožecké sedlo vnímám jako obrovskou výhru pro oblast Šluknovského výběžku. Několik let se usilovalo o to, aby tudy lávka vedla. V okolí je spousta turisticky atraktivních tras, jejichž handicapem byla právě silnice I/9. Pro bezpečnost turistů, běžkařů, cyklistů, ale i místních obyvatel je význam lávky naprosto nezpochybnitelný,“ uvedl náměstek Jiří Řehák.

Tato investiční akce je významná nejen pro Ústecký kraj, ale i Liberecký. Stavba totiž propojuje dvě turistické destinace na hranicích obou regionů – Lužické hory a České Švýcarsko. Bezpečné propojení tu doposud chybělo. Za téměř 20 milionů korun nechal Ústecký kraj zhotovit most, resp. lávku, přes Stožecké sedlo, ale i dvě turistické stezky. Stavba byla zahájena v srpnu 2020. Její realizace musela být z důvodu nezbytné sanace stezky Plynárenská Stožec prodloužena z původních 19 týdnů na 27,“ sdělil radní Tomáš Rieger.

Nová turistická lávka přes silně frekventovanou silnici I/9 z Rumburku na Nový Bor propojuje Lužické hory s Českým Švýcarskem. Ústecký kraj nechal v rámci investiční akce vybudovat i turistické trasy, které k ní vedou po obou stranách silnice. Lávka fakticky spojuje dva kraje, Liberecký a Ústecký, a propojuje turistické i běžkařské trasy, které v oblasti Stožeckého sedla vedou. V minulosti museli turisté i běžkaři riskovat a frekventovanou silnici přecházet, když se chtěli přes Stožecké sedlo dostat. 

V roce 2022 tu bude navíc proznačena i pěší turistická trasa s názvem Hřebenovka, která více propojí Liberecký kraj s Ústeckým a přes České Švýcarsko a Krušné hory bude pokračovat až do Karlovarského kraje. Projekt Hřebenovky přes České Švýcarsko řeší o.p.s. České Švýcarsko spolu se značkaři z Klubu Českých turistů. Trasa povede těmito obcemi: Tisá - Děčín - Hřensko - Jetřichovice - Doubice - Krásná Lípa - Jiřetín p. Jedlovou – Šébr/Nová Huť. 

O údržbu nové turistické lávky přes Stožecké sedlo se postará Dobrovolný svazek obcí Tolštejn. Technickou dokumentaci zajistila o.p.s. České Švýcarsko.

A víte jaké jméno nová stavba dostala? Lávka "cózrofka" po duchovním otci Josefu Zoserovi, někdejšímu starostovi Jiřetína a senátorovi, který svou vytrvalostí pomohl tomu, že lávka dnes stojí. Děkujeme!

Zde video 

TECHNICKÉ INFORMACE K REALIZACI STAVBY 

Lávka přes Stožecké sedlo:

 • Investor: Ústecký kraj
 • Zhotovitel: SaM silnice a mosty, a. s. (Česká Lípa)
 • Generální projektant: Projektová kancelář VANER, s. r. o.
 • Technický dozor stavby: Martin Pražan
 • Koordinátor BOZP: S.A.W. CONSULTING, s. r. o.
 • Cena stavby: 19 654 520,64 Kč včetně DPH 
 • Doba realizace: 27 týdnů 

Hlavní parametry stavby:

 • výstavba nových turistických stezek s mimoúrovňovým překonáním silnice I/9
 • stavba byla rozdělena do 3 stavebních objektů
 • stezka Plynárenská Stožec - turistická stezka pro pěší a cyklisty v délce 514 m, šířka stezky je proměnná v rozsahu od 1,5 m do 3 m, kryt stezky je z čedičového rozpadu
 • most Šébr přes Stožecké sedlo - dřevěná oblouková lávka s horní mostovkou, rozpětí hlavního oblouku je 30 m, celková délka budované lávky je 60,7 m
 • napojení Stožeckého sedla - turistická stezka pro pěší a cyklisty v délce 93 m, šířka stezky je proměnná v rozsahu od 1,5 m do 3 m, kryt stezky je z čedičového rozpadu

Další informace o stavbě:

 • v rámci stavby bylo provedeno související kácení v minimální šířce, která umožnila provést turistickou stezku z průseku nad plynovodem k lávce a dále pak z lávky na rozcestí Stožecké sedlo
 • vzhledem k značně zvodnělé a bahnité zemní pláni stezky Plynárenská Stožec bylo nezbytné provést její sanaci a pro odvod vody z přilehlé strmé lesní stráně zřídit nový propust
 • v rámci standardního postupu bylo provádění činností zhotovitele v zimním období kvůli nevhodným klimatickým podmínkám přerušeno