Krásnolipské pletení 2022 - pletařské symposium

Krásnolipské pletení 2022 - pletařské symposium

Schindlerova pletárna s. r. o., ve spolupráci s Fakultou textilní Technické univerzity v Liberci, Ateliérem designu oděvu a obuvi Vysoké školy uměleckoprůmyslové Praha, pod záštitou starosty města Krásná Lípa Jana Koláře a Ing. Zbyňka Linharta, senátora za Děčínsko připravila na měsíc červen pletařské symposium pod názvem Krásnolipské pletení 2022.

Cílovou skupinou sympozia jsou studenti středních a vysokých škol uměleckých a technických směrů, se vztahem k designu, designu oděvu, široká odborná i laická veřejnost se zájmem o pletařské řemeslo (strojní pletení).

Cílem a smyslem sympozia je:

  1. Popularizovat pletařské řemeslo, tvorbu a design pleteného oblečení. Představit je v širším kontextu zájemcůmz řad studentů, odborné i laické veřejnosti.
  2. Prezentovat současné technologie, materiály a možnosti profesionální výroby svrchního pleteného zboží.
  3. Nabídnout možnosti vzdělávání v oboru a zájemce o studium či praxi motivovat pozitivními příklady.
  4. Poskytnout platformu pro setkání a sdílení zkušeností a informací pro studenty, odbornou i laickou veřejnost.Prostor pro otázky, debaty, neformální diskuse, konzultace, "kulatý stůl".
  5. Představit zajímavé studentské práce, práce profesionálních designérů a práci pletárny.

Podrobnosti viz leták ke stažení zde.